open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals

Transparència. Compliance - Canal de denúncia

Portal de la Transparència Col·legi de l'Advocacia de Barcelona

Compliance - Canal de denúncia

LA COMUNITAT COL·LEGIAL SUBJECTE DE LA POLÍTICA DE COMPLIANCE PENAL

La Política de Compliance de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona s'aplicarà a totes les persones que integren la Comunitat Col·legial quan exerceixen les seves funcions laborals, col·legials o representen a l'ICAB.

El terme “Comunitat Col·legial” va ser establert pel Codi Ètic de la nostra Corporació aprovat en data 28 de novembre de 2017 per identificar el col·lectiu format per:

 1. Persones col·legiades integrants de la Junta de Govern, les Comissions i Seccions o quan actuen en nom de l'ICAB
 2. Personal de direcció i laboral
 3. Personal d'entitats col·laboradores, especialment professionals autònoms, subcontractes i altres socis de negoci que intervenen en els processos i els procediments de l'ICAB

POLÍTICA DE COMPLIANCE PENAL I SISTEMA DE GESTIÓ DE COMPLIANCE PENAL

Amb data 29 de març de 2022 la Junta Directiva de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona va aprovar la darrera revisió de la Política de Compliance Penal, que té com a objectiu establir el Sistema de Gestió de Compliance Penal (SGCP) de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB ) i fixar els seus objectius estratègics, basats en el principi de tolerància zero front al delicte.

La Política de Compliance Penal està disponible per a tots els integrants de la Comunitat Col·legial a través del següent enllaç.

ÒRGANS DE COMPLIANCE PENAL DE L'ICAB

COMITÈ D'ÈTICA I COMPLIANCE (CEiC): La Junta de Govern ha aprovat la creació del Comitè d'Ètica i Compliance, que assumeix de forma executiva les funcions de lideratge del Sistema de Gestió de Compliance Penal i estarà format per:

 • Sra. Susana Ferrer Delgadillo, Vicedegana
 • Sr. Joaquim de Miquel Sagnier, Secretari de la Junta de Govern
 • Sra. Mireia Ramon Rona, Diputada de la Junta de Govern
 • Sr. Ramon Casanovas Burgués, Diputat de la Junta de Govern
 • Sra. Paz Vallés Creixell, Diputat de la Junta de Govern
 • Sr. Albert Carles Subirats, Diputat de la Junta de Govern
 • Sra. Sandra Peirón García, Gerent de l'ICAB, amb funcions de secretària del Comitè

Són funcions del Comitè:

 1. Vetllar pel compliment efectiu de la Política i el Sistema de Gestió de Compliance Penal, adoptant les decisions ordinàries convocant la Junta de Govern quan ho consideri necessari atenent a la gravetat dels fets.
 2. Reportar a la Junta de Govern sobre el seguiment i la millora contínua del Sistema de Gestió de Compliance Penal, proposant els acords a adoptar.
 3. Impulsar i adoptar les mesures disciplinàries o correctives ordinàries i informar la Junta de Govern prèviament a què aquesta adopti mesures disciplinàries o correctives greus.
 4. Adoptar cautelarment les decisions executives urgents necessàries per impedir o mitigar incompliments greus d'aquesta política o materialització de riscos penals
 5. Supervisar el treball del Comitè Tècnic de Compliance.

COMITÈ TÈCNIC DE COMPLIANCE PENAL (CTC): Aquest Comitè assumeix les funcions pròpies de l'Òrgan de Compliance quant al disseny, implantació, avaluació i millora del sistema de compliance penal. Està integrat per:

 • Sr. Francisco Bonatti, Compliance Officer Penal, responsable de la direcció del Comitè Tècnic de Compliance.
 • Sr. Marc Alomà Suñol, Direcció de Serveis Jurídics.
 • Sra. Teresa Sarrión Pons, Direcció de Recursos Humans.
 • Sr. Daniel Llenas Chaparro, Direcció financera
 • Sr. Joan Oset, Coordinador de Deontologia
 • Sr. Xavier Duch Ginjaume, Direcció TIC
 • Sr. Juan José Climent, Lletrat de la Junta de Govern, que assumirà les funcions de secretaria del Comitè.

COMPLIANCE OFFICER PENAL: Té la responsabilitat de planificar, executar i dirigir l'acció del CTC i assistir a les reunions del CEiC amb la finalitat de reportar i donar suport tècnic a l'Òrgan de Govern i l'Alta Direcció.

CANALS DE COMUNICACIÓ I DENÚNCIA D'INFRACCIONS DE LA POLÍTICA DE COMPLIANCE PENAL

Tots els integrants de la Comunitat Col·legial tenen el deure de col·laborar per assolir l'eficàcia del Sistema de Gestió de Compliance Penal, informant sobre aquells riscos, conductes i incompliments dels quals tingui coneixement o sospita.

Per complir aquest objectiu, l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona ha habilitat un Canal de Denúncies per comunicar incompliments de la Política de Compliance Penal. A través d'aquest Canal pot comunicar-nos les seves denúncies amb confidencialitat absoluta i fins i tot anonimat, si així ho desitja.

La Junta de Govern de l'ICAB ha aprovat una Política de Gestió del Canal de Denúncies i procediments d'investigació interna que estableix el marc regulatori intern per a la gestió del canal de denúncies.

DESCARREGAR POLÍTICA GESTIÓ CANAL DE DENÚNCIES I PROCEDIMENTS D'INVESTIGACIÓ INTERNA ICAB

Amb independència del Canal de Denúncies, qualsevol integrant de la Comunitat Col·legial pot realitzar les seves denúncies i comunicacions directament al Compliance Officer, als integrants del Comitè Tècnic de Compliance a qualsevol membre de la Junta Directiva, els integrants de la qual tenen el deure d'atendre les esmentades comunicacions conforme al règim de confidencialitat establert a la nostra Política de Compliance.

Quins fets s'han de comunicar a través del Canal de Denúncies?

La finalitat del canal de denúncies és informar sobre aquells riscos, conductes i incompliments de la Política de Compliance Penal dels quals tingui coneixement o sospita.

Els fets objecte de denúncia han de complir els requisits següents:

 1. Tenir relació amb els delictes que poden comportar responsabilitat penal per a l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia conforme a l'article 31 Bis del Codi Penal o tenir relació amb vulneracions de la Política de Compliance Penal i la normativa interna que la desenvolupa.
 2. Han d'haver-se comès pels integrants de la Comunitat Col·legial en l'exercici de les funcions i/o responsabilitats laborals, professionals o col·legials que desenvolupen per a l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.

  Quines garanties tinc com a denunciant i quines conseqüències tindrà la meva denúncia per a les persones denunciades?

  La nostra Política i Sistema de Gestió de Compliance Penal estableixen un conjunt de garanties per a les persones denunciants i denunciades, que es recullen al document informatiu que posem a la seva disposició en aquest enllaç.

  PRESENTAR UNA DENÚNCIA- CANAL DE DENÚNCIES

  Documents

  Contacte

  Comparteix

  TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

  A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

  En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

  Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

  ×