open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals

Defensor de la persona col·legiada

Vicedeganat | Reclamacions, Incidències i Queixes | Tràmits col·legials

Defensor de la persona col·legiada

Tramitació de la queixa del/de la col·legiat/da respecte de l’anormal funcionament d’algun servei de l’ICAB.

La figura del Defensor de la Persona Col·legiada es troba regulada en l’article 82 dels Estatuts Col·legials, el qual estableix:

1. La Junta de Govern nomenarà un/a defensor/a de la persona col·legiada, que haurà de ratificar l’Assemblea General, amb la finalitat de resoldre totes aquelles queixes que les persones col·legiades formulin en relació amb l’anormal funcionament dels serveis col·legials. Les seves funcions són de caire únicament administratiu.

2. El càrrec serà ocupat per una persona col·legiada de reconegut prestigi i més de vint-i-cinc anys d’exercici professional que no es trobi en cap de les següents situacions: a) Estar inhabilitada o suspesa per a càrrecs públics per sentència ferma, mentre aquesta subsisteixi.. b) Haver estat disciplinàriament sancionada, mentre no hagi estat rehabilitada. c) Ser membre de la Junta de Govern o delegat/ada territorial.

3. El/la defensor/a de la persona col·legiada serà escollit/da per un mandat de quatre anys renovables. El càrrec no serà retribuït

4. Els informes que emeti no tindran caràcter vinculant.

5. El/la defensor/a de la persona col·legiada haurà d’elevar un informe o memòria anual a la Junta de Govern sobre les seves activitats i actuacions, del qual es donarà compte a l’Assemblea General que ha de reunir-se durant el primer trimestre de cada any, i publicitat per mitjà de la pàgina web del Col·legi.

Documents

Contacte

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×