Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Novetats Jurídiques / Jurisprudència › Actualitat Jurídica

Actualitat Jurídica del 7 al 13 de novembre de 2019

07/11/2019
Classificada per matèries
Actualitat Jurídica del 7 al 13 de novembre de 2019

Dret administratiu

Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno, de 31 de octubre de 2019, por el que se aprueba la Instrucción relativa a la fiscalización de las contabilidades de las elecciones a Cortes Generales de 10 de noviembre de 2019. BOE núm. 268  07/11/2019

DECRET 228/2019, de 5 de novembre, dels òrgans col·legiats estratègics de l'àmbit de l'administració digital, dels empleats públics i de la supervisió i governança de les entitats del sector públic institucional de l'Administració de la Generalitat. DOGC núm. 7997  07/11/2019

Real Decreto 596/2019, de 18 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1247/1999, de 16 de julio, sobre reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje que realicen travesías entre puertos españoles. BOE núm. 269  08/11/2019

Real Decreto-ley 15/2019, de 8 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la organización en España de la XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. BOE núm. 271  11/11/2019

Real Decreto 639/2019, de 8 de noviembre, por el que se crea el Comité Organizador de la XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. BOE núm. 271  11/11/2019

Orden HAC/1111/2019, de 11 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2019 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias. BOE núm. 272  12/11/2019

Dret constitucional

CONFLICTE POSITIU DE COMPETÈNCIA núm. 6116-2019 contra l'Acord GOV/90/2019, de 25 de juny, del Govern de la Generalitat de Catalunya, pel qual s'aprova el Pla estratègic d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea 2019-2022. DOGC núm.7999  11/11/2019

Incidente de ejecución de sentencia del Tribunal Constitucional (artículos 87 y 92 LOTC) dictada en la impugnación de disposiciones autonómicas (Título V LOTC) n.º 6330-2015. BOE núm. 273  13/11/2019

Incidente de ejecución de sentencia del Tribunal Constitucional (artículos 87 y 92 LOTC) dictada en la impugnación de disposiciones autonómicas (Título V LOTC) n.º 4039-2018. BOE núm. 273  13/11/2019

CONFLICTE POSITIU DE COMPETÈNCIA núm. 1450-2016, interposat pel Govern de la Generalitat de Catalunya en relació amb diversos preceptes del Reial decret 1058/2015, de 20 de novembre, pel qual es regulen les característiques generals de les proves de l'avaluació final d'educació primària establertes a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (sentència). DOGC núm. 8001  13/1/2019

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Departament de Biblioteca (Direcció)
    Mallorca, 283
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5316 E. direcciobiblioteca@icab.cat