Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar

Tribunal Arbitral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (TACAB)

Tribunal Arbitral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (TACAB)

S’ofereix al col·legiat la possibilitat d’acollir-se a l’arbitratge institucional de l’ICAB, bé mitjançant la prèvia fixació entre les parts (a un full d’encàrrec professional, per exemple) d’una clàusula de submissió arbitral al TACAB, o bé, a partir de l’acceptació d’una de les parts a sotmetre’s a l’arbitratge col·legial instat per l’altra.

L’administració de l’arbitratge i la designació dels àrbitres s’efectuarà, en tot allò no previst per les parts, d’acord al Reglament del TACAB (DOGC 4122 de 29/04/2004), als Estatuts del Col·legi i a la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’Arbitratge. Els arbitratges seran de dret i els àrbitres, col·legiats a l’ICAB en exercici.

Aquest servei és útil per aquelles controvèrsies sorgides en seu de reclamació de minutes o per la interpretació d’un full d’encàrrec, obtenint-se un títol executiu, com ho és el laude.

QUI EL POT SOL·LICITAR

Aquest servei pot ser instat tant per un company com per un ciutadà.

TRAMITACIÓ

 • Presentar la instància d’arbitratge, junt amb la documentació que relacionem, al Registre General de l’ICAB (c/ Mallorca, 283, de Barcelona)
 • Es dóna trasllat de la instància a l’altra part perquè, mitjançant un altre escrit introductori, manifesti la seva conformitat o no a l’arbitratge i perquè, en el seu cas, anunciï reconvenció.
 • Pagament per ambdues parts dels honoraris de l’àrbitre i les despeses de l’arbitratge (veure tarifa). El TACAB accepta l’encàrrec i ratifica l'àrbitre/s designat per les parts o, si s’escau, el/s designa.
 • Acceptació de l’encàrrec per part de l’àrbitre, que haurà de ser expressa.
 • Determinació del procediment arbitral per les parts o pel TACAB.
 • Procediment arbitral, el qual haurà de respectar els principis d’audiència, contradicció, igualtat i economia processal.
 • 'Laude'. El seu original haurà de ser dipositat per l’àrbitre davant el Secretari de l’ICAB, el qual expedirà còpies certificades per a les parts.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 • Instància d’arbitratge.
 • Conveni arbitral, si s’escau.
 • Escrit acreditatiu de la representació en què s’actuï, si s’escau.
 • Tota aquella documentació que s’estimi convenient (original o per fotocòpia).

De tots els escrits i documentació presentats caldrà acompanyar tantes còpies com parts restants implicades.

COST DEL SERVEI

 • Honoraris d’àrbitre i despeses de l’arbitratge (a abonar per ambdues parts per meitats)
Taxa de registre TACAB  
Import 50 € IVA inclòs
Honoraris Despeses
Fins a 5.000 € De 250 € a 300 € més IVA
De 5.001 € a 10.000 € De 300 € a 600 € més IVA
De 10.001 € a 30.000 € De 600 € a 1.500 € més IVA
De 30.001 € a 90.000 € De 1.500 € a 3.000 € més IVA
De 90.001 € a 150.000 € De 3.000 € a 5.000 € més IVA
De 150.001 € a 500.000 € De 5.000 € a 10.000 € més IVA
De 500.001 € a 1.000.000 € De 10.000 € a 15.000 € més IVA
De 1.000.001 € a 5.000.000 € De 15.000 € a 30.000 € més IVA
L’excés +1%

Aquesta tarifa, que serà fixada pel TACAB d’acord amb la naturalesa i complexitat de l’assumpte, només cobreix l’actuació del TACAB i els honoraris d’àrbitre únic (es triplicarà si són tres). No cobreix les despeses motivades pels actes de comunicació, les proves, les actuacions per l’auxili judicial ni qualsevulla altra necessària i justificada.

Documents

Contactes