open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Torn d'Ofici i Assistència al Detingut | Diversos | Congrés

III Congrés d'Advocacia d'Ofici (ON-LINE, 2021)

TERCER CONGRÉS DE L’ADVOCACIA D’OFICI. El valor social de l’Advocacia d’Ofici. 18 i 19 de març de 2021

[VÍDEOS JA DISPONIBLES]

Dijous, 18 març de 2021

9:30h Inauguració

 • Excma. Sra. Mª Eugènia Gay Rosell.  Degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) i Presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC)
 • Excma. Sra. Ester Capella i Farré.  Consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya 
 • Il·lma. Sra. Carmen Valenzuela Hidalgo.  Diputada de la Junta de Govern de l’ICAB responsable del Torn d’Ofici i Assistència a la Persona Detinguda (TOAD)

10:00h a 11:00h - Primera Taula: Rellevància social i tasca del Torn d’Ofici: “Eines processals per a l’advocacia davant imminent desnonament o llançament”

Ponents

 • Sra. Paz Cano Sallarés. Advocada, membre de la Comissió de Normativa de l’ICAB
 • Sra. Verónica Dávalos Alarcón. Advocada, membre de la Comissió de Normativa de l’ICAB

Presenta i modera

 • Sr. Isidor García Sánchez. Advocat, Coordinador responsable de la Comissió de Normativa de l’ICAB

11:15h - 12:15h - Segona Taula: Efectes de la pandèmia sanitària en la jurisdicció social: Legislació, Mesures, Consultes més freqüents. 

Ponents:

 • Excm. Sr. Jordi Agustí Julià.  Magistrat emèrit de la Sala Social del Tribunal Suprem
 • Il·lm. Sr. Xavier González De Rivera. Vicedegà per la Jurisdicció Social a Barcelona i Magistrat del Jutjat Social núm. 3 de Barcelona.
 • Sra. Sonia Cusco Marin. Advocada del Servei d’Orientació Jurídica de l’ICAB. 

Modera

 • Sra. Lorena Ortiz Cabanas. Advocada, Vocal de la Comissió del Torn d’Ofici (CTO) i del Grup de l’Advocacia Jove (GAJ) de l’ICAB

12:30h a 13:30h - Tercera Taula: Llei 5/2008 de 24 d’abril, modificada per la llei 17/2020 de 22 de desembre del Parlament de Catalunya. “Per a  l'eradicació de la violència masclista”:  Abast, tipus, preceptivitat assistència a la víctima en la primera declaració en comissaria de policia. 

Ponents

 • Il·lma. Sra. Yolanda Rueda Soriano.  Magistrada Seció 3a de l'Audiència Provincial de Barcelona.
 • Sra. Marina Roig Altozano. Advocada, membre de la Comissió de Dones de l’ICAB.
 • Sra. Anna Choy Vilana. Cap del grup regional d’Atenció a la Víctima en Barcelona. Mossos d’Esquadra. 

Modera

 • Il·lma. Sra. Eulàlia Barros Navinés. Degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell i Vicepresidenta del TOAD del CICAC

13:45h a 14:45h - Quarta Taula: Jutjats de Família i Jutjats de Violència sobre la Dona: Qüestions pràctiques.

Ponents:

 • Il·lm. Sr. Carlos Pascual Alfaro.  Magistrat del Jutjat VIDO 1 Barcelona.
 • Il·lma. Sra. Regina Selva Santoyo.  Magistrada del Jutjat de Família 18 de Barcelona i Delegada de la degana dels jutjats de família. 

Modera:

 • Il·lma. Sra. Lola Fernández Campillo.  Advocada, Diputada del Torn d’Ofici de la Junta de l’ICAM.

16:00h a 17:00h - Cinquena Taula: Assistències Lletrades en comissaria. Sistema de Videoconferències. 

Ponents:

 • Sr. Ricard Doña Martinez.  Sergent, Cap de la URIA (Unitat Regional d’Instrucció d’Atestats de Barcelona) dels Mossos d’Esquadra
 • Sr. Carlos Gil Abarca. Inspector, Cap de l'Acctal. de la Secció de Crim Organitzat de la Brigada Provincial de Policia Judicial
 • Sr. D. David Pérez Orta. Subinspector de la Unitat d'Investigació de la Guàrdia Urbana
 • Sra. Nuria Astorgas Suárez. Advocada, Vocal de la CTO de l’ICAB.

Presenta i modera:

 • Il·lma. Sra. Carmen Valenzuela Hidalgo. Diputada de la Junta de Govern de l’ICAB responsable del Torn d’Ofici i Assistència a la persona detinguda (TOAD).

17:15h a 18.15h - Sisena Taula: Qüestions reiterades en les guàrdies penals: Necessitat de pactar un protocol amb els Jutjats. 

Ponents

 • Il·lm. Sr. Ignacio Carlos Sánchez García-Porrero. Jutge d’Instrucció núm. 21 de Barcelona.
 • Sra. Elena Castillo Fornies. Fiscal adscrit a la Fiscalia de l'Audiència Provincial BCN.
 • Sr. Miguel Capuz Soler. Advocat, President de la Secció de Dret Penal de l’ICAB.
 • Il·lm. Sr. Eugenio Ribon Seisdedos. Advocat, Diputat de la Junta de l’ICAM.

Moderen:

 • Sra. África Calleja Granado. Advocada de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Madrid (ICAM)
 • Sr. Alex Zaragüeta Bagils. Advocat de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB)

18:30h a 19:30h - Setena Taula: La tasca dels metges forenses, en particular: Drogaaddicció, incapacitats, determinació edat. 

