menú
Personal area

×Personal area

COllegiate number or ICAB user / DNI / Email
forgot passowrd
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
professional search

NOVETAT! | Pòlisses de Responsabilitat Civil ICAB 2022

SERVICIO DE ATENCIÓN COLEGIAL

NOVETAT! | Pòlisses de Responsabilitat Civil ICAB 2022

La Pòlissa de Responsabilitat Civil per a l'any 2022 manté les seves condicions

La modalitat bàsica manté el preu de 53,49€ anuals únic al mercat amb una cobertura de 50.000 € i la modalitat professional la seva cobertura a 700.000 €.

En aquest sentit, per a la Pòlissa Bàsica de Responsabilitat Civil, es manté l'excepcional i competitiu preu d'una prima de 53,49 € anuals amb una cobertura de 50.000 €.

Pel que fa a la Pòlissa Professional, manté la substancial millora de la cobertura de 500.000 a 700.000 € només amb una petita actualització sobre el preu aplicable a 2021.

Així mateix, segueix sent possible ampliar la protecció amb la gamma Premium fins als 3.000.000 €.

En tots els casos, les condicions tècniques de cobertura, supòsits i àmbits són immillorables i cobreixen l'exercici de l'advocacia en tota la seva extensió.

La Junta de Govern continuarà treballant per mantenir i consolidar aquestes millores en les condicions perquè aquesta és una de les qüestions essencials de la nostra professió.

L’assegurança de Responsabilitat Civil és una obligació per a l'advocacia i els Col·legis estem encarregats de vetllar pel seu compliment segons estableix l'article 9 de la Llei 7/2006 de l'exercici de professions titulades i dels Col·legis Professionals "els professionals titulats tenen el deure de cobrir mitjançant una assegurança els riscos de responsabilitat en què puguin incórrer a causa de l'exercici de la seva professió".

Més enllà de l'obligatorietat, comptar amb una pòlissa suposa minimitzar les possibles conseqüències d'una reclamació en un entorn cada dia amb major nivell de litigiositat. L’assegurança de Responsabilitat Civil garantirà que la cobertura és l'adequada per al nivell de risc en què es pot incórrer.

Donades les circumstàncies actuals del sector i l'augment de les reclamacions i imports indemnitzatoris, existeix la necessitat de subscriure majors cobertures.

Recorda que l’ICAB, mitjançant Aon, també et pot facilitar cobertures específicament dissenyades per a despatxos i societats professionals.

Consulta les diferents opcions (informació en procés d'actualització):

 

 

 

¡NOVEDADES! | Pólizas de Responsabilidad Civil ICAB 2022

 

La Póliza de Responsabilidad Civil para el año 2022 mantiene sus condiciones

La modalidad básica mantiene el precio de 53,49 € anuales único en el mercado con una cobertura de 50.000 € y la modalidad profesional, su cobertura a 700.000 €.

En este sentido, para la Póliza Básica de Responsabilidad Civil, se mantiene el excepcional y competitivo precio de una prima de 53,49 € anuales con una cobertura de 50.000 €.

Por lo que respecta a la Póliza Profesional, mantiene la sustancial mejora de la cobertura de 500.000 a 700.000 € sólo con una pequeña actualización sobre el precio aplicable 2021.

Asimismo, sigue siendo posible ampliar la protección con la gama Premium hasta los 3.000.000 €.

En todos los casos, las condiciones técnicas de cobertura, supuestos y ámbitos son inmejorables y cubren el ejercicio de la abogacía en toda su extensión.

La Junta de Gobierno continuará trabajando para mantener y consolidar estas mejoras en las condiciones porque esta es una de las cuestiones esenciales de nuestra profesión.

El seguro de Responsabilidad Civil es una obligación para la abogacía y los Colegios estamos encargados de velar por su cumplimiento según establece el artículo 9 de la Ley 7/2006 del ejercicio de profesiones tituladas y de los Colegios profesionales "los profesionales titulados tienen el deber de cubrir mediante un seguro los riesgos de responsabilidad en que puedan incurrir a causa del ejercicio de su profesión".

Más allá de la obligatoriedad, contar con una póliza supone minimizar las posibles consecuencias de una reclamación en un entorno cada día con mayor nivel de litigiosidad. El seguro de Responsabilidad Civil garantizará que la cobertura es la adecuada para el nivel de riesgo en que se puede incurrir.

Dadas las circunstancias actuales del sector y el aumento de las reclamaciones e importes indemnizatorios, existe la necesidad de suscribir mayores coberturas.

Recuerda que el ICAB, mediante Aon, también te puede facilitar coberturas específicamente diseñadas para despachos y sociedades profesionales.

Consulta las diferentes opciones:

Contact

Share

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×