Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Departament Internacional ICAB

Vols participar en un projecte de formació europeu? Tens experiència i formació en matèria d’assistència al detingut? Tens un bon nivell d’anglès acreditable? No ho dubtis, inscriu-te!

22/03/2019
El Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC) obre la convocatòria per a la formació dirigida a advocats i advocades penalistes sobre 'Drets del detingut i les seves garanties – Formació pràctica per advocats i advocades. Train-the-trainer course' dins del projecte europeu NETPRALAT. Podeu escollir la destinació: Holanda, Lituània o Barcelona. Data límit per inscriure’s el 29 de març de 2019!
Vols participar en un projecte de formació europeu? Tens experiència i formació en matèria d’assistència al detingut? Tens un bon nivell d’anglès acreditable? No ho dubtis, inscriu-te!

PROJECTE NETPRALAT

Aquest projecte té la finalitat de formar advocats/des en matèria de drets del detingut i les seves garanties, concretament a aplicar efectivament les directives de la UE i salvaguardar els drets de les persones detingudes en els procediments judicials previs al judici. El projecte es desenvoluparà en dues fases:

- Primera fase: Formació de formadors/es (36 professionals de 6 nacionalitats diferents), que s'impartirà en anglès. Període: de maig a juliol de 2019

- Segona fase: Els/les formadors/es de la primera fase s'encarregaran de formar 72 professionals de les nacionalitats participants (24 per nacionalitat). Període: de març a juny de 2020

“FORMACIÓ PER A PERSONES FORMADORES”

Us podeu inscriure en qualsevol de les 3 destinacions:

 • Formació a Holanda (Maastricht). Un total de 12 alumnes per curs: 3 Espanya + 3 Lituània + 3 Polònia + 1 França + 1 Estònia + 1 Portugal.

Data: del 8 al de 10 maig 2019 (3 nits)

 • Formació a Lituània (Vilnius). Un total de 12 alumnes per curs: 3 Espanya + 3 Lituània + 3 Polònia + 1 França + 1 Estònia.

Data: del 10 al 12 de juny de 2019 (3 nits)

 • Formació a Espanya (Barcelona). Un total de 12 alumnes per curs: 3 Espanya + 3 Lituània + 3 Polònia + 1 França + 1 Estònia.

Data: del 09 al 11 de juliol de 2019 (3 nits)

Altres dades:

 • Nombre de sessions per curs: 2 sessions d'1 dia cadascuna (dies contigus).
 • Despeses de viatge i allotjament cobertes fins a un límit establert per la UE.
 • Idioma de la formació: íntegrament en anglès.

El termini per registrar-se finalitza el 29 de març 2019

Per més informació: https://www.cicac.cat/2010/02/17430/

Objectiu de la formació:

 • Millorar els coneixements teòrics i les habilitats pràctiques dels advocats/des penalistes, que són necessaris per a l'exercici efectiu del seu paper professional durant les fases del procediment previ, més concretament en l'assessorament dels clients i la protecció dels drets dels clients durant la fase de detenció i interrogatori.
 • Desenvolupar habilitats jurídiques i de comunicació en el context de les consultes advocat-client en les fases prèvies al judici i en el context dels interrogatoris previs al judici;
 • Abordar les necessitats psicosocials dels clients detinguts i la cooperació amb intèrprets (en cas de clients estrangers) en mòduls separats.
 • El programa té com a objectiu fomentar el desenvolupament d'una pràctica de defensa penal activa, reflexiva i centrada en el client.

Costos del projecte de formació del formador

La participació a la formació és gratuïta. Els costos de viatge (fins a un determinat límit establert per la Comissió Europea), inclosos els allotjaments, seran reemborsats pels participants que viatgin a més de 100 km fins al lloc de la formació. Els àpats es proporcionaran durant la formació de forma gratuïta per a tots els participants.

