Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Agenda

Curs General d'Estrangeria (accés al TO)

Curs General d'Estrangeria (accés al TO)
  • Data inici: 11-02-2014
  • Data finalització: 29-04-2014
  • Lloc: 8a planta de la seu col·legial (c/ Mallorca, 283)
  • Horari: Dimarts i dijous de 13.00 a 15.00 hores
Organitza: Comissió d'Estrangeria i Comissió de Cultura

PART GENERAL

11/02/14   Els drets i llibertats dels estrangers a Espanya
• La Constitució Espanyola i el desenvolupament normatiu del règim jurídic d’estrangeria espanyol.
• Garanties jurídiques i tutela judicial efectiva dels drets i llibertats dels estrangers a Espanya.
• La protecció internacional dels drets i llibertats dels estrangers; especial referència a la doctrina del Tribunal Europeu de Drets Humans.
Eduard Sagarra i Trias. Advocat. Professor Dret Internacional Públic UB i ESADE i President de la ANUE

MÒDUL I. EL RÈGIM D’ENTRADA, PERMANÈNCIA I TREBALL A ESPANYA

13/02/14   Marc general de l’entrada, l’estada i de la residència
• Fronteres exteriors i interiors.
• Entrada per llocs no habilitats.
• Requisits i documentació per a l’entrada.
• El concepte d’estada i la seva pròrroga.
• El concepte de la residència i les seves modalitats: temporal i permanent / llarga duració.
Concha Par López-Pinto. Advocada. Vocal de la Comissió d’Estrangeria

18/02/14   El règim jurídic de les residències no laborals I
• Els estudiants
• La residència temporal no lucrativa.
• La residència temporal per reagrupació familiar.
• La residència del fill de resident legal.
Sergi Santacana Juan. Advocat. Vocal de la Comissió d’Estrangeria

20/02/14   El règim jurídic de les residències no laborals II
• La residència temporal per circumstàncies excepcionals.
Anna Maria Manuel Hidalgo. Advocada. Vocal de la Comissió d’Estrangeria

25/02/14   El règim jurídic de les residències laborals
• La residència temporal i treball per compte d’altri.
• Residència temporal i treball per a investigació.
• La residència temporal i treball de professionals altament qualificats.
• La residència temporal i treball per compte d’altri de duració determinada.
• La residència temporal i treball per compte pròpia.
• La residència temporal i treball en el marc de prestacions transnacionals de serveis.
• Residència temporal  amb excepció de l’autorització de treball.
• Contingent.
• Treballadors transfronterers.
• Les renovacions de les autoritzacions de residència i treball.
• La modificació de les autoritzacions de treball.
• La modificació de la situació de residència a la de residència i treball.
PONENT PER DETERMINAR

27/02/14   Règim comunitari.
• Règim Comunitari. Els drets i llibertats dels comunitaris i els seus familiars a Espanya.
Ignacio Terán Martínez. Cap de la Secció d'Informació de l'Oficina d'Estrangeria

04/03/14   Menors no acompanyats.
• Legislació aplicable.
• El menor no acompanyat en el circuit de protecció: reclamació de desemparament i tutela.
• Procediment de repatriació: condicions objectives.
• Actuació de les diferents Administracions implicades.
• Garanties i drets dels menors no acompanyats.
Albert Parés Casanova. Advocat.

06/03/14   El control a la frontera
• La denegació d’entrada i el retorn.
• La devolució.
Glaucenira Maximino da Costa. Advocada. Vocal de la Comissió d’Estrangeria

11/03/14   Pràcticum Mòdul I
Meritxell Recolons Saurí. Advocada. Vocal de la Comissió d’Estrangeria.

MÒDUL II. RÈGIM SANCIONADOR

13/03/14   El règim jurídic sancionador en matèria d’estrangeria
• La potestat sancionadora de l’Administració.
• Les infraccions i sancions.
• Prescripció i caducitat.
• Procediments sancionadors. Modalitats.
• Notificacions
Ana María Pérez i Oller. Advocada. Vocal de la Comissió d’Estrangeria.

