open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals

Política Privadesa Congres 2a oportunitat

Congrès de la segona oportunitat

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat:  Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Barcelona (ICAB)
CIF: Q-0863003-J
Adreça postal:  Carrer Mallorca, núm. 283, 08037 Barcelona
Telèfon: 93 496 18 80
Contacte del Delegat de Protecció de Dades:  dpd@icab.cat
 
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A l’ICAB tractem la informació que ens faciliteu amb la finalitat de gestionar la seva inscripció i la seva assistència i participación al congrés.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Segons la normativa de protecció de dades, les dades personals es conservaran fins que siguin necessàries per la finalitat del tractament i posteriorment es conservaran degudament bloquejades  mentre siguin necessàries, a disposició exclusiva de Jutges i Tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents, per poder atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament fins finalitzar els terminis de prescripcions legals establerts en la normativa vigent.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base de legitimació per al tractament de les seves dades és l'execució del contracte de prestació del servei amb la finalitat de gestionar la seva inscripció i la seva assistència i participación al congrés.

Quins són els destinataris de les seves dades?

No es preveu cap comunicació de les dades personals a tercers. l'ICAB informa que el servei de formularis  per les inscripcions que s'està utilitzant està subcontractat amb:

  • Google (Google Ireland Limited / Google LLC).

El subcontractista, que té la condició d'encarregat de tractament, està obligat igualment a complir les obligacions establertes en la normativa europea de protecció de dades. En aquest cas l'ICAB ha signat:

  • Una addenda sobre el tractament de dades (DPA Data Processing Amendment) (Google Ireland Limited)
  • Les corresponents Clàusules contractuals tipus de la UE de Google Workspace (Google LLC - EUA)

Els clàusules contractuals tipus es consideren un dels instruments adequats per aportar garanties de compliment en els transferències internacionals de dades basant-se l'article 46.2.c) de l'RGPD.

A més, per oferir sempre garanties adequades en compliment dels principis de la responsabilitat proactiva i confidencialitat en el tractament de les dades personals segons l'article 5 de l'RGPD, l'ICAB revisa i actualitza el sistema de protecció de dades de manera contínua, seguint les recomanacions i dictàmens de les autoritats de control competents així com les de l'Comitè Europeu de Protecció de Dades (CEPD).

Les categories de dades que es tracten són:

Les dades que pot tractar el responsable de tractament inclou les següents categories: dades d'identificació,  codis d'identificació, adreça postal o electrònica, imatge i veu (videoconferència), dades econòmiques i dades professionals (número de col.legiat/da).

 
Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

- Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si ICAB estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.


- Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.


- En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.


- En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.  L’ICAB deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.


- Els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades en suport automatitzat a un altre responsable en els supòsits de tractaments que permet el RGPD.


- Al moment de la cancel·lació de les dades, únicament les conservarem bloquejades en compliment d'obligacions legals.


- Sens perjudici del exercici dels seus dret davant el responsable de tractament, també pot presentar una reclamació davant una autoritat de control, tal com l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, al carrer Rosselló 214, Esc. A, 1r. 1a., 08008 Barcelona, i telèfon 935527800.

Les dades que ha facilitat es tractaran per l’ICAB d’acord amb les finalitats descrites en aquest document, i en aquest sentit se l’informa que podrà exercir, els seus drets d’accés, rectificació o supressió, o la limitació al seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de la dades a la següent adreça de correu electrònic dpd@icab.cat

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×