Ponents:

 • Dra. Claudina Vidal Gutiérrez.  Metgessa forense de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC)
 • Il·lma. Sra. Graziella Moreno Graupera.  Magistrada del Jutjat de Primera Instància núm. 58 de Barcelona
 • Il·lm. Sr. Francisco Javier Tabuenca. Fiscal Delegat de menors i Coordinador de la secció de menors de la Fiscalia Provincial de Barcelona. 

Modera

 • Sra. Clara Pedrosa Varela.  Advocada, membre de la CTO de l’ICAB.

Divendres, 19 març de 2021

9:30-10:30h - Vuitena Taula:  Com millorar la tramitació de la sol·licitud de protecció internacional. Detecció de tràfic d'éssers humans.  Persecució per raó de gènere. 

Ponents:

 • Sra. Rosa Mª Cendón Leris. Coordinadora Àrea Incidència del SICAR Cat
 • Sra. Mercedes Alconada de los Santos. Advocada del servei jurídic de la "Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)". Coordinadora de l’Equip Tècnic de Tràfic de CEAR Sevilla
 • Sra. Eva Menéndez Sebastián. Advocada de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR).

Modera: 

 • Excm. Sr. Blas Jesús Imbroda Ortiz. Degà de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats Melilla i President de la Subcomissió d’Estrangeria i Protecció Internacional del "Consejo General de la Abogacía Española" (CGAE).

10:45-11:45h - Novena Taula: Dret internacional privat en dret de família en el torn d’ofici.

Ponent:

 • Il·lm. Sr. Joaquim Bayo Delgado. Advocat assessor, ex Magistrat de l'Audiència Provincial de Barcelona. 

Presenta i modera:

 • Sra. Pilar Tintoré Garriga. Advocada, membre de la junta directiva de la societat catalana d’Advocats de família i Presidenta de la secció d'Infància i Adolescència de l’ICAB.

12:00-13:15h - Desena Taula:  La importància de l’advocacia d’ofici, valor de la seva independència. 

Ponents:

 • Il·lma. Sra. Dª Yolanda Álvarez Álvarez. Diputada de Junta Il·lustre Col·legi d'Advocats de León, Ponferrada.
 • Excm. Sr. D. Guillermo Jose Plaza Escribano. Degà de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Burgos.
 • Sr. D. Jose Ramón Ramírez Gómez. Advocat de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Càceres
 • Il·lma. Sra. Mar Hermano Rivera. Diputada de la Junta de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sevilla
 • Sra. Inmaculada Clemente Roncero. Advocada de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Càceres
 • Excm. Sr. D.Antonio José Navarro Selfa. Degà de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Cartagena. 

Presenta i modera:

 • Excma. Sra. Maria Eugènia Gay Rosell. Degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. 

13:30-14:30 - Taula onzena: Visió de l’advocacia d’ofici en premsa i en la societat. 

Ponents: 

 • Sr. José Ramón Antón. President de l'Associació de Drets Humans.
 • Sra. Milagros Pérez Oliva. Periodista de “El País”.
 • Sra. Mayka Navarro. Periodista de “La Vanguardia”. 

Presenta i modera:

 • Exmo. Sr. Luis Nieto Guzmán de Lázaro. Advocat de l’ICAS, Conseller Electiu del CGAE

14:30 Conclusions i Clausura

 • Excma. Sra. Mª Eugènia Gay Rosell. Degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) i Presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC)
 • Il·lma. Sra. Carmen Valenzuela Hidalgo. Diputada de la Junta de Govern de l’ICAB responsable del Torn d’Ofici i Assistència a la persona detinguda (TOAD).
 • Exmo. Sr. Antonio Morán Duran. Degà de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Saragossa, President de la "Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del CGAE".

COMITÈ CIENTÍFIC

 • Ilma. Sra. Carmen Valenzuela Hidalgo. Diputada TOAD de l’ICAB
 • Sra. Núria Astorgas Suárez. Vocal del TOAD de l’ICAB *
 • Sra. Maria Clara Pedrosa Varela. Vocal del TOAD de l’ICAB*
 • Sr. Manuel Soria de Irisarri.  Vocal del TOAD de l’ICAB *
 • Sra. Vanessa Sibillà García. Vocal del TOAD de l’ICAB
 • Sra. Maria del Carmen Sanchez Garcia. Vocal del TOAD de l’ICAB
 • Sr. José Luis Ballescá Lasplasas. Vocal del TOAD de l’ICAB
 • Sr. Andrés Pérez Subirana. Vocal del TOAD de l’ICAB
 • Sra. Ana Maria Audera Bardaji. Vocal del TOAD de l’ICAB
 • Sra. Maria del Carmen Jiménez Jiménez. Vocal del TOAD de l’ICAB
 • Sr. Ivan García Ayuso. Vocal del TOAD de l’ICAB *
 • Sr. Luis Borrell Roca. Vocal del TOAD de l’ICAB 

* Relator/a

Aquest Congrés constitueix un curs formatiu pràctic del que s'expedirà un certificat als/les participants que acreditin un mínim del 80% d'assistència.

INSCRIPCIONS FINALITZADES

Preus

DescripcióImport
Tots/esGratuït
Inscriu-te
Torn d'Ofici i Assistència al Detingut | Diversos | Congrés

III Congrés d'Advocacia d'Ofici (ON-LINE, 2021)

Informació general

 • 18/03/2021 - 19/03/2021
 • Dia 18, de 9:30h a 19:30h i dia 19, de 9:30h a 14:30h
 • Gratuït

Comparteix

Documents

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×