menú
Área personal

×Área personal

Número de colegiado/a o usuario ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
buscador de profesionales

Actualidad Jurídica del 4 al 10 de marzo de 2021

Departamento de Biblioteca | Biblioteca | Actualidad Jurídica | Novedades Jurídicas / Jurisprudencia

Actualidad Jurídica del 4 al 10 de marzo de 2021

Clasificada por materias.

10/03/2021

Derecho administrativo

Orden JUS/187/2021, de 1 de marzo, por la que se concede una subvención directa al Consejo General de la Abogacía Española en materia de prestación de asistencia jurídica gratuita, para el ejercicio presupuestario 2021. BOE núm. 54  04/03/2021

Orden PCM/188/2021, de 2 de marzo, por la que se convoca la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado/a para el año 2021. BOE núm. 54  04/03/2021

ORDRE VEH/49/2021, d'1 de març, per la qual s'aproven els criteris d'ocupació dels immobles d'ús administratiu de la Generalitat de Catalunya.  DOGC núm. 8356  04/033/2021

DECRET 13/2021, de 2 de març, pel qual es regula l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC). DOGC  núm. 8356  04/03/2021

Real Decreto 94/2021, de 16 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 92/2018, de 2 de marzo, por el que se regula el régimen de los organismos pagadores y de coordinación con los fondos europeos agrícolas, FEAGA y FEADER. BOE num. 55  05/03/2021

RESOLUCIÓ TES/585/2021, de 23 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l'any 2021 (ref. BDNS 551309). DOGC núm. 8357  05/03/2021

RESOLUCIÓ EDU/596/2021, de 2 de març, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2021-2022. DOGC núm. 8357  05/03/2021

RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris al sector del comerç al detall amb establiments de productes no essencials i una superfície superior a 400 metres quadrats i als establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials, afectats econòmicament per les mesures de salut publica ocasionades per la pandèmia de la COVID-19. DOGC núm. 8357  05/03/2021

Orden DEF/194/2021, de 8 de febrero, por la que se regula la contratación centralizada y se establece la composición y competencias de las Juntas de Contratación. BOE núm. 56  06/03/2021

RESOLUCIÓ SLT/612/2021, de 5 de març, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. DOGC núm. 6358  08/03/2021

RESOLUCIÓ PRE/613/2021, de 4 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a les afectacions econòmiques i socials produïdes en el sector de l'activitat física i l'esport a causa de la suspensió i la limitació de l'obertura al públic de les instal·lacions esportives a Catalunya atenent la publicació de les resolucions SLT/1/2021, de 4 de gener, SLT/67/2021, de 17 de gener, i SLT/133/2021, de 22 de gener, com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19 (ref. BDNS 551891). DOGC núm. 8360  09/03/2021

RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris al sector del comerç al detall amb establiments de productes no essencials i una superfície superior a 400 metres quadrats i als establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials, afectats econòmicament per les mesures de salut pública ocasionades per la pandèmia de laCOVID-19 (ref. BDNS 552238). DOGC núm. 8360  09-/03/2021

Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita. BOE núm. 59  10/03/2021
Real Decreto 142/2021, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 16/2019, de 25 de enero, por el que se crea y regula la Comisión Interministerial de coordinación y seguimiento de las medidas adoptadas por la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados.  BOE núm. 59  10/03/2021

Real Decreto 143/2021, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral. BOE núm. 59  10/03/2021

Real Decreto 147/2021, de 9 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, y el Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. BOE núm. 59  10/03/2021

Real Decreto 149/2021, de 9 de marzo, por el que se regula el programa de ayudas para la realización de actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias y se acuerda la concesión directa de las ayudas de este programa a las comunidades autónomas. BOE núm. 59  10/03/2021

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica (DOGC núm. 8307, de 31.12.2020). DOGC núm. 8361  10/03/2021

ANUNCI pel qual es fa pública la convocatòria i les bases de 259 places d'agent de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant oposició lliure (exp. 33/2019).  DOGC nº 8361  10/03/2021

Derecho constitucional

DECRET 14/2021, de 5 de març, de convocatòria de la sessió constitutiva del Parlament de Catalunya. DOGC núm. 8359  08-03-2021

Derecho fiscal

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Llei 9/2019, del 23 de desembre, de modificació de la Llei 16/2017, del canvi climàtic, pel que fa a l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica (DOGC núm. 8032, de 30.12.2019). DOGC núm. 8356  04/03/2021

RESOLUCIÓ 1148/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 10/2021, de mesures urgents de caràcter tributari i financer. DOGC núm. 8359  08/03/2021

Real Decreto-ley 4/2021, de 9 de marzo, por el que se modifican la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, en relación con las asimetrías híbridas. BOE núm. 59   10/03/2021

Derecho laboral

Orden ISM/189/2021, de 3 de marzo, por la que se regula el Registro electrónico de apoderamientos de la Seguridad Social. BOE núm. 55  05/03/2021

ORDRE TSF/53/2021, de 4 de març, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s'han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la convocatòria de vaga general convocada per al dia 8 de març de 2021.  DOGC núm. 8358  06/03/2021

CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre TSF/53/2021, de 4 de març, per la qual es garanteix els serveis essencials que s'han de prestar a Catalunya durant la convocatòria de vaga general convocada per al dia 8 de març de 2021 (DOGC núm. 8358, de 6.3.2021). DOGC núm. 8358  08/03/2021

ORDRE TSF/56/2021, de 9 de març, per la qual es garanteix el servei essencial en tots els centres i empreses sanitàries, sociosanitàries i residències per a la gent gran públiques i privades de Catalunya. DOGC núm. 8361  10/03/2021

Contacto

Comparte

También puede interesarte

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×