Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Actualitat Jurídica

Actualitat Jurídica 7-13 de novembre de 2013

13/11/2013
Classificada per matèries.
Actualitat Jurídica 7-13 de novembre de 2013

Dret administratiu

Real Decreto 870/2013, de 8 de noviembre, por el que se regula la venta a distancia al público, a través de sitios web, de medicamentos de uso humano no sujetos a prescripción médica. BOE núm. 269  09/11/2013

EDICTE de 6 de novembre de 2013, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 280/2003, de 4 de novembre, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives. DOGC núm. 6498  11/11/2013

Corrección de errores del Real Decreto 701/2013, de 20 de septiembre, de racionalización del sector público. BOE núm. 271  12/11/2013

Corrección de errores del Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas. BOE núm. 271  12/11/2013

Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural. BOE num. 272  13/11/2013

Orden SSI/2076/2013, de 28 de octubre, por la que se crea la sede electrónica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. BOE núm. 272  13/11/2013

DICTAMEN 13/2013, de 10 d'octubre, sobre la Llei 12/2013, de 2 d'agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària. DOGC núm. 6500  13/11/2013

DICTAMEN 14/2013, de 15 d'octubre, sobre el Reial decret llei 11/2013, de 2 d'agost, per a la protecció dels treballadors a temps parcial i altres mesures urgents en l'ordre econòmic i social. DOGC núm. 6500  13/11/2013

Dret constitucional

Pleno. Sentencia 174/2013, de 10 de octubre de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 6596-2011. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible. Competencias sobre ordenación general de la economía, medio ambiente, transportes y urbanismo; interdicción de la arbitrariedad: constitucionalidad de los preceptos legales relativos a los planes de movilidad sostenible; pérdida de objeto de la impugnación respecto de los preceptos relativos a las actuaciones de renovación y rehabilitación urbanas y a la ocupación de superficies para instalación de servicios comunes. BOE núm. 267  07/11/2013

CONFLICTE POSITIU DE COMPETÈNCIA número 4305-2013, contra els arts. 10.5; 12 bis.4 i 19.2 del Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat, en la redacció que els atorga l'art. primer del Reial decret 189/2013, de 15 de març. DOGC núm. 6498  11/11/2013

CONFLICTE POSITIU DE COMPETÈNCIA número 4911-2013, contra els arts. 9.1 i 2, 11.1 i 2, 12.1 i 4 i 13.2, disposició transitòria primera i disposició final tercera del Reial decret 239/2013, de 5 d'abril, pel qual s'estableixen les normes per a l'aplicació del Reglament (CE) núm. 1221/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS), i pel qual es deroguen el Reglament (CE) 761/2001 i les decisions 2001/681/CE i 2006/193/CE de la Comissió. DOGC núm. 6498  11/11/2013

CONFLICTE POSITIU DE COMPETÈNCIA número 5107-2013, contra l'apartat novè de la Resolució de 13 de maig de 2013, de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, per la qual s'estableix el Pla general d'activitats preventives de la Seguretat Social, a aplicar per les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social en la planificació de les seves activitats per a l'any 2013. DOGC núm. 6498  11/11/2013

Dret laboral

DECRET 245/2013, de 5 de novembre, d'organització i funcionament de la Comissió de Convenis Col·lectius del Consell de Relacions Laborals. DOGC núm. 6496  07/11/2013

Resolución de 29 de octubre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el V Convenio colectivo de cadenas de tiendas de conveniencia. BOE núm. 271  12/11/2013

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Departament de Biblioteca (Direcció)
    Mallorca, 283
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5316 E. direcciobiblioteca@icab.cat