menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Delegació d'Arenys de Mar | Arenys de Mar

Acord en relació a la convocatòria d'eleccions a la Delegació d'Arenys de Mar

1. De conformitat amb les previsions de l’article 3 i següents del Reglament de Règim Interior de les Delegacions del Col·legi (aprovat per Acords de la Junta de Govern de 8 d’octubre de 1998), la Junta de Govern, en sessió ordinària de 13 de gener de 2015, ha acordat convocar eleccions per al divendres, 6 de març de 2015 per proveir els càrrecs de delegat/da i sotsdelegat/da de la Delegació territorial d’Arenys
15/01/2015

2. Seran electores totes les persones col·legiades exercents amb domicili professional i no exercents amb domicili de residència en la demarcació de la Delegació territorial d'Arenys, en la data de la convocatòria electoral.

El cens electoral podrà consultar-se a la seu de la Delegació territorial d’Arenys (c/ Auterive s/n, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores) fins a 5 dies naturals abans de la celebració de les eleccions, per tal que es pugui sol·licitar la rectificació d’errors.

3.    Podran ser candidates les persones col·legiades exercents que, en el moment d’ésser proclamades candidates, reuneixin els requisits següents:
a) Estar al corrent de les obligacions col·legials.
b) Acreditar una antiguitat mínima i sense interrupció d’un any amb un domicili professional en la demarcació de la Delegació territorial d’Arenys.
c) No estar inhabilitades.

Les candidatures, que seran tancades, hauran d’incloure candidats/tes per proveir els càrrecs de delegat i sotsdelegat.

Les candidatures es presentaran al Registre General del Col·legi o al de la Delegació fins a deu dies naturals abans de la celebració i estaran signades per les persones candidates, amb indicació del seu número de col·legiació, és a dir, fins al dilluns, 23 de febrer de 2015, inclòs aquest.

Les candidatures hauran de ser signades per les persones candidates, amb indicació del seu número de col·legiació, i no s’acceptarà la candidatura d’una mateixa persona simultàniament per a més d’un càrrec.

La presentació de les candidatures podrà efectuar-se a la seu de la Delegació territorial d’Arenys (c/ Auterive s/n, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores) o al Registre General del Col·legi (Carrer Mallorca, 283 de Barcelona, planta baixa, de dilluns a divendres de 9 a 20 hores).

4.    L’endemà de la finalització del termini de presentació de candidatures, és a dir, el dimarts, 24 de febrer de 2015, la Junta de Govern proclamarà els candidats que reuneixin els requisits establerts i en motivarà les exclusions. Aquesta resolució es publicarà en el tauler d’anuncis del Col·legi i de la Delegació, així com a la pàgina web de la Corporació.

5.    Quan es proclami una única candidatura per als càrrecs vacants, la Junta de Govern desconvocarà les eleccions i nomenarà directament els candidats que s’hagin proclamat.

6. La Mesa Electoral, estarà integrada pel Diputat de la Junta de Govern responsable de les Delegacions, que actuarà com a President, i per un membre del personal administratiu del Col·legi que actuarà com a Secretari. El dia de les votacions, la Mesa Electoral quedarà constituïda a la seu de la Delegació d’Arenys (C/ Auterive s/n,) a les 10 hores del matí i es podrà dipositar el vot presencialment fins a les 14 hores, moment en què començarà l’escrutini.

8. L’exercici del dret de vot pels qui tinguin la condició d’electors serà personal, secret, lliure i directe i no s’admetrà el vot per delegació. A cada persona col·legiada exercent li corresponen dos vots i a cada no exercent un vot.

Barcelona, 13 de gener de 2015

Rafael Espino i Rierola
Secretari

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

 • Conferències Comissions | Comissió de Cultura / Seccions | Comissió de Cultura / Formació | Delegació d'Arenys de Mar | Arenys de Mar | Secció de Dret Civil | Secció de Dret Penal

  Jornades sobre el Tractament penal i civil del RD 463/2020. Actuacions post COVID-19

  La Comissió de Cultura del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), la delegació d'Arenys de Mar i l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Mataró (ICAMAT) van organitzar el dijous 11 i divendres 12 de juny unes jornades on-line per abordar ...
 • Comissió de Relacions amb l'Administració i la Justícia (CRAJ) | Comissió de Relacions amb l'Administració i la Justícia (CRAJ) | Arenys de Mar | El Prat de Llobregat | Gavà | L'Hospitalet de Llobregat / Cornellà | Santa Coloma de Gramenet

  Acords per a l'accés als Edificis Judicials dels diferents partits judicials

  Us informem que per part del Deganat dels diferents partits judicials s'estan adoptant acords en relació a l'accés als edificis judicials dels professionals i la ciutadania, per tal de donar compliment a les corresponents mesures de seguretat.
 • Comissió de Relacions amb l'Administració i la Justícia (CRAJ) | Sanitari | Arenys de Mar | Titulars

  Acord d'unificació de criteris d'actuació dels Jutjats de Primera Instància d'Arenys de Mar davant de la situació d'emergència sanitària a 27 de març de 2020

  Arran de la situació d'excepcionalitat provocada per la crisi del COVID-19, els jutges de Primera Instància d'Arenys de Mar estableixen acords i consideracions per a seguir amb les tasques dels seus Jutjats de Primera Instància fins que acabi el ...

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×