menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

Reial decret llei 28/2021, de 17 de desembre, pel qual s'adopten mesures complementàries de caràcter urgent per a la reparació dels danys ocasionats per les erupcions volcàniques i per a la recuperació econòmica i social de l'illa de La Palma

Publicat en el BOE del 18/12/2021

28/01/2022

Es modifiquen disposicions anteriors aplicables:

- Es dupliquen ajudes per als supòsits de destrucció o danys en habitatges habituals causats com a conseqüència directa o indirecta de les erupcions volcàniques [art. 4.2.d) del RD-llei 20/2021, del 5 d'octubre].

- S'introdueix la possibilitat d'obtenir bestretes a compte dels ajuts, facilitant una gestió singularment ràpida, sens perjudici del reintegrament corresponent, si es constatés la inexactitud de la declaració que va donar lloc a la concessió.

- Pròrroga del termini de vigència previst fins al dia 2 de maig de 2022.

- Identificació de manera directa l'àmbit territorial on hagi d'estar ubicat el domicili fiscal del deutor.

- Ajornament extraordinari de determinats deutes tributaris [ap. 1 i 3 de l'art. 27 del RD-llei 20/2021, del 5 d'octubre].

A més, la D.T Única d'aquest Reial decret llei 28/2021, de 17 de desembre, estableix l'aplicació retroactiva de les noves quanties màximes de les ajudes tant a les sol·licitades com a les concedides amb anterioritat al 18 de desembre de 2021.

Així, es determina que, en els supòsits de destrucció o danys en habitatges causats directament pels fets esmentats, les quanties màximes de les ajudes previstes (art. 17 del Reial decret 307/2005, de 18 de març), seran les següents:

«1r) Per destrucció total de l'habitatge habitual: 60.480 euros.

2n) Per danys que afectin l'estructura de l'habitatge habitual: 41.280 euros.

3r) Per danys que no afectin l'estructura de l'habitatge habitual: 20.640 euros.

4t) Per danys en elements comuns d'ús general de les comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal: 36.896 euros.»

En matèria de seguretat social, s'estableix l'exoneració de l'obligació de cotitzar per als treballadors per compte propi o autònoms del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, en cas que aquests percebin els ajuts per paralització de la flota, prèvia acreditació de tal extrem. En aquest sentit, cal impulsar des de l'àmbit estatal mecanismes que permetin temperar els efectes devastadors que, sobre l'activitat d'aquests treballadors autònoms o per compte propi, està tenint la prohibició de pescar a les aigües de l'illa de La Palma. No en va, aquesta situació fa que el col·lectiu no disposi de mitjans per subsistir fins al restabliment del medi marí i la reparació de les embarcacions i els ormeigs de pesca.

En matèria d'ajudes directes per a la compensació dels perjudicis produïts en explotacions, produccions i instal·lacions agrícoles i ramaderes es completen les subvencions directes previstes al títol VII del Reial decret llei 20/2021, de 5 d'octubre, desenvolupat mitjançant l'Ordre de 3 de novembre de 2021 del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es concedeix una subvenció directa a la Comunitat Autònoma de Canàries per instrumentar aquests ajuts. Donada l'evolució dels esdeveniments ia la llum de les noves dades disponibles, s'inclouen de forma complementària aquestes noves mesures que tenen com a finalitat pal·liar els efectes que la bugada i les cendres puguin provocar, ja sigui directament o indirectament. Es preveu igualment que aquests ajuts haurien de ser compatibles amb qualsevol mesura impulsada en el marc de les ajudes d'Estat.

Es promou la celebració de campanyes institucionals de publicitat i comunicació que fomentin el consum i la posició al mercat dels productes agraris o pesquers afectats per l'erupció.

En matèria de mesures adreçades al sector cultural, es concedeix a l’institut Canari de Desenvolupament Cultural, S.A., una subvenció directa per import màxim de 150.000 euros per al finançament d’activitats culturals i artístiques destinades a la població damnificada i afectada. Amb això es pretén contribuir a mitigar l'impacte negatiu que aquest fenomen natural està ocasionant al sector, així com a la vida i la salut de les persones de l'illa de La Palma, donant suport a la petició del Govern de la Comunitat Autònoma de Canàries per a finançament d'activitats culturals i artístiques destinades a la població afectada.

LLEIS APROVADES. CORTS GENERALS

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-20877

 

Comparteix

També et pot interessar

 • Biblioteca | Novetats Jurídiques / Jurisprudència | Premis, Beques i Subvencions

  Subvencions, premis i beques del 3 al 9 de juny de 2023

  La Biblioteca de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) recopila cada setmana els premis, beques i subvencions que poden resultar d'interès per a les persones col·legiades.
 • Novetats Jurídiques | Biblioteca | Actualitat Jurídica | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

  Actualitat Jurídica de l'1 al 7 de juny de 2023

  Classificada per matèries.
 • Biblioteca | Novetats Jurídiques / Jurisprudència | Premis, Beques i Subvencions

  Subvencions, premis i beques del 27 de maig al 2 de juny de 2023

  La Biblioteca de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) recopila cada setmana els premis, beques i subvencions que poden resultar d'interès per a les persones col·legiades.

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×