Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Novetats Jurídiques / Jurisprudència › Actualitat Jurídica

Actualitat Jurídica del 24 al 30 d’octubre de 2019

30/10/2019
Clssificada per matèries
Actualitat Jurídica del 24 al 30 d’octubre de 2019

Dret administratiu

Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. BOE núm. 256  24/10/2019

Real Decreto 553/2019, de 27 de septiembre, de liquidación y extinción del Fondo Financiero de Ayuda al Comercio Interior (F.C.P.J.). BOE núm. 256  24/10/2019

DECRET 219/2019, de 22 d'octubre, de creació de la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès i de modificació del Decret 68/2014, de 20 de maig, pel qual es regula la composició i el funcionament intern dels òrgans urbanístics de la Generalitat de caràcter col·legiat. DOGC núm. 7988  24/10/2019

DECRET 222/2019, de 23 d'octubre, pel qual es declara dol a tot el territori de Catalunya amb motiu de les greus inundacions ocorregudes a Catalunya. DOGC num. 7988  24/10/2019

Real Decreto 608/2019, de 25 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español. BOE núm. 258  26/10/2019

Real Decreto 609/2019, de 25 de octubre, por el que se regula la concesión directa de una subvención al Comité Olímpico Español para la realización de actuaciones de interés público.  BOE núm. 258  26/10/2019

Real Decreto 610/2019, de 25 de octubre, por el que se regula la concesión directa de una subvención al Comité Paralímpico Español para la realización de actuaciones de interés público. BOE núm. 258  26/10/2019

Resolución de 22 de octubre de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas. BOE núm. 260  29/10/2019

Resolución de 22 de octubre de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook. BOE núm. 260  29/10/2019

Resolución de 22 de octubre de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 13/2019, de 11 de octubre, por el que se regula la actualización extraordinaria de las entregas a cuenta para el año 2019 de las comunidades autónomas de régimen común y de las entidades locales, en situación de prórroga presupuestaria, y se establecen determinadas reglas relativas a la liquidación definitiva de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado, correspondiente al año 2017. BOE núm. 260  29/10/2019

RESOLUCIÓ 591/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 14/2019, del 17 de setembre, pel qual s'autoritza la creació de 750 places del Cos de Mossos d'Esquadra i de 250 places del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya. DOGC núm. 7992  30/10/2019

DECRET 223/2019, de 29 d'octubre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, els béns i actius que s'adscriuen a l'Agència, així com els drets i obligacions a què l'Agència se subroga. DOGC núm. 7992  30/10/2019

Dret civil i mercantil

LLEI 6/2019, de 23 d'octubre, de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions, per a garantir la igualtat de drets i la no-discriminació de les persones amb discapacitat sensorial. DOGC núm. 7990  28/10/2019

Dret fiscal

Decreto Ley 13/2019, de 10 de septiembre, de aprobación de las reglas necesarias para la autoliquidación del impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas. BOE núm. 257   25/10/2019

Dret laboral

ORDRE TSF/190/2019, de 21 d'octubre, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del dia 10 de novembre de 2019. DOGC núm. 7988  24/10/2019

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Departament de Biblioteca (Direcció)
    Mallorca, 283
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5316 E. direcciobiblioteca@icab.cat