open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió de Protecció dels Drets dels Animals | Comissió de Protecció dels Drets dels Animals

Convocatòria d’eleccions a la Comissió per a la Protecció dels Drets dels Animals (2022)

15 de desembre de 2022 per proveir els càrrecs d’1 president/a, 1 vicepresident/a, 1 secretari/ària-tresorer/a i 7 vocals de la Comissió per a la Protecció dels Drets dels Animals de l’ICAB.

25/10/2022

1. De conformitat amb el que preveu l’article 13 del Reglament de les Comissions de Persones Col·legiades de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i altres normes concordants, la Junta de Govern, en sessió de 25 d’octubre de 2022, ha convocat eleccions per al proper 15 de desembre de 2022 per proveir els càrrecs d’1 president/a, 1 vicepresident/a, 1 secretari/ària-tresorer/a i 7 vocals de la Comissió per a la Protecció dels Drets dels Animals de l’ICAB.

2. Seran electores totes les persones col·legiades que el dia de la convocatòria electoral constin inscrites en la Comissió i no estiguin inhabilitades.

3. Des del 26 d’octubre de 2022 el cens electoral podrà consultar-se per les persones  interessades en la Secretaria del Col·legi.

Dins dels cinc dies hàbils següents a l’exposició pública del cens electoral, es podrà impugnar la inclusió o exclusió a les llistes davant de la Junta de Govern, qui resoldrà en els cinc dies hàbils posteriors a la finalització del termini per fer impugnacions respecte el cens electoral.

4. Podran ser candidates totes les persones col·legiades inscrites en la Comissió el dia de la convocatòria electoral que, en el moment d’ésser proclamades candidates, reuneixin els requisits següents:

  1. Estar al corrent de les obligacions col·legials.
  2. No estar inhabilitades.
  3. No formar part de la Junta de Govern ni de l’òrgan de direcció de la Comissió.
  4. Portar un any incorporades a la Comissió.
  5. No estar incurs en la limitació de mandats de l’article 87.4 dels Estatuts col·legials, que estableix la possibilitat d’una única reelecció consecutiva.

5. Les candidatures podran presentar-se al Registre del Col·legi ( C/ Mallorca 283, planta baixa, 08037 Barcelona, de dilluns a divendres de 9 a 20 h; o per correu electrònic a l’adreça secretariadejunta@icab.cat) dins dels quinze dies naturals posteriors a la convocatòria, és a dir, fins a les 20.00 h del dimecres 9 de novembre de 2022, i estaran signades per les persones candidates, amb indicació del seu número de col·legiació.

6. Les candidatures, que seran tancades i inclouran candidats/es per proveir tots els càrrecs que surtin a l’elecció, respondran a criteris de paritat d’acord amb la normativa vigent d’aplicació i hauran de tenir una composició equilibrada de dones i homes, de manera que en el conjunt de la llista les persones candidates de cadascun dels sexes suposin com a mínim el quaranta per cent.

7. Les persones electores podran emetre el seu vot personalment a la seu del Col·legi entre les 12.00 h i les 17.00 h, en què es tancaran les urnes i s’iniciarà l’escrutini.

El secretari

Joaquim de Miquel Sagnier

Barcelona, 25 d’octubre de 2022

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×