open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Secretaria Tècnica cAmpus ICAB / Màsters Formació | Administratiu | Civil | Màsters | Màster | Formació ICAB | Seccions

Màster en Dret Urbanístic APCE-ICAB 2024-2025

Inici: 07/10/2024

MÀSTER PROFESSIONAL EN DRET URBANÍSTIC

Membres del comitè científic: 

Natalia Centella Gurmaches. Advocada
Pablo Molina Alegre. Advocat
Marc Torrent Dedeu. Director general de l'Associació de Promotors de Catalunya
Joan Manuel Trayter Jimenez. Catedràtic en Dret Administratiu de la Universitat de Girona

1- INTRODUCCIÓ

El present programa vol constituir una eina innovadora per tal d’impartir formació, tan necessària, en dret urbanístic, i formar un conjunt de professionals altament especialitzats que puguin, en un futur, donar indistintament servei a les administracions i a les persones afectades per expedients d’aquesta naturalesa.

El programa és plural, i s’estructura en un conjunt de matèries basals, que els alumnes han de conèixer, unes activitats de formació addicionals, que són "independitzables" com a matèria de coneixement individualitzable, i uns elements d’aproximació pràctica que situïn els alumnes davant de casos reals a resoldre, amb les ineficiències, les incerteses que suposen els mateixos.

La pretensió del curs és omnicomprensiva, és a dir, que els alumnes assoleixin totes les habilitats necessàries per a assessorar en tota la seva complexitat qualsevol assumpte a Espanya relacionat amb el dret urbanístic. Per aquesta causa, tot i que el curs se centra en el dret català, també contempla ensenyament en dret de la resta de comunitats autònomes de l’estat.

2- DESTINATARIS

Els destinataris d’aquest curs són llicenciats en Dret, interessats. I ja familiaritzats amb el fenomen de l’urbanisme. Aquest curs no és un curs d’iniciació en el dret urbanístic.
També són destinataris del present curs els professionals graduats en altres disciplines connexes, com arquitectura, enginyeria de camins, economia, geografia i sociologia que puguin acreditar experiència prèvia en l’assessorament urbanístic.

3- ENFOCAMENT PEDAGÒGIC

El programa pretén aportar una visió profunda i global sobre el dret urbanístic català i espanyol, de manera que els alumnes que surtin del curs posseeixin els coneixements com per moure’s i assessorar amb agilitat i creativitat en qualsevol problema que se’ls susciti.

Com és habitual en els màsters ICAB, aquest és un programa que prioritzarà l’enfocament i utilitat pràctica dels coneixements que s’imparteixin. 

4- PROGRAMA

4.1. Dret urbanístic troncal
4.1.1. Fonaments bàsics del dret urbanístic
• Dret de Propietat en el sistema constitucional espanyol
• Distribució de competències en el dret urbanístic. Evolució i situació actual
• Dret del particular a rebre informació urbanística
o Certificat urbanístic
o Infraestructures de Dades espacials
o Altres fonts: Registre de la propietat, conveni d’Aarhus, etc.
• Responsabilitat patrimonial per actuacions urbanístiques
4.1.2. Planejament urbanístic
• La importància i el control de la discrecionalitat. Els límits al planejament, la directiva de serveis i altres
• El sistema de planejament territorial, contingut, procediments
• El planejament urbanístic de grau superior, PDU’s I POUM, contingut i procediments 
• El planejament urbanístic derivat
• Les especialitats dels Plans especials I els Plans de Millora en sòl urbà. Abast, tipus de plans I operacions que defineixen
4.1.3. Gestió urbanística
• Principis bàsics de la gestió
• Valoracions de sòl. Reglament de valoracions de la Llei de Sòl
• Els sistemes de gestió: I el sistema d’expropiació
• El sistema de reparcel·lació. Confecció I contingut del projecte
• Modalitats (a Catalunya)
• Altres sistemes I modalitats:
o Agent urbanitzador
o Execució del planejament per conveni
4.1.4. Disciplina urbanística
• Llicències, o l’urbanisme universal
• Dret sancionador i urbanisme

