Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Reial Decret Llei 19/2018, de 23 de novembre, de serveis de pagament i altres mesures urgents en matèria financera (BOE de 24 de novembre de 2018)

26/11/2018
Entrada en vigor: 25/11/18. Els títols II i III, així com la redacció donada per la D.F. 6a als arts. 119.3 i 121.1 de la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit, seran d'aplicació a partir del 25/02/2019.

Les mesures de seguretat dels arts. 37, 38, 39 i 68, són aplicables un cop hagin transcorregut 18 mesos des de l'entrada en vigor del Reglament Delegat (UE) 2018/389 de la Comissió de 27 de novembre de 2017, sens perjudici que fins a aquesta data cap proveïdor de serveis de pagament gestor de compte podrà impedir o dificultar la utilització de serveis d'iniciació de pagaments i serveis d'informació sobre comptes en relació amb els comptes de la gestió dels quals encarregui.

Deroga la Llei 16/2009, de 13 de novembre, de serveis de pagament. Modifica la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d'Institucions d'Inversió Col·lectiva, la Llei 22/2007, de 11 de juliol, sobre comercialització a distància de serveis financers destinats als consumidors, el text refós de la Llei de Societats de capital, la Llei 21/2011, de 26 de juliol, de diners electrònics, la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit, la Llei 5/2015, de 27 d'abril, de foment del finançament empresarial, la Llei 11/2015, de 18 de juny, de recuperació i resolució d'entitats de crèdit i empreses de serveis d'inversió i el text refós de la Llei del Mercat de Valors.

Incorpora a l'ordenament jurídic espanyol (de manera parcial) la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlament Europeu i del Consell de 25 de novembre de 2015 sobre serveis de pagament en el mercat interior i per la qual es modifiquen les directives 2002/65 / CE, 2009/110 / CE i 2013/36 / UE i el Reglament (UE) nº 1093/2010 i es deroga la Directiva 2007/64 / CE; la Directiva d'execució (UE) 2015/2392 de la Comissió, de 17 de desembre de 2015, relativa al Reglament (UE) nº 596/2014 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a la comunicació de possibles infraccions o infraccions reals d'aquest Reglament a les autoritats competents; i la Directiva 2013/36 / UE del Parlament i del Consell, de 26 de juny de 2013, relativa a l'accés a l'activitat de les entitats de crèdit i a la supervisió prudencial de les entitats de crèdit i les empreses d'inversió, per la qual es modifica la Directiva 2002/87 / CE i es deroguen les Directives 2006/48 / CE i 2006/49 / CE.

Regula els serveis de pagament prestats a Espanya amb caràcter professional,  incloent-hi la seva forma de prestació, el règim jurídic de les entitats de pagament, el de transparència i informació aplicables a aquests serveis, els drets i obligacions dels usuaris dels serveis de pagament i dels proveïdors d'aquests. Regula la transparència de les condicions i requisits d'informació aplicables als serveis de pagament, resolució i modificació del contracte marc i els drets i obligacions en la prestació i utilització de serveis de pagament.

[NORMATIVA APROVADA. LLEIS DE LES CORTS GENERALS]

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302