menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió de Cultura / Seccions | Aeronàutic | Ambiental | Circulació | Competència i propietat industrial | Fiscal | Laboral | Lingüístic | Marítim | Mercantil | Processal | Secció de Dret Aeronàutic | Secció de Dret Ambiental | Secció de Dret de la Circulació | Secció de Dret de la Competència i de la Propietat Industrial | Secció de Dret Fiscal i Financer | Secció de Dret Laboral | Secció de Dret Lingüístic | Secció de Dret Marítim i del Transport | Secció de Dret Mercantil | Secció de Dret Processal

Convocatòria d’eleccions a 11 Seccions de la Comissió de Cultura i Formació (2022)

1. De conformitat amb el que preveu l’article 20 i altres normes concordants del Reglament de la Comissió de Cultura i Formació de l’ICAB, la Junta de Govern, reunida en sessió de 25 d’octubre de 2022, ha acordat convocar eleccions per a les dates que seguidament s’indicaran per proveir els càrrecs de president/a, vicepresident/a, secretari/ària i un mínim d’un vocal i un màxim de deu vocals de les Seccions de la Comissió de Cultura i Formació següents:

25/10/2022

Eleccions el 28 de novembre de 2022:

 • Secció de Dret Aeronàutic
 • Secció de Dret Ambiental
 • Secció de Dret de la Circulació

Eleccions el 29 de novembre de 2022:

 • Secció de Dret de la Competència i de la Propietat Industrial
 • Secció de Dret Esportiu
 • Secció de Dret Fiscal i Financer

Eleccions el 30 de novembre de 2022:

 • Secció de Dret Laboral
 • Secció de Dret Lingüístic
 • Secció de Dret Marítim i del Transport

Eleccions l’1 de desembre de 2022:

 • Secció de Dret Mercantil
 • Secció de Dret Processal

2. Seran electores totes les persones col·legiades que el dia de la convocatòria electoral constin inscrites en la Secció i no estiguin inhabilitades.

Des del 26 d’octubre de 2022 el cens electoral estarà exposat al públic a la Secretaria del Col·legi.

Dins dels cinc dies hàbils següents a l’exposició pública del cens electoral, es podrà impugnar la inclusió o exclusió a les llistes davant de la Junta de Govern, qui resoldrà en els cinc dies hàbils posteriors a la finalització del termini per fer impugnacions respecte el cens electoral.

3. Podran ser candidates totes les persones col·legiades inscrites en la Secció el dia de la convocatòria electoral que, en el moment d’ésser proclamades candidates, reuneixin els requisits següents:

 1. Estar al corrent de les obligacions col·legials.
 2. No estar inhabilitades.
 3. No formar part de la Junta de Govern ni de l’òrgan de direcció de cap Secció del Col·legi.
 4. Portar un any incorporades a la Secció.
 5. No trobar-se incurs en la limitació de mandats prevista en l’article 86.3 dels vigents Estatuts col·legials, que estableix la possibilitat d’una única reelecció immediata per a un nou mandat.

4. Les candidatures podran presentar-se al Registre del Col·legi (c/ Mallorca 283, planta baixa, 08037 Barcelona, de dilluns a divendres de 9 a 20 h; o per correu electrònic a l’adreça secretariadejunta@icab.cat) dins dels quinze dies naturals posteriors a la convocatòria, és a dir, fins a les 20.00 h del dimecres 9 de novembre de 2022, i estaran signades per les persones candidates, amb indicació del seu número de col·legiació.

Les candidatures seran tancades i hauran d’incloure candidats/es per proveir tots els càrrecs que surtin a l’elecció i respondran a criteris de paritat d’acord amb la normativa vigent d’aplicació, és a dir, hauran de tenir una composició equilibrada de dones i homes, de forma que en el conjunt de la llista les persones candidates de cadascun dels sexes suposin com a mínim el 40%.

5. Les persones electores podran emetre el seu vot personalment a la seu del Col·legi entre les 12 i les 17 h. de la corresponent jornada electoral, en què es tancaran les urnes i s’iniciarà l’escrutini.

El secretari,

Joaquim de Miquel Sagnier

Barcelona, 25 d’octubre de 2022

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×