Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Reial Decret-Llei 9/2017, de 26 de maig, pel qual es transposen directives de la Unió Europea en els àmbits financer, mercantil i sanitari, i sobre desplaçament de treballadors (BOE del 27 de maig de 2017)

06/06/2017
Entrada en vigor: 27/05/2017. Incorpora al Dret espanyol diverses Directives (la 98/26/CE, la 2013/50/UE, la 2014/104/UE, la 2015/566 i la 2014/67/UE).

Modifica la Llei 41/1999, de 12 de novembre, sobre sistemes de pagaments i de liquidació de valors, la Llei del Mercat de Valors, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre; el Reial Decret llei 9/2014, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen les normes de qualitat i seguretat per a la donació, l'obtenció, l'avaluació, el processament, la preservació, l'emmagatzematge i la distribució de cèl·lules i teixits humans i s'aproven les normes de coordinació i funcionament per al seu ús en humans; la Llei 45/1999, de 29 de novembre, sobre el desplaçament de treballadors en el marc d'una prestació de serveis transnacional; el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social aprovat pel R. Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost; i el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel R. Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.

La modificació de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de Defensa de la Competència, incorpora l'exercici de les accions de danys i perjudicis per infraccions del Dret de la competència. Modifica l’art. 64.3 c) i incorpora els nous arts. 71 a 81.

La modificació de la LEC introdueix la regulació de l'accés a les fonts de prova en procediments de reclamació de danys per infracció del dret de la competència mitjançant els nous articles 283 bis lletres a) a k).

Les disposicions que modifiquen la Llei de Defensa de la Competència i la LEC són aplicables als casos en què l'exercici de les accions de danys correspongui realitzar-lo en territori espanyol, amb independència que la infracció del Dret de la competència hagués estat declarada per la Comissió Europea o el Tribunal de Justícia de la Unió Europea o per una autoritat de la competència o òrgan jurisdiccional espanyols o d'un altre Estat membre de la Unió Europea.

Les previsions que modifiquen la Llei de Defensa de la Competència no s'aplicaran amb efecte retroactiu.

Les relatives a la modificació de la LEC són aplicables exclusivament als procediments incoats amb posterioritat a la seva entrada en vigor.

[NORMATIVA APROVADA. LLEIS DE LES CORTS GENERALS]

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302