Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Actualitat Jurídica

Actualitat Jurídica 11-17 de març de 2010

17/03/2010
Classificada per matèries.
Actualitat Jurídica 11-17 de març de 2010

Dret administratiu

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.BOE núm. 61, 11/03/2010

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. BOE núm. 61, 11/03/2010

RESOLUCIÓ JUS/611/2010, de 26 de febrer, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l'adequació a la legalitat, s'inscriuen al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa. DOGC núm. 5585, 11/03/2010

Dret civil i mercantil

Resolución de 9 de marzo de 2010, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publica el Acuerdo adoptado por el Consejo Rector del Fondo para la Adquisición de Activos Financieros, el 8 de marzo de 2010, sobre modificación parcial de las directrices de inversión del Fondo. BOE núm. BOE núm. 65, 16/03/2010

Resolución de 9 de marzo de 2010, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se crea la Sede Electrónica de la Oficina Española de Patentes y Marcas. BOE núm. 65, 16/03/2010

Dret constitucional

EDICTE de 4 de març de 2010, pel qual se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei per a una nova ciutadania i per a la igualtat de dones i homes. DOGC núm. 5586, 12/03/2010

Dret internacional

Ley Orgánica 3/2010, de 10 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y complementaria a la Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso por la Comisión de infracciones penales. BOE núm. 61, 11/03/2010

Ley 4/2010, de 10 de marzo, para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso. BOE núm. 61, 11/03/2010

Dret laboral i de la seguretat social

ORDRE TRE/143/2010, de 5 de març, per la qual s'estableixen les bases reguladores que han de regir la concessió de subvencions de suport als programes d'àmbit local de foment i assessorament a la creació d'empreses, als projectes singulars i/o experimentals de suport a la creació d'empreses (entitats col·laboradores de la Direcció General d'Economia Cooperativa i Creació d'Empreses, denominades Inicia: per a la creació d'empreses). DOGC núm. 5588, 16/03/2010

ORDRE TRE/142/2010, de 8 de març, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions per al desenvolupament de les empreses d'economia cooperativa i per fomentar, promoure i divulgar les cooperatives i societats laborals. DOGC , núm. 5588, 16/03/2010

Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el II Acuerdo Colectivo marco para la acuicultura marina nacional. BOE núm. 66, 17/03/2010

Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial del Convenio colectivo estatal de agencias de viajes. BOE núm. 66, 17/03/2010

Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial del Convenio colectivo marco para los establecimientos financieros de crédito. BOE núm. 66, 17/03/2010

Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica las tablas salariales definitivas correspondientes al año 2009 y las provisionales del año 2010 del Convenio colectivo para el sector de conservas, semiconservas, ahumados, cocidos, secados, elaborados, salazones, aceites y harinas de pescados y mariscos. BOE núm. 66, 17/03/2010

Dret penal

Ley Orgánica 3/2010, de 10 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y complementaria a la Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso por la Comisión de infracciones penales. BOE núm. 61, 11/03/2010

Ley 4/2010, de 10 de marzo, para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso. BOE núm. 61, 11/03/2010

Dret processal

Acuerdo de 25 de febrero de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 2/2010, sobre criterios generales de homogeneización de las actuaciones de los servicios comunes procesales. BOE núm. 62, 12/03/2010