open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals

Advocats i Advocades Servei Probono ICO

Altres serveis

Servei Pro-Bono, responsabilitat social de l'advocacia

El servei Pro-Bono és un projecte vinculat a la responsabilitat social de l’advocacia, amb la finalitat de poder oferir gratuïtament els nostres serveis professionals a col·lectius que es troben en situacions difícils (per motiu de malaltia, d’exclusió social, o altres causes).

Aquest servei l’inaugurem amb el servei Pro-Bono ICO-ICAB, conseqüència del conveni de col·laboració de 30 d’abril de 2012, signat entre l’ICAB i l'Institut Català d’Oncologia (ICO) per oferir serveis d'assessorament a persones malaltes oncològiques i els seus familiars més propers.

1) Què és el Servei Pro-Bono ICO-ICAB?

El Servei Pro-Bono ICO-ICAB pretén facilitar orientació i assessorament a persones malaltes oncològiques i familiars directes en les matèries de Dret civil i/o laboral que puguin esdevenir com a conseqüència de la malaltia, així com per les gestions i actuacions no compreses en el sistema de justícia gratuïta establert per la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta.

El seu funcionament està recollit al Protocol de col·laboració ICO-ICAB.

2) Qui són beneficiaris del Servei Pro-Bono ICO-ICAB?

Les persones malaltes oncològiques i familiars directes en primer i segon grau, quan els  recursos econòmics de la seva unitat familiar siguin inferiors al quàdruple de l'IPREM.

Serà l'Institut Català d’Oncologia qui valorarà que el/la sol·licitant compleix els requisits exigits i remetrà la seva sol·licitud al Col·legi de l’Advocacia, qui designarà professionals entre els advocats i les advocades voluntaris o voluntàries que constin inscrits o inscrites en el Registre que l’ICAB ha creat.

El Col·legi de l’Advocacia no atendrà peticions de persones que no siguin derivades pels serveis de l'Institut Català d'Oncologia.

3) Quines actuacions comprèn el Servei Pro-Bono?

El Servei Pro-Bono comprendrà l’assessorament, orientació i gestions que calguin fins a l’inici, si s’escau, d’un procediment judicial, en les matèries de Dret civil i/o laboral que esdevinguin com a conseqüència de la malaltia oncològica (successions, baixes laborals, permisos i excedències...).

4) Quins són els requisits que els advocats i les advocades han de complir per formar part  del Servei Pro-Bono ICO-ICAB?

Els advocats i les advocades que vulguin inscriure's al Servei Pro-Bono ICO-ICAB hauran de reunir els següents requisits:

  1. Col·legiació de l’ICAB o  Societat Professional inscrita al Registre de l’ICAB
  2. Deu anys d’exercici previ
  3. Acreditació d'experiència pràctica en la matèria en la que s’inscriu
  4. Curs de formació realitzat en els últims 3 anys d’un mínim de 20 hores
  5. No tenir cap sanció deontològica
  6. Estar al corrent de totes les obligacions econòmiques col·legials
  7. Tenir contractada la pòlissa ampliada de RC (fins a 400.000 €).

Els professionals voluntaris que reuneixin els requisits seran inclosos en el Registre creat a tal efecte per rigorós ordre d’adscripció al servei i la seva inscripció en el Registre d’advocats i d’advocades Pro-Bono quedarà reflectida en la fitxa col·legial al cercador d’advocats i d’advocades.

5) Com puc formalitzar la meva inscripció com advocat o advocada a aquest servei?

Els professionals que desitgin causar alta en el servei hauran de d'adreçar  sol·licitud d'alta a l’ICAB mitjançant correu  electrònic (serveiprobonoico@icab.cat); fax: 93 296 62 59  o presentant la seva sol·licitud en l'ICAB.

A la sol·licitud s’haurà d'especificar la matèria, civil i/o laboral a la qual s’inscriu com advocat o advocada Pro-Bono ICO-ICAB.

6) Quins compromisos assumeixen al sol·licitar l’alta en el Registre del Servei Pro-Bono?

El professional Pro-Bono accepta, amb la seva alta en el Registre:

a.    L’obligació d’atendre al client o la clienta i assumir la seva defensa dins l’àmbit de la designació segons les normes deontològiques generals. En el cas que el client o la clienta, per motiu de la malaltia, no pugui desplaçar-se al despatx de l’advocat o de l’advocada, serà aquest o aquesta qui visiti al client o la clienta al seu domicili o a l’hospital.
b.    No renunciar a més de dues designes a l’any sense haver de justificar la causa de la renúncia. En cas de formular una nova renúncia, quedarà exclòs del Registre d’Advocats o d’advocades del Servei Pro-Bono.
c.    L’obligació de deixar constància de la relació professional amb el client o la clienta mitjançant full d'encàrrec professional amb relació de drets i obligacions de les dues parts, segons protocol del servei.
d.    La impossibilitat de cobrar honoraris professionals, sense perjudici que el client o la clienta sí que ha d’afrontar els costos addicionals que puguin derivar-se  per la seva defensa i assessorament, tal com drets de notari, comunicacions mitjançant burofax, i anàlegs.
e.    En cas que sigui necessària la continuació de l’assumpte mitjançant procediment judicial,  el compromís de derivar al beneficiari o la beneficiaria al SOJ de la Ciutat Judicial (Avgda. Carrilet 2, edifici D, 1a planta) per tal de sol·licitar el dret  justícia gratuïta, amb possibilitat d’acollir-se al que disposa l’art. 27  de la Llei 1/1996 d’assistència jurídica gratuïta.
f.    Submissió a mediació en cas de conflicte amb el client, i
g.   L’obligació d’emetre informe final de comunicació a l’ICAB de finalització de les actuacions encomanades i tancament de l’expedient.

7) On puc adreçar-me si vull  inscriure’m en el Registre d’Advocats o d’Advocades Pro-Bono i per sol·licitar més informació?

L’ICAB ha habilitat el correu electrònic serveiprobonoico@icab.cat

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×