Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Decret Llei 7/2018, de 20 de novembre, pel qual s'estableixen mesures transitòries per continuar percebent la prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats col·lectius que regula l'article 20 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic (DOGC de 22/11/2018)

26/11/2018
Entrada en vigor: 23/11/2018.

La Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic estableix una prestació per al manteniment de despeses de la llar per a persones que no poden atendre amb els seus ingressos les despeses pròpies del manteniment de la llar habitual, pel fet que el cònjuge o el familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb qui compartia aquestes despeses, i de qui depenia econòmicament, ha mort.

La quantia mensual d'aquesta prestació, així com el límit màxim d'ingressos per poder ser beneficiari, s'estableixen anualment per la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Com que no s’ha aprovat la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'exercici 2018, es va produir la pròrroga de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, i la seva D. Addicional 34 establia el límit d'ingressos totals anuals per tenir dret a accedir a la prestació i el límit d'ingressos totals anuals per continuar percebent la prestació per les persones que ja n'eren perceptores.

La Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018 va establir que per a tot l'any 2018 les quanties mínimes de les pensions contributives del Sistema de la Seguretat Social s'incrementarien en un 2,75% addicional al 0,25% d'augment experimentat per aquestes pensions el gener d'aquest any 2018. Això pot suposar la reducció de l'import o fins i tot l'extinció del dret de la persona perceptora de la prestació assenyalada, en superar els seus ingressos el límit que estableix l’esmentada Disposició addicional de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

Per això s’aprova que les persones afectades per aquesta situació continuaran percebent la prestació per al manteniment de les despeses de la llar fins a l'entrada en vigor de la propera Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya. També s’estableix que no són exigibles les quanties percebudes per les persones beneficiàries de la prestació objecte d'aquest Decret llei que hagin estat meritades en excés des de l'1 de gener de 2018, amb motiu de l'entrada en vigor de la D. Addicional 51 ena., apartat 3, de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018.

[NORMATIVA APROVADA. PARLAMENT DE CATALUNYA]

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302