Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

DECRET LLEI 15/2019, de 26 de novembre, pel qual es modifica l'article 13 del Decret llei 4/2010, de 3 d'agost, de mesures de racionalització i simplificació de l'estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya (DOGC de 28 de novembre de 2019)

04/12/2019
Entrada en vigor: 28/11/2019

La norma que s’aprova respon a la necessitat de portar a terme l'avaluació de la capacitat física dels aspirants en els procediments selectius per a l'accés a la funció pública dels cossos de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra i del cos de Bombers de la Generalitat que han estat convocats per la Generalitat de Catalunya

A més, com a conseqüència de la 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en la regulació dels encàrrecs a mitjans propis s’imposen nombrosos requisits per tal que una persona jurídica pugui ser considerada mitjà propi. Analitzada l'activitat del CAR d'acord amb la dita Llei, s'ha constatat que no permet que sigui considerat mitjà propi. Per això, cal tramitar amb caràcter urgent un decret llei que modifiqui l'article 13 del Decret llei 4/2010, de 3 d'agost, als efectes de regular les funcions que l'entitat assumeix com a pròpies, en els procediments d'accés a la funció pública i de promoció interna que requereixen l'avaluació de l'aptitud física dels aspirants i suprimir la qualificació del CAR com a mitjà propi.

La disposició aprovada modifica els apartats 3 i 4 de l'article 13 del Decret llei 4/2010, de 3 d'agost, de mesures de racionalització i simplificació de l'estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya, que resten redactats de la manera següent:

“3. En col·laboració amb els departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya o de les entitats locals competents per a la convocatòria i tramitació de proves selectives per a l'accés a la funció pública o de promoció interna, correspon al Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès (CAR) l'organització i la realització de les proves físiques i, si escau, mèdiques, i el suport tècnic als corresponents òrgans de selecció per a l'avaluació dels resultats de les proves esmentades, d'acord amb la normativa vigent.”

“4. Constitueixen ingressos propis del Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès les aportacions amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques, les aportacions provinents de la prestació de serveis propis i dels convenis de col·laboració amb entitats públiques i privades, el producte provinent del rendiment del seu patrimoni i, en general, els ingressos provinents de les seves activitats.”

[LLEIS APROVADES PARLAMENT DE CATALUNYA]

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302