open menu menú
Advocacia Barcelona
Personal area

×Personal area

COllegiate number or ICAB user / DNI / Email
forgot passowrd
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
professional search
Biblioteca | Legal News / Jurisprudence | Awards, Scholarships and Grants

Subvenciones, premios y becas del 27 de enero al 2 de febrero de 2024

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden ser de interés para las personas colegiadas.

02/02/2024

AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ TER/214/2024, de 25 de gener, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per al pagament del cost del lloguer dels habitatges obtinguts del mercat privat per destinar-los a les persones en situació d'emergència econòmica i social, i risc d'exclusió residencial, per a l'any 2024, i de les renovacions de convocatòries anteriors (ref. BDNS 741832).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9093/2011466.pdf

Publicat al DOGC de 02-02-2024

El termini de presentació de les sol·licituds i les renovacions de convocatòries anteriors s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 30 de setembre de 2024, inclòs.

 

RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2024, per la qual s’obre la convocatòria 2024 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la programació internacional de la creació artística catalana en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura (ref. BDNS 741630).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9093/2011430.pdf

Publicat al DOGC de 02-02-2024

Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base vuitena, sigui del 15 de febrer al 7 de març de 2024, ambdós inclosos.

 

RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2024, per la qual s’obre la 1a convocatòria 2024 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a la mobilitat per dur a terme activitats en l'àmbit de les arts visuals, el disseny i l'arquitectura (ref. BDNS 741629).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9093/2011512.pdf

Publicat al DOGC de 02-02-2024

Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base vuitena, sigui de l'1 al 12 de març de 2024, ambdós inclosos.

 

ESCOLA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ PRE/33/2024, d'11 de gener, per la qual s'obre la convocatòria dels premis Alfons Ortuño de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya corresponent a l'any 2024.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9092/2011230.pdf

Publicat al DOGC d’01-02-2024

El termini de presentació de candidatures és de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Les sol·licituds es poden presentar fins a les 14:00:00 hores del darrer dia del termini.

 

RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2024, per la qual s'obre la 1a convocatòria 2024 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l'elaboració de materials de promoció internacional d'obres de literatura catalana i aranesa (ref. BDNS 471447).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9092/2011286.pdf

Publicat al DOGC d’01-02-2024

Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base vuitena, sigui des del dia 12 de febrer fins al 16 de maig de 2024, ambdós inclosos.

 

RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2024, per la qual s'obre la 1a convocatòria 2024 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la producció editorial de traduccions d'obres literàries originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa) (ref. BDNS 741448)

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9092/2011262.pdf

Publicat al DOGC d’01-02-2024

Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base vuitena, sigui des del dia 12 de febrer fins al 30 d'abril de 2024, ambdós inclosos.

 

RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2024, per la qual s'obre la convocatòria 2024 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la programació internacional de la creació artística catalana en l'àmbit de les arts escèniques (ref. BDNS 741508).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9092/2011208.pdf

Publicat al DOGC d’01-02-2024

Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base vuitena, sigui del 15 de febrer al 7 de març de 2024, ambdós inclosos.

 

RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2024, per la qual s'obre la 1a convocatòria 2024 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització d'activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa (ref. BDNS 741445).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9092/2011300.pdf

Publicat al DOGC d’01-02-2024

Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base vuitena, sigui del 12 de febrer al 16 de maig de 2024, ambdós inclosos.

 

RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2024, per la qual s'obre la 1a convocatòria 2024 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la traducció d'obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa) (ref. BDNS 741446).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9092/2011190.pdf

Publicat al DOGC d’01-02-2024

Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base vuitena, sigui del 12 de febrer al 30 d'abril de 2024, ambdós inclosos.

 

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2024, per la qual s'obre la convocatòria 2024 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la subtitulació d'obres audiovisuals produïdes i/o coproduïdes a Catalunya (ref. BDNS 741443).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9092/2011335.pdf

Publicat al DOGC d’01-02-2024

Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base vuitena, sigui del 19 de febrer al 6 de març de 2024, ambdós inclosos.

 

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2024, per la qual s'obre la 2a convocatòria 2024 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la mobilitat d'artistes per a actuacions i/o gires en l'àmbit de la música i les arts escèniques (ref. BDNS 741444).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9092/2011294.pdf

Publicat al DOGC d’01-02-2024

Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base vuitena, sigui del 26 de febrer al 12 de març de 2024, ambdós inclosos.

 

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2024, per la qual s'obre la 1a convocatòria 2024 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades (ref. BDNS 741573).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9092/2011238.pdf

Publicat al DOGC d’01-02-2024

Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base vuitena, sigui del 12 de febrer al 30 d'abril de 2024, ambdós inclosos.

 

AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT

RESOLUCIÓ DSO/174/2024, de 25 de gener, per la qual s'obre la convocatòria de la beca Art Jove Curadoria corresponent a l'any 2024 (ref. BDNS 741450).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9091/2010872.pdf

Publicat al DOGC de 31-01-2024

El termini per presentar els formularis de sol·licitud i la documentació que els ha d'acompanyar comença a les 9 hores de l'endemà hàbil de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i acaba a les 14 hores del dia 15 de febrer de 2024

 

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL

RESOLUCIÓ CLT/147/2024, de 24 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al finançament d'accions instrumentals d'impuls dels sectors professionals de les arts visuals, teatre, circ, dansa i música per a l'any 2024 (ref. BDNS 740911).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9091/2010864.pdf

Publicat al DOGC de 31-01-2024

El període per presentar les sol·licituds és de l'1 al 16 de febrer de 2024. El dia 16 de febrer de 2024 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

 

RESOLUCIÓ ACC/155/2024, de 25 de gener, per la qual s'efectua la segona convocatòria per a 2024 dels ajuts de la Intervenció Sectorial Vitivinícola en el marc del Pla estratègic de la Política agrària comuna corresponent a les inversions per a les instal·lacions de transformació i infraestructures vitivinícoles i comercialització 2024-2027, corresponents a operacions amb un pressupost d'inversió sol·licitada inferior a 100.000 euros (ref. BDNS 741144).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9090/2010571.pdf

Publicat al DOGC de 30-01-2024

D'acord amb l'article 24 del Reial decret 905/2022, el termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de gener de 2024, inclòs.

Share

It may interest you

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×