menú
Área personal

×Área personal

Número de colegiado/a o usuario ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
buscador de profesionales

Subvenciones, premios y becas del 3 al 9 de julio 2021

Biblioteca | Novedades Jurídicas / Jurisprudencia | Premios, Becas y Subvenciones

Subvenciones, premios y becas del 3 al 9 de julio 2021

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden resultar de interés para los Colegiados.

09/07/2021

RESOLUCIÓ EMT/2126/2021, de 21 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de la subvenció de la línia 2, Mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID-19 per a empreses cooperatives (ref. BDNS 573993). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8454/1861327.pdf 
Publicat al DOGC de 09-07-2021
El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes. S'inicia a les 9:00 h de l'endemà hàbil de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza a les 15:00 h del darrer dia comptat des de l'inici del termini. En cas que aquest últim dia sigui inhàbil, el termini de presentació finalitza a la mateixa hora del primer dia hàbil següent.

RESOLUCIÓ REU/2093/2021, d'1 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria d'ajuts a les universitats del sistema universitari de Catalunya per col·laborar en el finançament de recursos materials i ajuts tècnics i personals a fi de contribuir a garantir la igualtat d'oportunitats de l'alumnat amb discapacitat i evitar qualsevol mena de discriminació per motiu de discapacitat (UNIDISCAT) (ref. BDNS 573424). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8454/1861285.pdf
Publicat al DOGC de 09-07-2021
El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 9 de setembre i finalitza a les 14:00:00 h, hora local de Barcelona, del dia 30 de setembre del 2021.

Extracto de la Orden por la que se hace pública la convocatoria de becas para la formación en el Instituto Geográfico Nacional
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/08/pdfs/BOE-B-2021-32639.pdf 
Publicat al BOE de 08-07-2021
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contado desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el "Boletín Oficial del Estado".

Extracto del Real Decreto 425/2021 de15 de junio por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la organización del Programa CULTIVA, relativo a estancias formativas de jóvenes agricultores en explotaciones modelo, y se convocan las correspondientes al ejercicio 2021. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/08/pdfs/BOE-B-2021-32640.pdf 
Publicat al BOE de 08-07-2021
Las solicitudes se presentarán en el plazo de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Nacionals de Comerç i els Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris de la Generalitat de Catalunya de l'any 2020 (ref. BDNS 572876). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8452/1860993.pdf 
Publicat al DOGC de 07-07-2021
El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent, s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i finalitza a les 14:00 del dia 17 de setembre de 2021.

RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Nacionals de Comerç i els Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris de la Generalitat de Catalunya de l'any 2019 (ref. BDNS 572874). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8452/1860917.pdf 
Publicat al DOGC de 07-07-2021
El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent, s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i finalitza a les 14:00 del dia 17 de setembre de 2021.

Extracto de la Resolución de 30 de junio de 2021 de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan ayudas para cursos de formación en línea dirigidos a profesorado extranjero de español que ejerce en el exterior 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/06/pdfs/BOE-B-2021-32487.pdf 
Publicat al BOE de 06-07-2021
Plazo de presentación de solicitudes: 15 días naturales a partir del día siguiente a la publicación de este extracto de la resolución en el Boletín Oficial del Estado.

FUNDACIÓN AEB.- Premio de la Fundación AEB para jóvenes economistas
La Fundación AEB, en colaboración con la Asociación Española de Banca (AEB), convoca la III edición del Premio Federico Prades destinado a jóvenes economistas, que se concederá a un trabajo realizado por investigadores que deberán tener menos de 40 años a 31 de diciembre de 2021. El proyecto o trabajo de investigación deberá estar relacionado con la situación, evolución e internacionalización de la industria financiera y/o el marco regulatorio que afecta la misma. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/06/pdfs/BOE-B-2021-32505.pdf
Publicat al BOE de 06-07-2021
La fecha límite para la recepción de los trabajos de investigación será el 15 de diciembre de 2021.

RESOLUCIÓ PRE/2049/2021, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions estructurals per a l'edició de mitjans informatius digitals de titularitat privada, en català o en aranès, corresponent a l'any 2021 (ref. BDNS 572586). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8451/1860788.pdf
Publicat al DOGC de 06-07-2021
El termini de presentació de les sol·licituds és de quinze dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA 
RESOLUCIÓ EMT/2050/2021, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de nous agents d'ocupació i desenvolupament local (SOC - Agents d'ocupació i desenvolupament local - AODL) (ref. BDNS 573027). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8451/1860766.pdf
Publicat al DOGC de 06-07/2021
El termini de presentació de sol·licituds de subvenció per a la contractació dels nous agents d'ocupació i desenvolupament local serà des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al dia 15 de setembre de 2021 inclòs.

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA 
RESOLUCIÓ EMT/2053/2021, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions destinades a les pròrrogues dels agents d'ocupació i desenvolupament local (SOC-Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local-AODL) (ref. BDNS 573031). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8451/1860780.pdf
Publicat al DOGC de 06-07-2021
El termini de presentació de sol·licituds de subvenció per a les pròrrogues dels agents d'ocupació i desenvolupament local anirà des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al dia 15 de setembre de 2021 inclòs.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS 
RESOLUCIÓ CLT/2027/2021, de 25 de juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per fomentar les coproduccions internacionals minoritàries de llargmetratges cinematogràfics (ref. BDNS 572589). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8451/1860746.pdfBDNS 572589).
Publicat al DOGC de 06-07-2021
El període per presentar sol·licituds és del 6 al 23 de setembre del 2021, tots dos inclosos.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS 
RESOLUCIÓ CLT/2035/2021, de 29 de juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció de sèries audiovisuals de ficció (ref. BDNS 572820).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8451/1860782.pdf
Publicat al DOGC de 06-07-2021
El període per presentar sol·licituds és del 6 al 27 de juliol del 2021, tots dos inclosos.

Extracto de la Resolución de 28 de Junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan ayudas destinadas a las confederaciones y federaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos, durante 2021
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/05/pdfs/BOE-B-2021-32290.pdf
Publicat al BOE de 03-07-2021
La presentación de solicitudes se efectuará en el plazo de treinta días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Extracto de la Resolución de 28 de junio de 2021 de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan subvenciones a empresas circenses para la atención educativa a la población itinerante en edad de escolarización obligatoria para el curso escolar 2021-2022
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/05/pdfs/BOE-B-2021-32291.pdf
Publicat al BOE de 03-07-2021
Plazo de presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial del Estado.

RESOLUCIÓ EMT/2047/2021, de 21 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions per al desenvolupament d'activitats en matèria de promoció de l'acció sindical en l'àmbit concret de la negociació col·lectiva i les relacions laborals que duguin a terme les organitzacions sindicals a Catalunya (ref. BDNS 571466) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8450/1860468.pdf
Publicat al DOGC de 03-07-2021
El termini de presentació del formulari de sol·licitud, juntament amb la documentació annexa, és de 15 dies hàbils. El termini comença a les 9.00 h del primer dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i finalitza a les 15.00 h del quinzè dia hàbil a comptar de l'inici del termini. 

Comparte

También puede interesarte

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×