Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Actualitat Jurídica

Actualitat Jurídica 15-21 d'octubre de 2009

21/10/2009
Classificada per matèries.

Dret administratiu

Ley 10/2009, de 20 de octubre, de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias. BOE núm.254, 21/10/2009

LLEI 17/2009, del 16 d''octubre, de modificació de la Llei 2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries. DOGC núm. 5488, 21/10/2009

 

Resolución de 23 de septiembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley del Estado 5/2009, de 29 de junio, por la que se modifican la Ley 24/1988, de 28 de julio, del mercado de valores, la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito y el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, para la reforma del régimen de participaciones significativas en empresas de servicios de inversión, en entidades de crédito y en entidades aseguradoras. BOE núm. 253, 20/10/2009

 

CORRECCIÓ D''ERRADA a la Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d''espais naturals, de la Llei 9/1995, de l''accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d''adequació a les activitats d''incidència ambiental (DOGC núm. 4690, pàg. 34423, de 3.8.2006). DOGC núm. 5484, 15/10/2009

 

ACORD GOV/152/2009, de 29 de setembre, pel qual es fixen els imports complementaris a la prestació per l''acolliment de menors d''edat tutelats per la Generalitat regulada a l''article 22.2.c) de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic per al 2009. DOGC núm. 5485, 16/10/2009

 

RESOLUCIÓ IRP/2845/2009, de 30 de setembre, per la qual es fa públic un acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat. BOE núm. 5487, 20/10/2009

ORDRE TRE/447/2009, de 14 de setembre, de modificació de l''Ordre TRE/267/2008, de 22 de maig, per la qual s''aproven les bases reguladores per a la concessió d''ajuts i subvencions als programes d''igualtat d''oportunitats en el treball: programes laborals per a la diversitat. DOGC núm. 5488, 21/10/2009

Referència Consell de Ministres. Sessió 16/10/2009:

Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY General de la Comunicación Audiovisual.

Dret civil i mercantil

 

Resolución de 7 de octubre de 2009, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre los registros mínimos a mantener por las empresas que presten servicios de inversión. BOE núm. 254, 21/10/2009

Dret fiscal

 

Orden EHA/2784/2009, de 8 de octubre, por la que se regula la interposición telemática de las reclamaciones económico-administrativas y se desarrolla parcialmente la disposición adicional decimosexta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sobre utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en las reclamaciones económico-administrativas. BOE núm. 250, 16/10/2009

Dret internacional

 

Instrumento de Ratificación del Protocolo nº 7 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, (Convenio nº 117 del Consejo de Europa), hecho en Estrasburgo el 22 de noviembre de 1984. BOE  núm. 249, 15/10/2009

 

Instrumento de Ratificación del Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo (Convenio nº 196 del Consejo de Europa), hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005. BOE núm. 250, 16/10/2009

Dret laboral i de la seguretat social

RESOLUCIÓ TRE/2819/2009, de 6 d''agost, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de supermercats i autoserveis d''alimentació de Barcelona i la seva província per als anys 2009-2013 (codi de conveni núm. 0804165).DOGC. núm. 5485, 16/10/2009

 

RESOLUCIÓ TRE/2842/2009, de 14 d''abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l''Acord de revisió de l''IPC per a l''any 2009 del Conveni col·lectiu de treball de cuirs, repussats, marroquineria i similars (codi de conveni núm. 7900115). DOGC núm. 5486, 19/10/2009

 

RESOLUCIÓ TRE/2861/2009, de 16 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l''Acord de revisió salarial per a l''any 2009 del Conveni col·lectiu de treball del sector de vins de Barcelona i província (codi de conveni núm. 0804485).