menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Civil | Curs | Secció de Dret Civil

Curs ON-LINE de Dret de Successions

Secció de Dret Civil de l'ICAB

10/03/21 Benvinguda i Presentació del curs.
Presentació per part de la Coordinació del curs i del President de la Secció de Dret Civil.

Necessitat d’una visió àmplia i transversal del fenomen successori: els documents notarials d’autotutela, el poder preventiu i les voluntats anticipades.

Fonaments, límits i principis del Dret de successions de Catalunya. Especial referència a la seva aplicació.

Ramon Pratdesaba Ricart, Advocat. 

15/03/21 La llei de la successió 1. La coexistència a l’Estat espanyol de diversos ordenaments i legislacions civils. El veïnatge civil com a punt de connexió. 

M. Esperança Ginebra Molins. Professora titular de la UB

17/03/21 El Reglament UE 650/2012. Àmbit d’aplicació. Competència d’autoritats. Dret aplicable. Reconeixement de decisions i documents públics. El certificat successori europeu. 

Cristina González Beilfuss. Catedràtica de Dret internacional privat de la UB
 
22/03/21 Els testaments, els codicils i les memòries testamentàries. Aspectes formals. Ineficàcia dels negocis mortis causa.

Camino Quiroga Martínez. Notària

24/03/21 Els principals problemes de l’aplicació pràctica del Reglament europeu de successions. El Reglament UE 650/2012 i els Drets civils espanyols. 

Cristina González Beilfuss. Catedràtica de Dret internacional privat de la UB

07/04/21 Els títols successoris: l’universal d’hereu i el particular de legatari o atributari particular. Els pressupòsits subjectius de la vocació: capacitat, indignitat i inhabilitat. L’objecte de la successió: l’herència. L’exercici de la delació: acceptació i repudiació.

José-Alberto Marín Sánchez. Notari. (pendent de confirmar) 

12/04/21 La institució d’hereu. L’hereu condicional. Les disposicions modals. Les substitucions hereditàries: vulgar, pupil·lar i exemplar. 

Joan Sacristán Tarragó, Advocat.

14/04/21 Els fideïcomisos. Especial referència al fideïcomís de residu. 

Jaume Tarabal Bosch. Professor agregat de Dret civil de la UB

19/04/21- (excepcionalment de 19 a 21h) 

Les disposicions fiduciàries i la seva previsible evolució 1.

És previsible la incorporació del TRUST al nostre ordenament? Necessària referència a la regulació dels patrimonis protegits al CCCat.

Jesús Gómez Taboada. Notari 

21/04/21 - (excepcionalment de 19 a 21h) 

Les disposicions fiduciàries 2.

El marmessor. Designació d’hereu per fiduciari, pel cònjuge o convivent,  per parents. Les figures de l’hereu i del legatari de confiança. 

Jesús Gómez Taboada. Notari. 

26/04/21 Els llegats. Configuració i classes.

La quarta falcídia. Les donacions per causa de mort. 

Chantal Moll de Alba Lacuve. Professora agregada de Dret civil de la UB

28/04/21 Els pactes successoris. Concepte, tipologia, avantatges, riscos i cauteles. 

Pilar Pérez Valenzuela. Advocada

03/05/21 Taller de pactes successoris.

Pilar Pérez Valenzuela. Advocada
Ramon Pratdesaba Ricart. Advocat

05/05/21 La llegítima. Concepte i còmput. Protecció i reclamació judicial.  Els pactes de renúncia a la llegítima futura.

Raquel Franco Manjón. Advocada 

10/05/21 Els drets del cònjuge vidu i del convivent en parella estable supervivent. El seu tractament en la successió intestada. La quarta vidual i els drets viduals familiars.

Ramón Ángel Casanova Burgués. Advocat.

12/05/21 L’adquisició de l’herència. La comunitat hereditària. La partició i la col·lació. La divisió judicial de l’herència.  

Raquel Franco Manjón. Advocada 

17/05/21 La successió intestada. Disposicions generals i ordres successoris. La successió en cas d’adopció.

Jaume Tarabal Bosch. Professor agregat de Dret civil de la UB.

19/05/21 Funcions del comptador-partidor. 

Ramón Ángel Casanova Burgués. Advocat.

26/05/21 La tutela processal dels drets successoris 2.

Les accions de protecció del dret a l’herència.

La rescissió per lesió en l’àmbit successori.

