Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Actualitat Jurídica

Actualitat Jurídica 23-29 d'abril de 2009

29/04/2009
Classificada per matèries.
Actualitat Jurídica 23-29 d'abril de 2009

Dret administratiu

 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. BOE. núm. 99, 23/04/2009

 

Real Decreto-ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las Entidades Locales el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y autónomos. BOE núm. 101, 25/04/2009

 

Resolución de 23 de abril de 2009, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica. BOE núm. 104, 29/04/2009

 

Resolución de 16 de abril de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Trabajo e Inmigración y la Comunidad Autónoma de Cataluña, para el control de la incapacidad temporal durante el período 2009 a 2012. BOE núm. 104, 29/04/2009

 

Recurso de inconstitucionalidad nº 2691-2009, en relación con diversos preceptos de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009. BOE núm. 104, 29/04/2009

 

LLEI 4/2009, del 15 d'abril, de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. DOGC núm. 5365, 23/04/2009

 

RESOLUCIÓ VCP/1070/2009, de 3 d'abril, de publicació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incrementar l'abast i fomentar la qualitat de les accions d'educació per al desenvolupament-sensibilització en el camp de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional en l'àmbit formal, no formal i informal i es convoca concurs per a la concessió de subvencions, amb caràcter pluriennal per al període corresponent als anys 2009 i 2010. DOGC núm. 5367, 27/04/2009

RESOLUCIÓ VCP/1071/2009, de 7 d'abril, de publicació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a donar suport a projectes en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, i es convoca concurs per a la concessió de subvencions amb caràcter pluriennal per al període corresponent als anys 2009 i 2010. DOGC núm. 5367, 27/04/2009

RESOLUCIÓ VCP/1072/2009, de 20 d'abril, per la qual es fan públiques les bases reguladores per concessió de subvencions en matèria d'acció humanitària, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2009. DOGC núm. 5367, 27/04/2009

ORDRE TRE/199/2009, de 8 d'abril, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions per al desenvolupament de les empreses d'economia cooperativa i per fomentar, promoure i divulgar les cooperatives i societats laborals. DOGC núm. 5369, 29/04/2009

 

Dret civil i mercantil

 

Referència Consell de Ministres. Sessió 24-4-2009:

 

REAL DECRETO por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero.

 

Dret laboral i de la Seguretat social

 

Resolución de 21 de abril de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo Tripartito en materia de solución extrajudicial y conflictos laborales. BOE núm. 102, 27/04/2009

 

RESOLUCIÓ TRE/1089/2009, de 7 d'abril, per la qual es determina l'import màxim per a l'any 2009 destinat a les subvencions consistents en l'abonament de les quotes de la Seguretat Social als treballadors que hagin capitalitzat la prestació d'atur, regulades a l'Ordre TRE/139/2002, de 16 d'abril. DOGC núm. 5369, 29/04/2009

 

Resolución de 6 de abril de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial del Convenio colectivo de comercio de flores y plantas. BOE núm. 100, 24/04/2009

 

Resolución de 6 de abril de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial para el año 2009 del VI Convenio colectivo de Enseñanza y Formación No Reglada.BOE núm. 101, 25/04/2009

 

RESOLUCIÓ TRE/1059/2009, de 20 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2009 del Conveni col·lectiu de treball d'oficines i despatxos (codi de conveni núm. 7900375). DOGC núm. 5366, 24/04/2009

 

RESOLUCIÓ TRE/1082/2009, de 16 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2009 del Conveni col·lectiu de treball de confiteria, pastisseria i brioixeria de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 0801025). DOGC núm. 5367, 27/04/2009

 

CORRECCIÓ D'ERRADA a la Resolució TRE/668/2009, de 5 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector d'escoles d'educació especial de Catalunya per als anys 2008-2009 (codi de conveni 7900215) (DOGC núm. 5341, pàg. 22213, de 18.3.2009). DOGC núm. 5369, 29/04/2009

 

Dret processal

 

Referència Consell de Ministres. Sessió 24-4-2009:

 

ACUERDO para la creación de una Comisión Institucional para la determinación, estudio y propuesta de los elementos esenciales de la nueva Ley de Planta y Demarcación Judicial.