menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Compliance | Màsters | Màster

Màster en Compliance ICAB 2022-2023 - FORMAT ON-LINE

Inici: 17 d'octubre de 2022. Videoconferències en directe per ZOOM. Organitza: Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB). 

 

Dates:

 • Inici: 17 d'octubre de 2022 / Finalització: 3 de juliol de 2023
 • Horari: Dilluns i Dimecres, de 18 a 21 hores

Comitè Científic:

 • Francisco Bonattti Bonet. Advocat
 • Susana Ferrer. Advocada
 • Gemma Calvet. Advocada

Objectius:

El Màster en Compliance 2022-2023 que organitza el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) compta ja amb sis edicions i és un dels programes de formació en aquesta matèria més antics i reconeguts que s’imparteixen al país.

No cal ser advocat/da o Llicenciat/da/Graduat/da en Dret per cursar el Màster en Compliance de l'ICAB, ni tenir experiència professional prèvia; habitualment es compta amb alumnes que provenen d’altres professions/titulacions.

Els objectius del Màster en Compliance de l'ICAB són:

 • Preparar a l’alumne/a per obtenir les certificacions professionals CESCOM (de l’Associació Espanyola de Compliance- ASCOM) i IFCA (de la Federació Internacional d’Associacions de Compliance) que l'acrediten com a expert en Compliance tant en l’àmbit nacional com internacional.
 • Ensenyar a l’alumne/a a dissenyar i implementar sistemes de gestió de Compliance basats en els estàndards internacionalment acceptats, a través d'un Treball de Final de Màster consistent en dissenyar un Sistema de Gestió de Compliance Penal amb la corresponent documentació.
 • Capacitar a l’alumne/a amb tots els coneixements pràctics necessaris per incorporar-se de forma immediata al món professional com a Compliance Officer Intern o Auditor/Consultor de Compliance per altres organitzacions.

Programa (FORMAT ON-LINE):

PRIMERA PART - PROGRAMA PER A LA CERTIFICACIÓ CESCOM-IFCA

INTRODUCCIÓ A LA FUNCIÓ DE COMPLIANCE 
RELACIÓ ENTRE ÈTICA I COMPLIANCE
NORMA ISO-UNE 37301
BONES PRÀCTIQUES DE LA FUNCIÓ DE COMPLIANCE
RSC I BON GOVERN 
EL PAPER DEL COMPLIANCE OFFICER
GESTIÓ DEL RISC DE COMPLIANCE
POLÍTIQUES DE COMPLIANCE I CODIS DE CONDUCTA 
CANALS DE DENÚNCIA, INVESTIGACIONS I RESPOSTA 
COMUNICACIÓ, FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
SUPERVISIÓ, MONITORATGE I INFORMACIÓ
PREVENCIÓ DEL RISC PENAL 
SUBORN I CORRUPCIÓ
BLANQUEIG DE CAPITALS
DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA
ABUSOS DE MERCAT
PROTECCIÓ DE DADES
PROTECCIÓ AL CONSUMIDOR
COMPLIANCE EN EL SECTOR PÚBLIC
COMPLIMENT DIGITAL

SEGONA PART- MÒDULS PRÀCTICS I ESPECIALITZACIONS

COMPLIANCE FINANCER: 

FISCALITAT I SEGURETAT SOCIAL
DELICTES CONTRA HISENDA I SEGURETAT SOCIAL

COMPLIANCE MEDIAMBIENTAL

DELICTE MEDIAMBIENTAL I RESPONSABILITAT DE LA PERSONA JURÍDICA
ISO 14001

COMPLIANCE SÒCIO-LABORAL

COMPLIANCE EN ENTITATS ESPORTIVES

COMPLIANCE I RESPONSABILITAT PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA 

PLA DE RESPOSTA DAVANT L'INCOMPLIMENT PENAL: EL COMITÈ DE CRISI
RESPONSABILITAT PENAL DE LES PERSONES FÍSIQUES EN EL SI DE LES ORGANITZACIONS
ASPECTES PROCESSALS DE LA RESPONSABILITAT PENAL DE LES PERSONES JURÍDIQUES
ELS PROGRAMES DE COMPLIANCE I LA SEVA PROVA PENAL
COMPLIANCE I TREBALLADORS: INVESTIGACIONS INTERNES I CANALS DE DENÚNCIA

SISTEMES DE COMPLIANCE

ASPECTES PRÀCTICS DE LA FUNCIÓ DE COMPLIANCE I DE L'AUDITORIA INTERNA
ANÀLISI DE RISCOS - EL MAPA DE RISCOS
COSO - GESTIÓ DE RISCOS FINANCERS
AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE COMPLIANCE

