menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió de Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

DECRET LLEI 11/2022, de 30 d'agost, d'autorització d'atribucions extraordinàries de recursos per fer front a l'increment de les despeses directes d'explotació dels sistemes públics de sanejament en alta durant els exercicis 2022 i 2023

Publicat al DOGC de l’1 de setembre de 2022

28/11/2022

Entrada en vigor: 01.09.2022.

Es determina que l'Agència Catalana de l'Aigua ha de fer, durant els exercicis 2022 i 2023, atribucions de recursos extraordinàries, segons les disponibilitats pressupostàries, als ens gestors dels sistemes públics de sanejament en aquells casos en els quals el càlcul del cost directe d'explotació d'aquests sistemes no resulti, de manera directa i específica, d'un procés selectiu de pública concurrència que afecti la totalitat de la despesa del sistema.

L'import màxim de les atribucions de fons extraordinàries ha de correspondre's amb l'import que representi l'increment del cost de gestió dels sistemes de sanejament amb motiu de l'increment de les despeses directes d'explotació durant els exercicis 2022 i 2023 en concepte de subministrament elèctric, preus dels reactius, i transport i gestió dels fangs procedents de la depuració, com a conseqüència de l'increment dels preus de l'energia, dels carburants i de les matèries primeres i productes intermedis.

Aquestes atribucions de recursos extraordinàries no s'han de prendre en consideració en la determinació del cost directe d'explotació corresponent als exercicis 2024 i següents.

No és d'aplicació el que es determina en aquest Decret llei sobre les atribucions de recursos extraordinaris, ni sobre l’import màxim de les atribucions de fons extraordinàries als supòsits en els quals el marc d'atribució dels recursos procedents del cànon de l'aigua per finançar les despeses d'explotació, de reposició i d'inversió dels sistemes de sanejament en alta hagi estat definit mitjançant un conveni de col·laboració entre l'Agència Catalana de l'Aigua i una entitat local de l'aigua, amb l'autorització prèvia del Govern, en aplicació del que preveu l'article 55.4 del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.

Amb aquestes previsions es pretén que la manca de finançament de les despeses directes d'explotació en els casos esmentats pugui comprometre greument la prestació del servei públic de sanejament de les aigües residuals urbanes, amb els riscos consegüents per a la salut i el medi ambient. Aquest risc de fallida en la prestació de l'esmentat servei i les conseqüències que se'n poden derivar constitueix, per tant, el pressupòsit d'urgent i extraordinària necessitat per a l'adopció mitjançant decret llei, per tal de garantir el finançament necessari per part de l'Agència Catalana de l'Aigua en els casos esmentats a través de la realització d'atribucions de fons extraordinàries als ens gestors dels sistemes públics de sanejament, a fi de sufragar l'increment de les despeses directes d'explotació durant els exercicis 2022 i 2023 en concepte de subministrament elèctric, preus dels reactius, i transport i gestió dels fangs procedents de la depuració.

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×