open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió de Drogues | Secretaria de Junta de Govern

Convocatòria 2021 d’eleccions a la Comissió de Drogues 

1. De conformitat amb el que preveu l’article 13 del Reglament de les Comissions de Persones Col·legiades de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i altres normes concordants, la Junta de Govern, en sessió de 19 d’octubre de 2021, ha convocat eleccions per al proper 14 de desembre de 2021 per proveir els càrrecs d’1 president/a, 1 vicepresident/a, 1 secretari/ària-tresorer/a i 10 vocals de la Comissió de Drogues de l’ICAB.

19/10/2021

2.Seran electores totes les persones col·legiades que el dia de la convocatòria electoral constin inscrites en la Comissió i no estiguin inhabilitades.

3.Des del 20 d’octubre de 2021 el cens electoral podrà consultar-se per les persones interessades a la Secretaria del Col·legi.

4.Podran ser candidates totes les persones col·legiades inscrites en la Comissió el dia de la convocatòria electoral que, en el moment d’ésser proclamades candidates, reuneixin els requisits següents:

  1. Estar al corrent de les obligacions col·legials.
  2. No estar inhabilitades.
  3. No formar part de la Junta de Govern ni de l’òrgan de direcció de la Comissió.
  4. Portar un any incorporades a la Comissió.

e) No trobar-se incurs en la limitació de mandats prevista en l’article 87.4 dels vigents Estatuts col·legials, que estableix la possibilitat d’una única reelecció immediata per a un nou mandat.

5. Les candidatures podran presentar-se al Registre del Col·legi dins dels quinze dies naturals posteriors a la convocatòria, és a dir, fins al dimecres 3 de novembre de 2021, i estaran signades per les persones candidates, amb indicació del seu número de col·legiació.

6. Les candidatures, que seran tancades i inclouran candidats/es per proveir tots els càrrecs que surtin a l’elecció, respondran a criteris de paritat d’acord amb la normativa vigent d’aplicació i hauran de tenir una composició equilibrada de dones i homes, de manera que en el conjunt de la llista les persones candidates de cadascun dels sexes suposin com a mínim el quaranta per cent.

7. Les persones electores podran emetre el seu vot personalment a la seu del Col·legi entre les 12. h i les 17. h del dimarts 14 de desembre de 2021, en què es tancaran les urnes i s’iniciarà l’escrutini.

El secretari,

Joaquim de Miquel Sagnier

Barcelona, 19 d’octubre de 2021

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×