18/03/14  El procediment d’expulsió I
• Els supòsits en els que procedeix aplicar l’expulsió.
• Les modalitats procedimentals.
• Especial referència al procediment preferent.
• La tramitació de l’expedient de l’expulsió.
José Antonio Anton Morales. Advocat. Vocal de la Comissió d’Estrangeria.

20/03/14  El procediment d’expulsió II.
• Les mesures cautelars. Especial referència a l’internament.
• L’execució de la resolució d’expulsió.
• La impugnació de la resolució d’expulsió.
• Els centres d’internament.
José Javier Ordoñez Echeverria. Advocat. Vocal de la Comissió d’Estrangeria

25/03/14   El control jurisdiccional de l’activitat administrativa.
• Les garanties en el procediment sancionador.
• El procediment de l’Habeas Corpus, i la interposició del recurs contenciós administratiu contra la decisió sancionadora.
• L’expulsió dels estrangers en el procediment penal.
• L’expulsió com substitutiu penal.
Eduard Llorens Rodriguez. Advocat.

27/03/14   El recurs contenciós administratiu.
• Els diversos procediments i accions.
• Mesures cautelars i cautelaríssimes.
• La prova.
• El recurs d’empara constitucional.
Eila Soteras Garrell . Vocal de la Comissió d’Estrangeria.

01/04/14  Pràcticum. Mòdul II
Olga Hernández de Paz. Advocada. Vocal de la Comissió del Torn d’Ofici.

MÒDUL III. ASIL I PROTECCIÓ INTERNACIONAL

03/04/14   Apatrídia.
• Normativa bàsica reguladora.
• El reconeixement de l’estatut de l’apàtrida.
• Sol•licitud i efectes.
• Residència, treball i reagrupació familiar.
• Cessament de l’estatut.
• Expulsió.
Dret d’Asil i refugi (I).
• El procediment administratiu d’asil i refugi a Espanya.
• Origen i normativa vigent.
• Definició.
• La incidència de la nova Llei d’Estrangeria en aquest dret.
• La sol•licitud d’Asil.
Gerard Català i Calderón. Assessor Jurídic del Servei de Refugiats i Immigrants de la Creu Roja de Barcelona.

08/04/14  Dret d’Asil i refugi (II).
• La inadmissió a tràmit. Efectes. Procediment després de la inadmissió a tràmit. Concessió i denegació.
• Revisió de l’expedient i recursos.
• La revisió jurisdiccional de les resolucions administratives.
• Les mesures cautelars i cautelaríssimes.
• El recurs contenciós administratiu contra les resolucions d’inadmissió a tràmit.
• El recurs contenciós administratiu contra les resolucions de denegació.
José Luis Nvumba Mañana. Responsable jurídic d’ACSAR de Barcelona.

10/04/14   Pràcticum Mòdul III
Anna Figueras Saladié. Advocada. Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CEAR)

MÒDUL IV. NACIONALITAT I MATRIMONI MIXTES.

29/04/14   L’adquisició de la nacionalitat espanyola.
• L’atribució de la nacionalitat espanyola per naixement: Iure sanguine i Iure soli.
• L’opció a adquirir la nacionalitat espanyola. Àmbit subjectiu, terminis, formes d’executar el Dret.
• L’adquisició per residència.
• Cas pràctic.
Antonio Segura Garcia-Consuegra. Advocat. Vocal de la Comissió d’Estrangeria.

29/04/14   Matrimonis mixtes.
• El règim aplicable en la celebració de matrimonis mixtes i parelles de fet.
• Documentació necessària.
• Règim aplicable en la separació i dissolució de matrimonis mixtes i parelles de fet.
• Cas pràctic.
Carme Oriol Vinaixa. Advocada.

Contactes