EL FACTOR HUMÀ I LA FUNCIÓ DE COMPLIANCE

CRIMINOLOGIA I SOCIOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS
EINES PER A LA TRANSFORMACIÓ CULTURAL A LES ORGANITZACIONS

TECNOLOGIA I COMPLIANCE 

PROCEDIMENTS D'INVESTIGACIÓ TECNOLÒGICA
CIBERSEGURETAT I PLANS DE CONTINUÏTAT 
L'AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE DADES
EMPRESA I DELICTES INFORMÀTICS

AVALUACIÓ DELS SISTEMES DE COMPLIANCE 

AVALUACIONS DE LA CONFORMITAT PER TERCERS INDEPENDENTS
EL PERIT JUDICIAL
ESTRUCTURA, ORGANITZACIÓ I PROCESSOS DEL PERIT JUDICIAL
EL PERITATGE JUDICIAL DELS PROGRAMES DE COMPLIANCE

LA FUNCIÓ DEL COMPLIANCE I ELS REGULADORS

AEPD
AUTORITATS DE COMPETÈNCIA
CNMV
SEPBLAC

COMPLIANCE EN EL SECTOR PÚBLIC

TRANSPARÈNCIA
OFICINA ANTIFRAU
OBLIGACIONS ADMINISTRATIVES

LES NOVES TENDÈNCIES EN COMPLIANCE

Professorat:

 • Francisco Bonatti, Advocat Delictes Econòmic / Consultor i Auditor de Compliance + Expert Extern Prevenció Blanqueig de Capitals / President de 𝑰𝑵𝑩𝑳𝑨𝑪 / Secretari de 𝑨𝑺𝑪𝑶𝑴
 • Esperanza Hernández Cuadra,  Compliance officer durant més de 15 anys, en el sector financer i en empresa pública.
 • Enrique José Aznar Pallarés, Advocat, col·legiat a Espanya (1988) i Anglaterra i Gal·les (1994) amb experiència professional en entorns molt diversos i complexos. Compliance Officer.
 • Sabine Paquer, Compliance Officer en Sanofi
 • Gemma Calvet i Barot, Advocada i consultora. Direcció Agència de Transparència AMB
 • Ignacio García-Miguel Martínez, Gerent Serveis Jurídics i Compliance
 • Anna Nuñez Miró, Advocada Directora Compliance a Molins Defensa Penal
 • Elisenda Pareja Cuadrada, Compliance Officer en Novartis España
 • Elisabet Escayola i Maranges, Membre Comitè Executiu. Expert en Compliance i en Gestió del canvi. Sostenibilitat (ESG). Membre d'ASCOM.
 • Ricard Boned Rufás, Legal and Compliance Director en Chiesi Espanya
 • Glòria Hernández Aler, Sòcia de finReg360 | Experta en regulació de banca, valors, fintech i criptoactius | Junta Directiva d'ASCOM i IEAF | Comitè Acadèmic de FIDE
 • Rubén Domínguez Oberst, Director de Compliance i Integritat en PROEDUCA
 • Fernando Lacasa Cristina, Soci responsable del departament de Forensic de Grant Thornton
 • Alain Casanovas, Soci responsable de serveis de Compliance en KPMG España
 • Maria Angeles Villegas García, lletrada coordinadora del Gabinet Tècnic (àrea penal). ( CGPJ)
 • Jorge Alexandre González Muñoz, col·legiat Il·lustre Col·legi Advocats de Barcelona
 • Jaume Antich Soler, Advocat. Doctor en Dret. General Secretary of International Criminal Bar. Professor Associat de Dret Penal en la UAB
 • Mariana Ladaga, Advocada Associada en DWF- RCD. Penal, Econòmic & Compliance
 • Sandra Berja Muñoz, Consultora i Auditora de Prevenció Blanqueig de Capitals/ Advocada/Delictes Econòmics
 • Ana Ribó López, Advocada i Sòcia en PwC Tax & Legal (Conflictes judicials, Arbitratge i Insolvències) // Lawyer & Partner at PwC Tax & Legal (Litigation, Arbitration & Insolvency)
 • Jesús Pindado Delgado, Director Compliance & Control Risc Operatiu. UBS Spain Investment Bank
 • Eduardo López-Román, Digital Lawyer & DPO | Ciberseguretat | Cofundador del Màster de Dret Digital (UB-IL3) | Soci fundador d'ENATIC
 • Francisco Pérez de Bes, Soci Àrea Digital Ecix Group
 • Alonso Hurtado Bueno, Advocat i Soci en Ecija Group
 • David Rivero Zamora, Director de PwC Tax&Legal Services
 • Emilio Zegrí d'Olivar, Soci en Zegrí + d'Olivar - Dret Penal i Compliance
 • Óscar Morales García, Advocat. Morales Advocats penalistes. Professor adjunt de Dret penal. ESADE
 • Ana del Riu Salgado, Country Manager de DNV Ibèria
 • Andrea Accuosto Suárez, Legal & Corporate Compliance en SNA ADVOCATS
 • Beatriz Saura Alberdi, Copresidenta de la Secció de Compliance de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Madrid i Presidenta del Centre d'Internacional de Recerca en Compliance.
 • Antonio del Moral, Excm. Sr. Magistrat del Tribunal Suprem
 • Eloy Velasco Nuñez, Magistrat d'Instrucció de l'Audiència Nacional
 • Rafael López Rivera, Vicepresident en ACPJT, Fundador de ANCITE i APTAN, Perit Judicial Informàtic i Tecnològic, PeritoIT Owner, PM i CIO
 • Victor Gómez Martín, Catedràtic en Criminologia de la Universitat de Barcelona
 • Anna Mayoral Mir, Legal & Compliance - DPO. RCD Espanyol de Barcelona, S.A.Sr.
 • Meritxell Obiols Soler, Doctora i especialista en Coaching, Intel·ligència Emocional i Lideratge. Acompanyo a persones en el seu procés de desenvolupament professional i personal.
 • Jesús Marinetto Iglesias,  Advocat i Compliance Officer  a Viena
 • Ramón Faus Santasusana, Gerent del departament de Compliance i Govern Corporatiu en Andersen Tax & Legal / PDG Invest
 • José Maria Torras Coll, Professor Associat de Dret Processal de la Universitat Pompeu Fabra, de Barcelona.
 • Rodolfo Tesone Mendizábal, Soci Director de MLC. #AbogadoDigital.
 • María Elvira Tejada de la Font, Fiscal del Tribunal Suprem
 • Adolfo de la Torre,  expert en Seguretat i prevenció de Blanqueig, Soci Ascom
 • Rafael Orellana de Castro, Advocat. Perit Cal·ligràfic.
 • José Ramón Agustina, Catedràtic de Dret penal en la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Jesús Rubí Navarrete, Adjunt al Director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades
 • Susana Grau Arnau, Àrea de gestió d'expedients ( Generalitat de Catalunya)
 • Francisco José Albuixec Mico, Delegat de la CNMV Barcelona
 • Álvaro Pinilla Rodriguez, membre del SEPBLAC
 • Lorda Parramón Bregolat,  Responsable de gestionar les relacions institucionals i la projecció de l'Oficina Antifrau de Catalunya
 • Elisenda Escoda, Tècnica de recerques a la Direcció de Recerques de l'Oficina Antifrau de Catalunya
 • Susana Ferrer Delgadillo, Vicedegana de l'Il·lustre Col·legi d'Advocat de Barcelona

