open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals

Informe previ a la taxació de costes

Comissió Honoraris | Congrés | Facturacions i pagaments

Informe previ a la taxació de costes

Descripció del servei

Emissió a sol·licitud de la persona col·legiada d’un informe previ a la taxació, com a servei col·legial, voluntari i preventiu, per reduir la conflictivitat en matèria de taxació de costes. Només procedirà emetre informes previs quan el sol·licitant acrediti una resolució judicial amb condemna en costes. No s'emetran informes previs en procediments de jura de comptes, llevat de les designes del Torn d'Ofici quan s'escaigui. A través d’aquest servei es comprovarà la raonabilitat de la minuta i si és adequada s’estamparà al seu dors l’informe previ favorable de l’ICAB, que vincularà a la Comissió d’Honoraris si es mantenen uns requisits.

 

Tramitació

 • 1) Abans de presentar la seva sol·licitud, el sol·licitant haurà d'autoliquidar els drets econòmics segons una escala.
 • 2) La sol·licitud haurà d'expressar, com a mínim, el següent:
  • Una succinta exposició de l’encàrrec professional, les tasques realitzades, el temps esmerçat, el resultat obtingut i la dificultat del cas.
  • La relació separada i numerada de la documentació aportada.
 • 3) Acreditat pel sol·licitant l'ingrés dels drets econòmics derivats de l'emissió de l’informe previ, d'acord amb l'escala, la Comissió examinarà la suficiència de la documentació i posteriorment comprovarà la raonabilitat de la minuta.
  • Si la minuta és adequada s’estamparà al seu dors l'informe previ favorable amb el vist i plau de la Comissió, prèvia aprovació per la Junta de Govern, fent-hi esment de la documentació examinada.
  • Si, a criteri de la Comissió, la minuta no és adequada s’emetrà informe previ desfavorable, donant un termini de 10 dies hàbils per refer-la sense cost addicional.
 • L'informe previ favorable d'una minuta implica que en opinió de la Comissió aquella no és excessiva, en atenció a la documentació examinada. Sempre que no existeixin al·legacions, fets, documents o qüestions no preses en consideració per la Comissió, aquesta queda vinculada pels informes previs que hagi emès.

Diagrama-tramitacio-Servei-Informe-Previ

 

Documentació necessària
La sol·licitud ha d'anar acompanyada, com a mínim, de:

 1. Justificant d'ingrés dels drets econòmics.
 2. La minuta objecte de l'informe o el seu càlcul i el mètode del càlcul.
 3. El pacte d'honoraris, full d’encàrrec o pressupost acceptat pel client, si s'escau.
 4. Els escrits d'al·legacions de les parts.
 5. La resolució judicial de l'actuació minutada, on consti la imposició de costes.
 6. Els dictàmens pericials utilitzats en la defensa de l'assumpte, si existeixen.
 7. Designa del Torn d'Ofici, amb justificant de la situació d’assistència jurídica gratuïta del client, si s'escau, i documentació que acrediti el dret a cobrar honoraris.

 

Cost del servei
Per determinar els drets econòmics derivats del servei s’aplicarà sobre la base imposable de cada minuta l'escala següent:

Import de la minuta Drets econòmics
Fins a 1.000 € 50 €
Entre 1.000,01 i 3.000 € 70 €
Entre 3.000,01 i 15.000 € 150 €
Des de 15.000,01 € 150 € + 1% (import minuta - 15.000)

A aquests drets econòmics s'hi afegiran els impostos corresponents

 

Documents

Contacte

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×