open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Biblioteca | Novetats Jurídiques / Jurisprudència | Premis, Beques i Subvencions

Subvencions, premis i beques del 28 de gener al 3 de febrer de 2023

La Biblioteca de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) recopila cada setmana els premis, beques i subvencions que poden resultar d'interès per a les persones col·legiades. 

03/02/2023

Extracto de la Resolución de 25 de enero de 2023 del Centro de Investigaciones Sociológicas por la que se publica la convocatoria de subvenciones para formación e investigación en materias de interés para el organismo, para el año 2023 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-B-2023-3338.pdf 
Publicat al BOE de 03-02-2023
El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de este extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM.- RESOLUCIÓ EMT/253/2023, de 26 de gener, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels premis de la fase autonòmica del concurs escolar sobre consum responsable 2022-2023 "A Internet, et creus tot el que hi veus?” (Consumòpolis 18) (ref. BDNS 673067). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8847/1954054.pdf
Publicat al BOE de 03-02-2023
El termini de presentació de les sol·licituds de participació serà des de les 9:00 hores del 28 de març i fins les 15:00 hores del 14 d'abril de 2023.

ORDRE EDU/14/2023, de 27 de gener, per la qual es creen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau mitjà, s'estableixen les bases i s'obre convocatòria pública per a la seva concessió per al curs 2021-2022. 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8846/1953708.pdf 
Publicat al DOGC de 02-02-2023
L'alumnat que reuneixi els requisits indicats a l'Annex 1 i desitgi optar als Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau mitjà ha de presentar la documentació, en el centre educatiu on hagi realitzat els seus estudis o per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i s'hi ha d'inscriure en el centre docent en el qual es troba el seu expedient acadèmic fins al dia 11 de febrer de 2023 inclòs.

RESOLUCIÓ EDU/246/2023, de 24 de gener, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions per garantir la igualtat d'oportunitats de l'alumnat en situació socioeconòmica i sociocultural desafavorida escolaritzat en centres privats concertats, per al curs 2022-2023 (ref. BDNS 672891). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8846/1953642.pdf
Publicat al DOGC de 02-02-2023
D'acord amb la base reguladora 4, les persones interessades poden presentar les sol·licituds i la documentació corresponent en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, exclusivament per via electrònica utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i emplenant degudament el formulari de sol·licitud normalitzat disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), i també es podrà accedir al formulari des del web del Departament d'Educació.

Extracto de la Orden de 29 de diciembre de 2022, por la que se establece la convocatoria de becas de formación práctica para titulados universitarios, en el ámbito de las producciones y mercados agrarios 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/01/pdfs/BOE-B-2023-3222.pdf
Publicat al BOE d’01-02-2023
Plazo de presentación de solicitudes. Comenzará el día siguiente al de la publicación del presente extracto en el BOE, y finalizará en quince días hábiles contados a partir de ese día.

Extracto de la Orden de 29 de diciembre de 2022, por la que se establece la convocatoria de becas de formación práctica para titulados universitarios, en el ámbito de los laboratorios de sanidad animal de genética molecular y de sanidad vegetal, dependientes de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria. 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/01/pdfs/BOE-B-2023-3223.pdf
Publicat al BOE d’01-02-2023
Plazo de presentación de solicitudes. Comenzará el día siguiente al de la publicación del presente extracto en el BOE, y finalizará en quince días hábiles contados a partir de ese día.

Extracto de la Resolución de 29 de enero de 2023, de la Secretaria de Estado de Educación, por la que se convocan becas para la participación en un programa intensivo de inmersión lingüística en ingles en España durante el mes de julio de 2023. 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/31/pdfs/BOE-B-2023-3172.pdf
Publicat al BOE de 31-01-2023
El plazo para la presentación de solicitudes finalizará el día 3 de abril de 2023.

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA.- RESOLUCIÓ REU/142/2023, de 18 de gener, per la qual s'obre la convocatòria dels ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT) (ref. BDNS 671192). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8843/1952797.pdf
Publicat al DOGC de 30-01-2023
El termini de presentació de les sol·licituds s'inicia el dia 1 de febrer de 2023 i finalitza a les 14:00:00 hores (hora local de Barcelona) del 15 de març de 2023.

AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L'EMPRESA.- RESOLUCIÓ EMT/163/2023, de 20 de gener, per la qual s'obre una convocatòria per a l'any 2023 per a l'acreditació de clústers en el marc del Programa Catalunya Clústers per al període 2021-2023. 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8843/1952930.pdf
Publicat al DOGC de 30-01-2023
El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des de l'endemà de la publicació de la present Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i fins al 10 de març de 2023 a les 14:00h.

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×