open menu menú
Advocacia Barcelona
Área personal

×Área personal

Número de colegiado/a o usuario ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
buscador de profesionales

Subvenciones, premios y becas del 2 al 8 de septiembre de 2023

Biblioteca | Novedades Jurídicas / Jurisprudencia | Premios, Becas y Subvenciones

Subvenciones, premios y becas del 2 al 8 de septiembre de 2023

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden resultar de interés para las personas colegiadas. 

08/09/2023

Consejo General de la Abogacía Española.- XXV edición de los Premios Derechos Humanos. Todas las candidaturas de esta edición en las categorías de Persona, Institución y Medio de Comunicación deberán referirse a acciones o personas que tengan como referencia los DERECHOS HUMANOS DIGITALES 
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/xvi-edicion-de-los-premios-derechos-humanos-de-la-abogacia-espanola-dedicada-derechos-humanos-digitales/
Publicat al lloc web del Consejo General de la Abogacía Española
El período para presentar candidaturas termina el 30 de septiembre de 2023.

RESOLUCIÓ ECO/3054/2023, de 6 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per atorgar una subvenció en espècie per impulsar el projecte de desenvolupament d'un hub financer que porti a terme la promoció, dinamització i competitivitat dels serveis financers al voltant de la tecnologia, les finances sostenibles i l'emprenedoria d'inversió a Catalunya (ref. BDNS 715479)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8996/1990900.pdf
Publicat al DOGC de 07-09-2023
El termini de presentació dels formularis de sol·licitud i de la documentació que l'ha d'acompanyar comença a les 9.00 hores del primer dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza a les 14.00 hores del 31 d'octubre de 2023.

RESOLUCIÓ CLT/2896/2023, de 21 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la incorporació de la llengua catalana en jocs de taula per a l'any 2023 (ref. BDNS 709989)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8996/1990952.pdf
Publicat al DOGC de 07-09-2023
El període per presentar les sol·licituds és del 8 al 27 de setembre de 2023. El dia 27 de setembre de 2023 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

RESOLUCIÓ CLT/2897/2023, de 21 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per desplegar, de forma íntegra, les línies d'actuació pròpies dels centres públics de creació i producció d'arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional per al període 2023-2025 (ref. BDNS 709988)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8996/1990964.pdf
Publicat al DOGC de 07-09-2023
El període per presentar les sol·licituds és del 8 al 27 de setembre de 2023. El dia 27 de setembre de 2023, es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

RESOLUCIÓ CLT/3048/2023, de 27 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la programació d'espectacles d'arts en viu de caràcter professional en esdeveniments d'interès agroturístic per als anys 2023-2024 (ref. BDNS 711457)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8996/1990928.pdf
Publicat al DOGC de 07-09-2023
El període per presentar les sol·licituds és del 8 al 27 de setembre de 2023. El dia 27 de setembre de 2023 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA .- RESOLUCIÓ REU/3016/2023, de 29 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria dels ajuts d'Indústria del Coneixement (IdC) per a l'any 2023 (ref. BDNS 714674)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8995/1990701.pdf
Publicat al DOGC de 06-09-2023
4.1 El termini per presentar la sol·licitud de la modalitat A. Llavor serà entre el 14 de setembre de 2023 i l'11 d'octubre de 2023 a les 14.00 hores (hora local de Barcelona). 4.2 El termini per presentar la sol·licitud de la modalitat B. Producte serà entre el 14 de setembre de 2023 i l'11 d'octubre de 2023 a les 14.00 hores (hora local de Barcelona). 4.3 El termini per presentar la sol·licitud de la modalitat C. Innovador serà entre el 23 d'octubre de 2023 i el 20 de novembre de 2023 a les 14.00 hores (hora local de Barcelona).

Extracto de la Resolución de 4 de agosto de 2023 de la Secretaría de Estado de Educación por la que se convoca el Concurso Nacional "Una Constitución para todos" correspondiente al año 2023
https://www.boe.es/boe/dias/2023/09/05/pdfs/BOE-B-2023-25423.pdf
Publicat al BOE de 05-09-2023
El plazo para la presentación de las solicitudes de participación será desde el día siguiente al de la publicación de su anuncio en el Boletín Oficial del Estado hasta las 14:00 horas del 10 de octubre de 2023.

RESOLUCIÓ PRE/2806/2023, de 19 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria anticipada a la concessió de beques de col·laboració per a la formació pràctica i especialitzada de persones graduades en dret en l'àmbit del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya durant l'any 2024 (ref. BDNS 710482)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8994/1990519.pdf
Publicat al DOGC de 05-09-2023
El termini de presentació de les sol·licituds és de quinze dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

RESOLUCIÓ EMT/2891/2023, de 31 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions del Departament d'Empresa i Treball per al desenvolupament del programa "Consolida't”, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya (ref. BDNS 710906)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8994/1990542.pdf
Publicat al DOGC de 05-09-2023
El termini de presentació del formulari de sol·licitud, incloent-hi la documentació annexa, comença a les 9.00 hores del primer dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i finalitza a les 15.00 hores del dia 26 de setembre de 2023.

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA.- RESOLUCIÓ EMT/3015/2023, de 29 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de joves participants de la convocatòria de projectes singulars regulada a la Resolució EMT/3485/2022, de 7 de novembre (SOC-SINGULARS) (ref. BDNS 714677)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8994/1990532.pdf
Publicat al DOGC de 05-09-2023
El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació i finalitza el dia 31 d'octubre de 2023, ambdós inclosos.

Extracto de la Resolución del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se convocan becas de formación en investigación para titulados universitarios
https://www.boe.es/boe/dias/2023/09/02/pdfs/BOE-B-2023-25165.pdf
Publicat al BOE de 04-09-2023
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, y se iniciará el día siguiente a la publicación del extracto de esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado. La solicitud de la beca deberá hacerse de forma electrónica.

RESOLUCIÓ EMT/2808/2023, de 20 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria de concessió de subvencions de l'any 2023 per al desenvolupament del Programa TU+1 de foment de la contractació indefinida d'un treballador/a per part d'autònoms sense treballadors o treballadores a càrrec (ref. BDNS 709631)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8993/1990393.pdf
Publicat al DOGC de 04-09-2023
El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb la documentació annexa inclosa, comença a les 9.00 hores del primer dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i finalitzarà a les 15.00 hores del dia 28 de setembre de 2023.

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA.- RESOLUCIÓ EMT/2952/2023, de 31 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 en relació amb les actuacions del programa de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC - FOAP) (ref. BDNS 712921)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8993/1990305.pdf
Publicat al DOGC de 04-09-2023
El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució ambdós inclosos.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS.- RESOLUCIÓ CLT/2898/2023, de 13 de juliol, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes d'internacionalització d'empreses i entitats de l'àmbit del videojoc, i d'empreses que contribueixin a la presència de productes o serveis digitals interactius culturals a l'exterior (ref. BDNS 708417)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8993/1990389.pdf
Publicat al DOGC de 04-08-2023
El període per presentar sol·licituds és del 5 al 14 de setembre de 2023, tots dos inclosos.

COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA.- RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2023, del president de la Comissió Jurídica Assessora, de publicació de l’Acord del Ple de la Comissió Jurídica Assessora de 25 de juliol de 2023, pel qual es convoquen dues beques de col·laboració i formació en la doctrina de la Comissió per a l’any 2024 (ref. BDNS 710626)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8993/1990421.pdf
Publicat al DOGC de 04-08-2023
El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Comparte

También puede interesarte

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×