open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Fiscal | Màsters | Curs

Mòdul IV del Màster en Dret Fiscal ICAB EDICIÓ 2024: IVA, impostos especials i impostos locals ONLINE

Màsters ICAB
MÒDUL IV: IVA, IMPOSTOS ESPECIALS I IMPOSTOS LOCALS
 
IVA
Introducció:
Normativa reguladora bàsica. 
Característiques de l’impost. 
Principis generals de funcionament. 
Esquema liquidatori del IVA. 
Elements estructurals de l’impost
Operacions gravades per IVA: els fets imponibles
Naturalesa i delimitació espacial de l’Impost.
Visió global del funcionament de l’impost. Exemple. 
 
Operacions interiors:
Requisits del fet imponible 
- Requisit subjectiu. Condició d’empresari o Professional.
- Requisit objectiu. Lliurament de béns o prestacions de serveis.
- Requisit territorial. Realització del fet imponible en T.A.I.
- Requisit finalista. Subjecció amb independència de la finalitat.
Concepte d’empresari o Professional a efectes de l’IVA.
Concepte de lliurament de béns i prestacions de serveis. 
Els autoconsums.
Operacions no subjectes a l’IVA.
 
Exempcions:
Calcificació de les exempcions:
- Segons la matèria sobre la que recauen:
- Exempcions en operacions interiors. 
- Exempcions en operacions intracomunitàries. 
- Exempcions en operacions exteriors. 
- Segons el dret a deduir de les quotes d’ IVA suportades:
- Exempcions plenes.
- Exempcions limitades.
- Les Exempcions en les operacions interiors: 
- Exempcions mèdiques i sanitàries. 
- Exempcions relatives a l’educació.
- Exempcions socials, esportives i culturals.
- Exempcions en operacions d’assegurances i financeres. 
- Altres Exempcions (servei postal universal, artístiques, …) 
- Les Exempcions immobiliàries: 
- Juntes de Compensació.
- Lliuraments i arrendaments de terrenys i edificacions.
- La renuncia a d’exempció.
- Les Exempcions tècniques. 
- Delimitació IVA- ITP i AJD. 
 
Localització fet imponible:
-Lloc de realització dels lliuraments de béns
-Lloc de realització de les prestacions de serveis
 
Subjecte passiu i meritació.
- Subjecte passiu en els lliuraments de béns i prestacions de serveis. 
- Breu anàlisis de la regla d’inversió del subjecte passiu. 
- Responsables de l’impost. 
- Meritació dels lliuraments de béns i prestacions de serveis.                 
 
Base imponible. 
- Base imposable en els lliuraments de béns i prestacions de serveis: 
- Conceptes inclosos i exclosos en la base imposable. 
- Modificació de la base imposable. 
 
Repercussió de l’imposto i rectificació. Tipus impositius 
- Repercussió de l'impost. 
- Rectificació de les quotes repercutides. 
- Rectificació de les deduccions. 
- Tipus impositiu. Breu explicació dels tipus. 
 
Operacions Intracomunitàries 
- Breu descripció dels fonaments del règim transitori de l'IVA comunitari. 
- Estudi del fet imposable "adquisició intracomunitària de béns" (AIB): 
- Les Lliuraments Intracomunitàries de Béns. 
 
Deduccions:
- Requisits per deduir les quotes d'IVA suportades (subjectius, objectius, funcionals, formals i temporals)
- La regla de prorrata .
 
Descripció general de la regularització de deduccions per béns d'inversió. 
- Concepte de bé d'inversió. 
- Causes de la regularització en béns d'inversió. 
- Període de regularització. 
- Procediment de regularització. 
- Lliurament de béns d'inversió durant el període de regularització. 
- Supòsits exclosos de la regularització. 
 
Devolucions:
- Règim general. 
- Règim d'exportadors i altres operadors econòmics. 
 
Impostos locals
•    Impost sobre activitats Econòmiques.
•    Impost  sobre Bens Immobles
•    Impost sobre l’Increment de Valor de Terrenys de naturalesa Urbana (Plusvàlua Municipal)
•    Impost sobre Vehicles de tracció Mecànica
•    Impost sobre Construccións Instal.lacions i Obres.
 
Altres impostos
•    Impostos duaners.
•    Impostos Especials.

 

PROFESSORAT

Ponents: 
- Miquel Gaya Arjalaguer
Inspector d'Hisenda

- Marc Amenós Jornet
Inspector d'Hisenda

- Rafael de Olañeta de Fernández-Grande. 
Director de la Inspecció de l’Institut Municipal d’Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona

- Marilo Pardo Serrano
Assessora Fiscal

 

* Per tal d’obtenir el Diploma del Mòdul és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert (prova al final del mòdul).

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació: En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.
Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.
 

Tràmits Inscripció: 
- Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Enviar-nos les Normes de la Formació Especialitzada signades.

Preus i formes pagament:

-    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters cAmpus i Estudiants Associats:
2 quotes domiciliades= TOTAL: 639€

-    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
2 quotes domiciliades= TOTAL: 710€

-    Col·legiats altres Col·legis:
2 quotes domiciliades= TOTAL: 820€

-    No Col·legiats ICAB:
2 quotes domiciliades= TOTAL: 895€

Preus

DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 710,00€ 639,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 788,00€ 709,20€
DescripcióImport
Col·legiats/des Altres Col·legis 820,00€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 895,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Fiscal | Màsters | Curs

Mòdul IV del Màster en Dret Fiscal ICAB EDICIÓ 2024: IVA, impostos especials i impostos locals ONLINE

Informació general

  • 01/07/2024 - 09/10/2024
  • ONLINE
  • dilluns i dimecres de 18 a 21 hores
  • De pagament

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×