4.2. Dret urbanístic sectorial 
4.2.1. Urbanisme I habitatge
• Categories I institucions de la normativa d’habitatge
• Distribució competencial en habitatge
• El factor habitatge en el planejament urbanístic
4.2.2. Urbanisme I Costes
• Sistema de la Llei de Costes
• Distribució competencial en matèria de costes
• Llicències d’obres i autoritzacions de costes. Interaccions. Disciplina
4.2.3. Urbanisme i turisme
• Conceptes turístics: establiments d’allotjament turístic i habitatges d’ús turístic
• La regulació turística i la directiva de serveis
• Altres aplicacions (urbanisme comercial, etc.)
4.2.4. Les urbanitzacions privades
• Gènesi
• Tractament urbanístic
• Problemes de conservació

4.3. Dret urbanístic i futur
4.3.1. L’urbanisme en tres dimensions
• Nucli tradicional
• Complexitat registral, definició de finca i parcel·la
• Previsió de les tres dimensions en la normativa estatal i autonòmica
4.3.2. L’urbanisme en la ciutat consolidada
• Les operacions en medi urbà, regulació i competències
4.3.3. El dret urbanístic i les dades
• Les dades com a elements de control de discrecionalitat
• El principi de bona administració i les decisions automatitzades
• Planejament paramètric

4.4. Dret urbanístic Comparat
4.4.1. Introducció al Dret Urbanístic comparat
4.4.2. El dret urbanístic a UK
4.4.3. El dret urbanístic als EUA
4.4.4. El dret urbanístic a Madrid
4.4.5. El dret urbanístic a Balears
4.4.6. El dret urbanístic a Andalusia
4.4.6. El dret urbanístic a Andalusia

5- PRÀCTIQUES

5.1. Resolució de reparcel·lació: En aquestes sessions, els alumnes, en grup, hauran de resoldre una reparcel·lació resultant d’un sector de planejament que tingui planejament derivat, directament “identificat” des del PIUB.

5.2. “Force de Frappe” d’urbanistes. En grup o individualment, els alumnes procediran a contactar amb un ajuntament designat pel Comitè Científic per tal de fer-se càrrec d’un expedient complicat que el propi Ajuntament els proposi (I que reuneixi les circumstàncies que el comitè científic consideri) I resoldre’l mitjançant un informe que especifiqui propostes pràctiques de resolució de l’expedient.

* Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit d'aquest.
 
Cancel·lació:

En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.

Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

Tràmits Inscripció:

- Indicar-nos les dades que desitgeu que constin a la factura (una vegada abonat l'import i emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN: ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (entitat bancària ARQUIA).
Preguem que ens envieu el comprovant de la transferència a l'e-mail masters@icab.cat.
- Enviar-nos un breu curriculum vitae.
- Enviar-nos les Normes de la Formació Especialitzada signades.

* Preguem ens indiquen, a l'e-mail masters@icab.cat, si escullen el format Presencial a l'ICAB o En línia a través de videoconferències en directe per ZOOM.

* S'aplicarà un 10% de descompte del total del Màster/Postgrau per pagament immediat, prèvia comunicació.

Preus i formes pagament, amb el descompte aplicat:

-    Col·legiats/des ICAB en els últims 5 anys, ex Màsters d'especialització ICAB, EPJ i Persones Associades:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 551.40€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 330€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 3191.40€

-    Col·legiats/des ICAB de més de 5 anys:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 670.50€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 360€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 3550€

-    Col·legiats/des altres Col·legis:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 820€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 410€ cadascuna) de novembre a juny  = TOTAL: 4100€

-    No Col·legiats/des ICAB:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 894€ + 8 quotes mensuals domiciliades (447€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 4470€

Preus

DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 3546,00€ 3191,40€
Persones Associades 3546,00€ 3191,40€
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 3945,00€ 3550,50€
Col·legiats/des Altres Col·legis 4100,00€ 4100,00€
No Col·legiats/des ICAB 4470,00€ 4470,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Secretaria Tècnica cAmpus ICAB / Màsters Formació | Administratiu | Civil | Màsters | Màster | Formació ICAB | Seccions

Màster en Dret Urbanístic APCE-ICAB 2024-2025

Informació general

  • 07/10/2024 - 25/06/2025
  • Dilluns i dimecres de 18 a 21 hores. Format a escollir: presencial a l'ICAB o on-line a través de videoconferències en directe per ZOOM.
  • De pagament

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×