menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals

Sol·licitud d'ajornament de pagament de quotes col·legials

Servei d'Atenció Col·legial (SAC) | Facturacions i pagaments | Tràmits col·legials

Sol·licitud d'ajornament de pagament de quotes col·legials

La Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, davant l’actual situació econòmica, obre novament per a tots els advocats la possibilitat de sol·licitar l’ajornament en el pagament de les quotes col·legials.

Des de l’[...] de [...] i fins al [...] de [...] es podrà sol·licitar l’ajornament del pagament de les quotes col·legials mensuals, per al període comprès entre l’[...] de [...] de [...] i el [...] de [...] de [...].

Els sol·licitants hauran de ser advocats/des, al corrent del pagament de les quotes col·legials, respecte a les quals no s’hagi adoptat una decisió prèvia d’ajornament per part del Departament d’Administració i que es trobin en alguna d’aquestes situacions:

a)els advocats/des que han treballat per compte d'altri, en situació d’atur, amb exclusió dels supòsits derivats d’expedients de regulació d’ocupació de suspensió contractual o de reducció de jornada.   

b) els advocats/des que treballen per compte propi, que no percebin més de 17.000 euros bruts anuals.

Les sol·licituds, mitjançant el formulari normalitzat, es poden presentar on-line a l’adreça de correu electrònic  ajornaments@icab.cat  o al Registre General de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, ubicat al carrer Mallorca, 283, planta baixa, 08037 Barcelona, de 9.00 a 20.00 h, i a la Ciutat de la Justícia, Edifici P, Gran Via de les Corts Catalanes, 111, de 9.00 a 14.00 h.

El temps aproximat de resolució de la seva sol·licitud és de 30 dies.

El formulari de sol·licitud normalitzat es pot obtenir al peu d’aquesta notícia, a la pàgina Sol·licitud d’ajornament de pagament de quotes col·legials,  o al Servei d’Atenció Col·legial (carrer Mallorca, 283, 08037 Barcelona, planta baixa, i Ciutat de la Justícia, Edifici P, Gran Via de les Corts Catalanes, 111).

DOCUMENTACIÓ

Al formulari normalitzat cal adjuntar, com a mínim i sense perjudici que la Junta de Govern pugui sol·licitar-ne d’altra, la documentació següent:

1) En el cas dels advocats per compte propi:

a) Còpia de l’alta censal.
b) Còpia de les darreres declaracions anual i trimestrals d’IRPF.
c) Còpia de les darreres declaracions anual i trimestrals d’IVA.
d) Còpia de qualsevol altra documentació que acrediti les càrregues familiars (família nombrosa, situacions de dependència, etc.) i /o despeses relacionades amb els costos de l’activitat professional (costos del local del despatx, assalariats del despatx, etc...)

2) En el cas dels advocats per compte d'altri:

a) Informe de vida laboral.
b) Última declaració anual d’IRPF
c) Còpia de la resolució de la Direcció Provincial de l’INEM atorgant l’atur.
d) Còpia de qualsevol documentació que acrediti càrregues familiars (família nombrosa, situacions de dependència, etc.).

El reintegrament de les quotes ajornades es podrà realitzar al finalitzar el període d’ajornament concedit bé d’un cop o bé repercutit en la quota mensual per un màxim de temps igual al temps de suspensió. Aquesta alternativa s’haurà de comunicar fefaentment en el moment d’acceptar la concessió de la sol·licitud d’ajornament de la quota.

La Junta de Govern podrà acordar obrir nova convocatòria de sol·licitud cada sis mesos. En aquest supòsit, la persona beneficiària podrà tornar a demanar l’ajornament en la següent convocatòria fins a un màxim de 24 quotes col·legials consecutives ajornades de sis mesos en sis mesos.

Igualment, la sol·licitud d’ajornament es podrà presentar fins a un màxim de 4 vegades en tres anys. La documentació haurà de ser presentada de manera completa i actualitzada a cadascuna de les convocatòries.

Documents

Contacte

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×