Criteris d’elegibilitat per a participants

La formació està pensada per a advocats/des penalistes que compleixin els següents requisits:

 • Estar col·legiat/da com exercent en qualsevol dels col·legis de l’advocacia de l’Estat espanyol (que hagi transcorregut un mínim de 5 anys des de la data de col·legiació)
 • Idiomes: Anglès (preferiblement nivell advanced)
 • Edat: A partir de 30 anys, i fins no haver superat l’edat de jubilació normativament establerta.
 • Disponibilitat per viatjar

Criteris de selecció:

a) Mèrits: pels conceptes següents:

 • Casos o assumptes referits a la matèria d’ASSISTÈNCIA AL DETINGUT, en l’àmbit de l’ordenament jurídic de l’estat espanyol, dirigits personalment com advocat/da titular. Es valoraran d’acord amb el nombre, tipus i complexitat dels mateixos.
 • Assistència a cursos de formació especialitzada en la matèria.
 • Nivell d’anglès oficial.
 • Advanced i/ó Proficiency/ superior.
 • Docència impartida, publicacions i altres activitats referides a l’advocacia.

b) Prova: prova pràctica oral d’habilitats per a la docència: dinàmica, transmissió de coneixement, incentivació, creativitat, comunicació, etc...

Procediment per a la tramitació de la sol·licitud:

 • La sol·licitud s’ha de presentar d’acord amb el model vigent.
 • S’hi ha d’adjuntar l’acreditació que es compleixen els mèrits i requisits exigits en les bases del concurs.
 • Adjuntar un escrit de motivació (màxim 1/2 foli DN-4) pel qual es sol·licita participar en aquest projecte formatiu, així com una breu descripció de la seva implementació/execució en els col·legis de l’advocacia de l’estat espanyol.
 • Signar el document de compromís amb les obligacions del projecte.
 • La sol·licitud s’ha de presentar a la seu del CICAC, o bé telemàticament a l’adreça de correu electrònica: formacio@cicac.cat
 • El CICAC tramitarà la sol·licitud a través de la seva Comissió d’avaluació.
 • La Comissió d’avaluació rebutjarà la sol·licitud si constata que no es reuneixen els requisits d’aquestes bases.
 • La comissió avaluadora podrà demanar a l’advocat/da sol·licitant informacions complementàries o aclariments sobre la documentació i informació que hagi presentat.
 • Si falten documents o hi ha qualsevol deficiència la comissió avaluadora concedirà un termini de deu dies per aportar-los o per subsanar-la.
 • Si no s’aporten els documents requerits o no s’esmena la deficiència en l’esmentat termini, la comissió avaluadora arxivarà definitivament la sol·licitud.

Documentació Obligatòria Sol licitud:

 • Fotocòpia del DNI, NIE o d’altres.
 • 1 fotografia de format carnet.
 • Certificat col·legial de la data de col·legiació, de les baixes i altes posteriors i de les sancions imposades (amb menció del motiu, la sanció imposada, la seva durada i si ja s’han complert o bé estan complint-se o pendents de compliment).

Característiques de la documentació que ha d’acompanyar a la sol·licitud:

 • Els documents que hagin de servir per acreditar els mèrits de l’advocat/da sol·licitant s’hauran d’aportar posant la màxima cura en la protecció del secret professional i en el respecte a la legislació sobre protecció de dades.
 • Respecte els assumptes judicials o arbitrals, caldrà adjuntar còpia de la sentència o del laude on consti el nom de l’advocat/da sol·licitant. En tot cas caldrà ocultar les dades dels interessats.
 • Respecte els assumptes no judicials caldrà adjuntar tota la documentació que l’advocat/da sol·licitant consideri adient per acreditar la seva intervenció.
 • En tot cas caldrà portar un quadre en què es relacionin per separat els assumptes judicials dels no judicials, a fi de facilitar el seu còmput.
 • S’ha d’aportar un currículum professional amb explicació de la documentació que s’aporta.

Documents

Contactes