Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Novetats Jurídiques / Jurisprudència › Actualitat Jurídica

Actualitat Jurídica del 14 al 20 de gener de 2016

20/01/2016
Classificada per matèries.
Actualitat Jurídica del 14 al 20 de gener de 2016

Notícies relacionades

Dret administratiu

DECRET 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. DOGC núm. 7037 14/01/2016

RESOLUCIÓ PRE/14/2016, de 13 de gener, per la qual s'estableix la nova codificació dels departaments en què s'estructura la Generalitat de Catalunya. DOGC núm. 7037  14/01/2016

RESOLUCIÓ TES/7/2016, de 4 de gener, per la qual s'estableixen les condicions d'accés a les prestacions econòmiques d'especial urgència per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge, i el procediment per concedir-les. DOGC núm. 7037  14/01/2016

Corrección de errores de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. BOE núm. 16  19/01/2016

Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. BOE núm. 16  19/01/2016

DECRET LLEI 1/2016, de 19 de gener, d'aplicació de l'increment retributiu d'un u per cent per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016. DOGC núm. 7041  20/01/2016

DECRET 28/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de la Presidència. DOGC núm. 7041  20/01/2016

DECRET 33/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. DOGC núm. 7041  20/01/2016

DECRET 45/2016, de 19 de gener, d'estructuració del Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència. DOGC núm. 7041  20/01/2016

DECRET 56/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. DOGC núm. 7041  20/01/2016

DECRET 66/2016, de 19 de gener, de reestructuració parcial del Departament de Salut. DOGC núm. 7041  20/01/2016

DECRET 86/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. DOGC núm. 7041  20/01/2016

DECRET 98/2016, de 19 de gener, de reestructuració parcial del Departament d'Empresa i Coneixement. DOGC núm. 7041  20/01/2016

Dret constitucional

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 4681-2015, interposat pel President del Govern en relació amb l'article 4 de la Llei 9/2015, del 12 de juny, de modificació de la Llei 7/2007, de l'Agència Tributària de Catalunya (sentència). DOGC núm. 7038  15/01/2016

Dret fiscal

Orden HAP/5/2016, de 12 de enero, por la que se modifica la Orden EHA/451/2008, de 20 de febrero, por la que se regula la composición del número de identificación fiscal de las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica. BOE núm. 13  15/01/2016

ORDRE ECO/2/2016, d'11 de gener, per la qual s'amplien els supòsits de presentació i pagament telemàtics del model 600 d'autoliquidació de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, i es modifica l'Ordre ECO/330/2011, de 30 de novembre, per la qual s'aproven els models d'autoliquidació dels tributs gestionats per l'Agència Tributària de Catalunya. DOGC núm. 7039  18/01/2016

ORDRE ECO/3/2016, d'11 de gener, per la qual es deixen de subministrar els impresos d'autoliquidacions gestionats per l'Agència Tributària de Catalunya i es deroga l'article 25 de l'Ordre ECO/330/2011, de 30 de novembre, per la qual s'aproven els models d'autoliquidació dels tributs gestionats per l'Agència Tributària de Catalunya. DOGC núm. 7039  18/01/2016

ORDRE ECO/4/2016, d'11 de gener, per la qual s'aprova el model d'autoliquidació 990, de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial. DOGC núm. 7039  18/01/2016

Dret internacional

Instruccion 1/2016, de 7 de enero, sobre la intervencion del Fiscal en las cuestiones prejudiciales europeas  Lloc web de la Fiscalia General del Estado

Dret laboral

Corrección de errores de la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social. BOE núm. 12  14/01/2016

Corrección de errores de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero. BOE núm. 12  14/01/2016

Resolución de 28 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de perfumería y afines. BOE núm. 16  19/01/2016

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Biblioteca
    Mallorca, 283
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5316 E. direcciobiblioteca@icab.cat