Metodologia Pràctica

Títol

* Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster en Compliance és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

Canvis

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleix amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació

En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reemborsament del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.

Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

Tràmits d'inscripció:

- Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada abonat l'import i emesa la factura, no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Enviar-nos un breu Currículum Vitae
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA)
* Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e-mail masters@icab.cat

Preus i formes pagament, amb el descompte aplicat:

-    Col·legiats/des ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'Especialització ICAB i Estudiants Associats: matrícula, abans de l'inici del Màster, de 666 + 8 quotes mensuals domiciliades (de 333€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 3330€

-    Col·legiats/des ICAB de més de 5 anys: matrícula, abans de l'inici del Màster, de 720€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 360€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 3600€

-    Col·legiats/des altres Col·legis: Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 820€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 410€ cadascuna) de desembre a juliol  = TOTAL: 4100€

-    No Col·legiats/des ICAB: Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 920€ + 8 quotes mensuals domiciliades (460€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 4600€

Vídeo promocional del Màster ICAB d'Especialització Jurídica en Compliance 2022-2023 from ICAB · Advocacia Barcelona on Vimeo.

Preus

DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 3700,00€ 3330,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 4000,00€ 3600,00€
DescripcióImport
Col·legiats/des Altres Col·legis 4100,00€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 4600,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Compliance | Màsters | Màster

Màster en Compliance ICAB 2022-2023 - FORMAT ON-LINE

Informació general

 • 17/10/2022 - 03/07/2023
 • Videoconferències en directe per ZOOM.
 • Dilluns i Dimecres de 18 a 21 hores
 • De pagament

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×