Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies

Actuacions en matèria d'assistència al detingut

05/05/2016
Actuacions en matèria d'assistència al detingut Sent conscients de la dificultat que representa en els moments actuals la prestació del servei de guàrdia en assistència al detingut, us volem informar de les següents conclusions i mesures que la Junta de Govern està portant a terme.

La interpretació conjunta dels articles 118, 520 i 527 LL.E.Crim., en la seva redacció actual, donada per Llei Orgànica 13/2015, de 5 d’octubre, (norma  dictada amb la finalitat de  transposició a l’ordenament jurídic intern d’aquella Directiva) permeten concloure que en les situacions generals de privació de llibertat (és a dir, en tots els supòsits en què no es dóna una situació d'incomunicació prevista legalment als articles 509 i 527 de la mateixa norma) el dret a l’accés a les actuacions no pot ser substituït per una informació succinta en relació a les dades essencials de la detenció, que es fa constar al formulari que els Mossos d'Esquadra (MMEE) han habilitat a aquest efecte i que, amb motiu de les protestes de l’ICAB, han procedit a modificar per deixar més espai per la constància  dels elements essencials que motiven la detenció.

Per altra part, de les comunicacions que ens heu fet arribar, amb motiu dels canvis en el sistema d’assistència al detingut arran de l’actual redacció de l’art. 520 de la LL.E.Crim., s’ha constatat que en moltes situacions no es pot fer la declaració del client per diferents causes no imputables a l’advocat (manca de preparació de l’atestat, manca d'intèrpret, etc.).

Per tal de millorar els dos aspectes indicats, la Junta de Govern està fent seguiment puntual d’aquest tema i està portant a terme diferents actuacions, entre les que destaquem:

  • Reunions diverses amb MMEE, Conselleria de Interior i Conselleria de Justícia, reclamant la solució per a les dos qüestions, amb la finalitat de poder accedir a l’atestat en els supòsits generals i que no siguin d’aplicació els articles 509 i 527 de la LL.E.Crim.
  • Arran de la proposta de resolució sobre la regulació de l’actuació policial amb relació als Drets dels detinguts a accedir a informacions essencials relatives a llur detenció, presentada a la Mesa del Parlament de Catalunya per un grup parlamentari, s’han fet esmenes, amb la finalitat d’obtenir resolució del Parlament de Catalunya que insti al Departament de Interior a donar instruccions i circulars que deixin clar que s’ha de permetre vista de l’atestat en seu policial i que s’ha de procedir a agilitzar la tramitació dels atestats per permetre:

o    Que la declaració del detingut es pugui realitzar, en la majoria de supòsits, dintre de les tres hores de la comunicació al lletrat de l’encàrrec,
o    Que el detingut sigui posat a disposició policial en la primera conducció disponible.

  • Reivindicar la necessitat de què l’advocacia estigui present i formi part de la Comissió Nacional de Coordinació de Policia Judicial, amb la finalitat que la nostra veu es faci sentir en la presa de decisions que ens afecten.
  • També estem estudiant, a petició de la Comissió del Torn d’Ofici,  si la modificació de l’horari de la guàrdia podria facilitar la prestació d’aquest servei. En cas que finalment s’arribi a aquesta conclusió, us informarem degudament.

La Junta de Govern no descarta l’adopció d’altres mesures en el cas que les que actualment s’estan portant a terme no donin fruït, de les que us anirem informant.

Per altra part, us informem que el Departament de Justícia ha acceptat la petició feta per l’ICAB i el CICAC en el sentit de què quan el lletrat, una vegada es desplaci a Comissaria dintre de les tres hores des de la recepció de l’encàrrec i comunicació del telefonema assignat, hagi de tornar amb posterioritat a  fer desplaçament al centre de detenció per a la pràctica de la declaració del seu client, es computarà com una nova assistència (encara que aquest segon desplaçament ho sigui en dia posterior al dia de la guàrdia), computant, per tant, com dues assistències de la guàrdia, als efectes previstos en l’Acord de col·laboració entre el Departament de Justícia i el CICAC en relació als mòduls de pagament, i, en particular, en relació al càlcul del límit previst al mòdul 32, de guàrdia amb més de 5 assistències (servei de guàrdia doble per més de 5 assistències durant aquesta).

A aquest efecte, us preguem que feu servir el formulari habilitat a aquest efecte i que us acompanyem, fent constar en el segell que us posi el centre de detenció les hores en les que us heu personat a Comissaria.

Durant el mes de maig, una vegada habilitats els canvis informàtics necessaris,  rocedirem a introduir en el sistema les dobles actuacions que en aquest sentit ja ens heu fet arribar des del 20 de març, amb la finalitat de què siguin facturats juntament amb les actuacions d’aquest mes.

Us preguem que  ens informeu de les incidències que detecteu, mitjançant el formulari que s’adjunta, que podeu adreçar indistintament a craj@icab.cat o a torn@icab.cat.

Us continuarem informant de les novetats a mesura que aquestes es vagin produint.

Documents

Contactes