Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Novetats Jurídiques / Jurisprudència › Actualitat Jurídica

Actualitat Jurídica del 16 al 22 d'abril de 2015

22/04/2015
Classificada per matèries.
Actualitat Jurídica del 16 al 22 d'abril de 2015

Dret administratiu

DECRET 53/2015, de 14 d'abril, de reestructuració del Servei Català de Trànsit. DOGC núm. 6852  16/04/2015

ORDRE GRI/79/2015, de 10 d'abril, per la qual es regula el Registre electrònic general de la representació. DOGC núm. 6853  17/04/2015

RESOLUCIÓ JUS/689/2015, de 10 d'abril, per la qual s'inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. DOGC núm. 6853  17/04/2015

EDICTE de 17 d'abril de 2015, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es crea i es regula el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic i s'estableix el procediment d'investigació i tramitació de denúncies en cas d'incompliment. DOGC núm. 6855  21/04/2015

Dret constitucional

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1442-2015, contra los artículos 1 a 9, 26 y 29 a 38 de la Ley de Cataluña 16/2014, de 4 de diciembre, de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea. BOE núm. 92  17/04/2015

Recurso de inconstitucionalidad n.º 7067-2014, contra los artículos 1.2 b), 2 i), 2 j), 3.1, 3.2 y 16.10 de la Ley de Cataluña 3/2014, de 19 de febrero, de horarios comerciales y de medidas para determinadas actividades de promoción. BOE núm. 95  21/04/2015

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 2502-2010, interposat pel Defensor del Poble en relació amb diversos preceptes de la Llei del Parlament de Catalunya 24/2009, de 23 de desembre, del Síndic de Greuges (sentència). BOE núm. 95  21/04/2015

Dret internacional

Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950. Modificación de la reserva española a los artículos 5 y 6 del Convenio. BOE núm. 92  17/04/2015

Dret laboral

Corrección de errores del Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral. BOE núm. 91  16/04/2015

Dret processal

RESOLUCIÓ JUS/718/2015, de 2 d'abril, per la qual es fa públic l'Acord de col·laboració entre el Departament de Justícia i el Consell dels Il·lustres Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya per a l'establiment del marc d'actuació en matèria de prestació d'assistència jurídica gratuïta. DOGC núm. 6853  17/04/2015

RESOLUCIÓ JUS/719/2015, de 2 d'abril, per la qual es fa públic l'Acord de col·laboració entre el Departament de Justícia i el Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya per a l'establiment del marc d'actuació en matèria de prestació d'assistència jurídica gratuïta. DOGC núm. 6853  17/04/2015

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Departament de Biblioteca (Direcció)
    Mallorca, 283
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5316 E. direcciobiblioteca@icab.cat