Joan Vidal de Llobatera i Geli. Advocat
Mercè Ribatallada. Advocada

31/05/21 Els deutes de l’herència. La responsabilitat de l’hereu pels deutes del causant. El concurs de l’herència.

Maria de Montserrat Romaguera i Edo. Advocada.

02/06/21 Aspectes registrals del Dret de successions. 

Antoni Cumella Gaminde. Registrador de la Propietat.

07/06/21 La tutela processal dels drets successoris 1. 

Les mesures cautelars en l’àmbit successori.

Rafael Castilla Álvarez. Advocat.(pendent de confirmar)

09/06/21 Taller de partició.

Redacció d’un quadern particional.

Raquel Franco Manjón. Advocada

14/06/21 Taller de mediació en el conflicte successori.

Isabel Viola Demestre. Professora titular de Dret Civil  de la UB

16/06/21 La Llei 15/2015 de jurisdicció voluntària 1. Aspectes judicials. Les funcions del lletrat de l’administració de justícia.

Rosalía Osorio Tenorio. Lletrada de l’Administració de Justícia.

21/06/21 La Llei 15/2015 de jurisdicció voluntària 2. Aspectes notarials.

Ángel Serrano de Nicolás. Notari.

28/06/21 Els altres ordenaments successoris vigents a l’Estat espanyol 1. El Código Civil.

Manuel Ángel Martínez García. Notari.

30/06/21 Els altres ordenaments successoris vigents a l’Estat espanyol 2. Aragó, País Basc, Navarra, Galícia, Balears i el fur de Baylío.

Joan Sacristán Tarragó. Advocat.

05/07/21 Les voluntats digitals en cas de mort. 

M. Esperança Ginebra Molins. Professora titular de la UB

07/07/21 Transmissió post mortem de béns al marge de la successió: els will-substitutes 

Jaume Tarabal Bosch. Professor agregat de Dret civil de la UB

12/07/21 Aspectes penals del Dret de successions.

Eva Maria Infante Sánchez. Advocada.

14/07/21 El tractament fiscal de la successió. La planificació fiscal successòria.  Especial referència a l’empresa familiar.

Alejandro Ebrat Picart. Advocat.

19/07/21 Taller de testaments.

Meritxell Gabarró i Sans. Advocada

21/07/21 Litigation case box.

Ramon Pratdesaba Ricart. Advocat. 

COORDINACIÓ I COMITÈ CIENTÍFIC

COORDINACIÓ:
Meritxell Gabarró i Sans. Advocada. Coordinadora del curs.
Jaume Tarabal Bosch. Professor agregat de Dret civil de la UB. Coordinador del curs.

COMITÈ CIENTÍFIC:
Ramón Ángel Casanova Burgués. Advocat
Ramon Pratdesaba i Ricart. Advocat
Pilar Pérez Valenzuela. Advocada
Maria de Montserrat Romaguera i Edo. Advocada
Joan Sacristán Tarragó. Advocat

BIBLIOGRAFIA:

BIBLIOGRAFIA CONSULTABLE DES DE L’APARTAT 
Biblioteca/Recursos d’informació/Bibliografies

* S'utilitzarà la plataforma Zoom per a totes les sessions del Curs.

Totes les persones inscrites al Curs rebran via e-mail (el dia abans de cada sessió) l'enllaç corresponent per poder accedir.

Us comuniquem que tant els ponents com l’organitzador del curs prohibeixen expressament l’enregistrament audiovisual i posterior difusió i exhibició de la seva imatge en qualsevol suport, ja sigui material o electrònic, així com per a la producció, edició i/o emissió o difusió, mitjançant  reproducció, íntegra o parcial de les diferents sessions.

Aquesta prohibició es fa extensible a qualsevol document que sigui annexat a la sessió, amb independència del seu format i suport, com ara fotografies, diapositives, imatges incloses en vídeo, presentacions Power Point o qualsevol altre mitjà d’exhibició o difusió pública sense restricció.

Preus

DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB Edat mes de 65 anysGratuït 0,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 250,00€ 187,50€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 3 anys 250,00€ 187,50€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 375,00€ 281,25€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 620,00€ 465,00€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 930,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 25% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Civil | Curs | Secció de Dret Civil

Curs ON-LINE de Dret de Successions

Informació general

  • 10/03/2021 - 21/07/2021
  • on-line
  • Dilluns i dimecres de 18:00 a 20:00 hores Els dies 19 i 21 d’abril, excepcionalment, el curs serà de 19 a 21 hores
  • De pagament

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×