Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Sant Boi

Acord en relació a la convocatòria d’eleccions a la Delegació de Sant Boi de Llobregat

  • Tornar
  • Imprimir
  • Enviar a un amic
  • Incrementar text
  • Disminuir text
Acord en relació a la convocatòria d’eleccions a la Delegació de Sant Boi de Llobregat 1. De conformitat amb les previsions de l’article 7 i següents del Reglament de Règim Interior de les Delegacions del Col·legi (aprovat per Acord de la Junta de Govern de 27 setembre de 2016), la Junta de Govern, en sessió ordinària de 12 de març de 2019, ha acordat aprovar nova convocatòria d’eleccions pel dilluns 7 de maig de 2019 per proveir els càrrecs de delegat/da i sotsdelegat/da de la Delegació territorial de Sant Boi de Llobregat, atès que no s’ha presentat cap candidatura que reunís els requisits previstos en la normativa, i d’acord amb l’article 9.7 i s’acorda nova convocatòria d’acord amb el procediment previst als articles 7 i següents.

2. Seran electores totes les persones col·legiades exercents amb domicili professional i no exercents amb domicili de residència en la demarcació de la Delegació territorial de Sant Boi de Llobregat, en la data de la convocatòria electoral.

El cens electoral podrà consultar-se a la seu de la Delegació territorial de Sant Boi de Llobregat  (c/ Carles Martí i Vila, 2-4 de dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 a 14 hores) fins a 5 dies naturals abans de la celebració de les eleccions, per tal que es pugui sol·licitar la rectificació d’errors.

3. Podran ser candidates les persones col·legiades exercents que, en el moment d’ésser proclamades candidates, reuneixin els requisits següents:

a) Estar al corrent de les obligacions col·legials.
b) Acreditar una antiguitat mínima i sense interrupció d’un any amb un domicili professional en la demarcació de la Delegació territorial de Sant Boi de Llobregat.
c) No estar inhabilitades.
d) No formar part de la Junta de Govern ni tenir la condició de delegat ni sotsdelegat en actiu.

Les candidatures, que seran tancades, hauran d’incloure candidats i candidates per proveir els càrrecs de delegat i sotsdelegat.

Les candidatures es presentaran al Registre General del Col·legi o al de la Delegació  dins els quinze dies naturals posterior a la convocatòria,és a dir, fins al dijous, 28 de març de 2019, inclòs aquest i estaran signades per les persones candidates, amb indicació del seu número de col·legiació.

Les candidatures hauran de ser signades per les persones candidates, amb indicació del seu número de col·legiació, i no s’acceptarà la candidatura d’una mateixa persona simultàniament per a més d’un càrrec.

La presentació de les candidatures podrà efectuar-se a la seu de la Delegació territorial de Sant Boi de Llobregat (c/ Carles Martí i Vila, 2-4 )  dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 a 14 hores o al Registre General del Col·legi (Carrer Mallorca, 283 de Barcelona, planta baixa, de dilluns a divendres de 9 a 20 hores).

4.   Dins del set dies naturals posteriors a la finalització del termini de presentació de candidatures, és a dir, el dijous, 4 d’abril de 2019, la Junta de Govern proclamarà els candidats que reuneixin els requisits establerts i en motivarà les exclusions. Aquesta resolució es publicarà en el tauler d’anuncis del Col·legi i de la Delegació, així com a la pàgina web de la Corporació.

5.  La resolució d’inclusió o exclusió d’una candidatura podrà impugnar-se davant de la Junta de Govern dins del termini de tres dies des de la notificació al persona interessada i la Junta de Govern resoldrà sobre el recurs dins dels set dies naturals posteriors a la impugnació.

 6. Quan es proclami una única candidatura per als càrrecs vacants, la Junta de Govern desconvocarà les eleccions i declararà electes als candidats que s’hagin proclamat.

7.  Durant la jornada electoral la Mesa, estarà integrada pel Diputat de la Junta de Govern responsable de les Delegacions o en qui delegui, que actuarà com a President, i per un membre del personal administratiu del Col·legi que actuarà com a Secretari. El dia de les votacions, la Mesa Electoral quedarà constituïda a la seu de la Delegació de Sant Boi de Llobregat  (C/Carles Martí i Vila, 2-4 ) a les 10 hores del matí i es podrà dipositar el vot presencialment fins a les 14 hores, moment en què començarà l’escrutini.

8. L’exercici del dret de vot pels qui tinguin la condició d’electors serà personal, secret, lliure i directe i no s’admetrà el vot per delegació. A cada persona col·legiada exercent li corresponen dos vots i a cada no exercent un vot.

Barcelona,  12 de març de 2019

Jesús Sánchez Garcia
Secretari

Contactes