menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de colegiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Secretaria Tècnica cAmpus ICAB / Màsters Formació | Matèria | Tipus de Curs | cAmpus

Mòdul IV del Màster en Dret Fiscal ICAB 2020-2021: 'Impost sobre la renda de les persones físiques'

Formació Especialitzada ICAB

Objectius:

La realització d’aquesta formació neix per la gran demanda dels professionals que, conscients de la repercussió d’aquesta matèria en la seva feina, sol·liciten una formació pràctica en la fiscalitat des d’una perspectiva global del sistema tributari, per adquirir un coneixement complet del sistema estatal i autonòmic, que els permetin resoldre dubtes que la pràctica diària els plantegi.

Està dirigit a professionals en exercici (Llicenciats / Graduats en Dret, Econòmiques, Empresarials o Assessors Fiscals) que desitgin una formació especialitzada en Dret Fiscal.

Comitè Científic:

· Silvia Cano Arteseros. Inspectora tributària de la Generalitat de Catalunya
· Jose M. Tovillas Morán. Professor de Dret financer i tributari de la Universitat de Barcelona

MÒDUL IV: IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

Introducció
Assimilar el concepte de renda: el fet imposable.
Rendes exemptes i rendes no subjectes. Concepte.
La base imposable
El subjecte passiu o contribuent. El problema de la residència en diferents comunitats autònomes
Obligats a declarar.

Rendiments del treball
Concepte de rendiments íntegres del treball.
Diferenciar entre rendes dineràries i rendes en espècie
Regles de valoració i imputació de les retribucions de treball en espècie. Diferències entre retenció i ingressos a compte.
Rendiments irregulars: reducció del 40%.
Despeses deduïbles. Llista tancada.
Reduccions del rendiment net del treball.

Optimització dels rendiments de treball 

Retencions i ingressos a compte. Regles generals. Retencions i ingressos a compte sobre rendiments del treball, capital mobiliari, activitats econòmiques i guanys de patrimoni. Altres rendiments subjectes a retenció.

Rendiments de capital. Concepte, individualització i imputació temporal. Rendiments de capital mobiliari. Aspectes generals. Rendiments derivats de la participació en fons propis. Cessió a tercers de capitals propis.

Operacions de capitalització i contractes d'assegurances de vida. Altres rendiments de capital immobiliari. Despeses deduïbles i reduccions del rendiment net.

Rendiments de capital immobiliari. Concepte i delimitació. Ingressos íntegres computables. Despeses deduïbles. Càlcul del rendiment net: reduccions. Imputació de rendes immobiliàries.

Rendiments d'activitats econòmiques. Delimitació i regles comunes. Conceptes. Mètodes de determinació del rendiment. Patrimoni empresarial i particular: regles d'afectació. Càlcul del rendiment net. Deduccions en la quota. Individualització de rendiments. Imputació temporal.

Rendiments d'activitats econòmiques. Reduccions del rendiment net. Estimació directa: regles generals. Rendiments íntegres. Despeses deduïbles i no deduïbles. Amortitzacions de l'immobilitzat.

Rendiments d'activitats econòmiques. Pèrdues per deteriorament i provisions. Estimació directa simplificada. Particularitats. Empreses de reduïda dimensió: àmbit d'aplicació i règim fiscal. Mètode d'estimació objectiva.

Alteracions patrimonials.
Concepte. Gip no subjectes i exemptes i integració de les gip en la bi 
Càlcul dels guanys o pèrdues patrimonials:
- Regles generals
- Regles especials
- Reduccions aplicables a determinades gyp
Beneficis fiscals per la transmissió de l'habitatge habitual.
Supòsits pràctics

Deduccions i règims especials.
Anàlisi de las diferents deduccions existents.
Deduccions estatals
Deduccions autonòmiques
Supòsits pràctics.

Diferenciar entre base imposable general i de l'estalvi.
Reduccions de la base imposable general. Base liquidable general i de l'estalvi.
Mínim personal i familiar
Aplicar l'escala de gravamen per obtenir la quota integra
Quota líquida estatal i autonòmica
Deduccions de la quota liquida
Quota resultant de l'autoliquidació i quota diferencial i resultat de la declaració.
Supòsit pràctic global.

Ponents:

· Àngels Postils Lanfranco. Advocada

· Artur Gasch Brosa. Cap d'Equip de la Unitat Regional d'Actuacions Especials de la Dependència Regional de Recaptació de l'AEAT de Catalunya

En cas que per causa sanitària i/o qualsevol altra, aliena a la Institució, ens veiéssim obligats a suspendre les classes presencials, està previst que l'activitat acadèmica continuï en la modalitat on-line. 

* Per tal d’obtenir el Títol del Mòdul és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert (prova al final del mòdul).

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació:

En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.

Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

Tràmits Inscripció:

Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.

Preus i formes pagament:

-    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters cAmpus Icab i Estudiants Associats: 2 quotes domiciliades (març i abril)= TOTAL: 760.95€
-    Col·legiats ICAB de més de 5 anys: 2 quotes domiciliades (març i abril)= TOTAL: 881.10€
-    Col·legiats altres Col·legis: 2 quotes domiciliades (març i abril)= TOTAL: 980€
-    No Col·legiats ICAB: 2 quotes domiciliades (març i abril)= TOTAL: 1080€

Preus

DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 845,05€ 760,55€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 979,00€ 881,10€
DescripcióImport
Col·legiats/des Altres Col·legis 980,00€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 1080,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Secretaria Tècnica cAmpus ICAB / Màsters Formació | Matèria | Tipus de Curs | cAmpus

Mòdul IV del Màster en Dret Fiscal ICAB 2020-2021: 'Impost sobre la renda de les persones físiques'

Informació general

  • 03/03/2021 - 05/05/2021
  • Dilluns i dimecres de 18 a 21 hores.
  • De pagament

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×