open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Delegació de Berga | Berga

Convocatòria d’eleccions a la Delegació de Berga (2023)

Dijous 9 de novembre de 2023 per proveir els càrrecs de delegat o delegada i sotsdelegat o sotsdelegada de la Delegació territorial de Berga

20/09/2023

1. De conformitat amb les previsions de l’article 7 i següents del Reglament de les delegacions territorials de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, la Junta de Govern ha acordat convocar eleccions per al dijous 9 de novembre de 2023 per proveir els càrrecs de delegat o delegada i sotsdelegat o sotsdelegada de la Delegació territorial de Berga.

2. Seran electores totes les persones col·legiades exercents amb domicili professional i no exercents amb domicili de residència en la demarcació de la Delegació territorial de Berga que el dia de la convocatòria electoral tinguin aquesta condició i no estiguin inhabilitades.

3. Des del 21 de setembre de 2023, el cens electoral podrà consultar-se a la seu de la Delegació territorial de Berga (c/ del Programari Lliure, 5, Edifici Jutjats, planta -1, 08600 Berga, Barcelona).

4. Podran ser candidates les persones col·legiades exercents que, en el moment d’ésser proclamades candidates, reuneixin els requisits següents:

  1. Estar al corrent de les obligacions col·legials.
  2. Acreditar una antiguitat mínima i sense interrupció d’un any amb un domicili professional en la demarcació de la Delegació territorial de Berga. L’any d’antiguitat haurà de ser immediatament anterior a la data de la seva proclamació com a candidats/es.
  3. No estar inhabilitades.
  4. No formar part de la Junta de Govern ni tenir la condició de delegat o delegada ni sotsdelegat o sotsdelegada en actiu.

El càrrec de delegat/da i sotsdelegat/da serà de quatre anys amb una única reelecció consecutiva.

5. Les candidatures, que seran tancades, hauran d’incloure candidats i candidates per proveir els càrrecs de delegat o delegada i sotsdelegat o sotsdelegada i respondran a criteris de paritat d’acord amb la normativa vigent d’aplicació.

Les candidatures es presentaran dins els quinze dies naturals posteriors a la convocatòria, és a dir, fins al dijous 5 d’octubre de 2023, inclòs aquest.

Les candidatures hauran de ser signades per les persones candidates, amb indicació del seu número de col·legiació, i no s’acceptarà la candidatura d’una mateixa persona simultàniament per a més d’un càrrec.

La presentació de les candidatures podrà efectuar-se a la seu de la Delegació territorial de Berga (c/ del Programari Lliure, 5, Edifici Jutjats, planta -1, 08600 Berga, Barcelona, els dijous de 9.00 a 14.00h), al Registre General del Col·legi (Carrer Mallorca, 283 de Barcelona, planta baixa, de dilluns a divendres de 9.00 a 20.00 h), o per correu electrònic a l’adreça secretariadejunta@icab.cat.

6. Dins dels set dies naturals posteriors a la finalització del termini de presentació de candidatures, la Junta de Govern proclamarà els candidats/es que reuneixin els requisits establerts i en motivarà les exclusions.

7. La resolució d’inclusió o exclusió d’una candidatura podrà impugnar-se davant de la Junta de Govern dins del termini de tres dies des de la notificació a la persona interessada i la Junta de Govern resoldrà sobre el recurs dins dels set dies naturals posteriors a la impugnació.

8. Quan es proclami una única candidatura per als càrrecs vacants, la Junta de Govern desconvocarà les eleccions i declararà electes els candidats/es que s’hagin proclamat.

9. El dia de les votacions, la Mesa Electoral quedarà constituïda a la seu de la Delegació de Berga (c/ del Programari Lliure, 5, Edifici Jutjats, planta -1, 08600 Berga, Barcelona), a les 9.00h i les persones electores podran dipositar el vot presencialment fins a les 14.00h, moment en què començarà l’escrutini. No s’admetrà el vot per delegació.

10. El vot de les persones col·legiades exercents tindrà valor doble que el de les no exercents, llevat en el cas dels advocats i advocades sense exercici compresos en l’article 4.2 dels Estatuts col·legials, el vot dels quals tindrà també doble valor.

Joaquim de Miquel Sagnier

Secretari

Barcelona, 19 de setembre de 2023

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×