Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca

Edició especial de 'Guía práctica sobre la reforma del alquiler de vivienda: Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo. Doctrina, cuadros comparativos, esquemas, formularios y legislación'

08/07/2019
La Biblioteca de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, en col·laboració amb l'editorial Sepin, posa a la vostra disposició la coedició personalitzada de la 'Guía práctica sobre la reforma del alquiler de vivienda: Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo. Doctrina, cuadros comparativos, esquemas, formularios y legislación'. Preu amb IVA inclòs 23,95€.
Edició especial de 'Guía práctica sobre la reforma del alquiler de vivienda: Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo. Doctrina, cuadros comparativos, esquemas, formularios y legislación'

Edició Juliol 2019
Enquadernació rústica
270 pàgines
Mida 21 x 27 cm

Descripció:

Aquest Reial Decret-Llei, amb entrada en vigor el 6 de març de 2019 i convalidat el 3 d'abril de 2019 per la Diputació Permanent del Congrés dels Diputats, modifica la regulació dels arrendaments urbans i, en part, la Llei de Propietat horitzontal, a més d’alguns preceptes de la Llei d'enjudiciament civil i de la normativa fiscal.

Inclou comentaris a aquesta disposició juntament amb anàlisis dels articles reformats de la LEC i de les lleis fiscals. També s’adjunten quadres comparatius, esquemes, formularis i legislació.

Reserves fins al 15 de setembre a les 24h

La producció i distribució d’aquesta edició limitada es farà el mes d’octubre.

El servei inclou l’enviament gratuït de l’esmentada obra al domicili.

Preu amb IVA inclòs 23,95€

>>> ENLLAÇ DE RESERVES (FINALITZAT)

 

SUMARI

Ficha técnica
· Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo, de Medidas Urgentes en materia de Vivienda y Alquiler

Doctrina
Análisis de las medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Modificación de la LAU, LPH, LEC, TRLHL y TRLITP y AJD
Daniel Loscertales Fuertes. Presidente del Consejo Editorial de Sepín. Abogado
La reforma de la LEC en materia de Arrendamientos Urbanos (RDL 7/2019, de 1 de marzo, de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y Alquiler)
Alberto Torres López. Director Jurídico de Sepín. Abogado
Medidas fiscales que contempla el nuevo Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo, de Medidas Urgentes en materia de Vivienda y Alquiler
Samuel de Huerta Hernández. Director Técnico de Sepín Fiscal. Abogado

Cuadros comparativos

 •   Modificaciones introducidas en la LAU por el Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo
 •   Modificaciones introducidas en la LPH por el Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo
 •   Modificaciones introducidas en la LEC por el Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo
 •   Modificaciones introducidas en la LHL y la LITPyAJD por el Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo

Esquemas

 • Diferencias en la duración de los contratos de arrendamiento de vivienda según fecha
 •  Normas aplicables a los contratos de arrendamiento de vivienda según fecha adaptado al RDL 7/2019, de 1 de marzo
 • Tramitación del juicio verbal de desahucio por falta de pago

Formularios

Arrendamientos Urbanos
   · Contrato de arrendamiento de vivienda por plazo de cinco años. Arrendatario persona física
   · Contrato de arrendamiento de vivienda por plazo de siete años. Arrendatario persona jurídica
   · Notificación del arrendador persona física para no renovar el contrato al transcurrir los cinco años de duración
   · Notificación del arrendador persona jurídica para no renovar el contrato al transcurrir los siete años de duración
   · Notificación del arrendatario de su voluntad de no prorrogar el contrato
   · Notificación de la existencia de causa de denegación de prórroga forzosa por parte del arrendador de vivienda
   · Demanda de juicio verbal de reclamación de devolución de fianza
  Propiedad Horizontal
   · Junta extraordinaria para la reforma del Título Constitutivo/estatutos prohibiendo el uso de las viviendas con fines turísticos en la Comunidad
   · Acta de reforma del Título Constitutivo/estatutos prohibiendo el uso de las viviendas con fines turísticos en la Comunidad

Legislación
  Normativa de Arrendamientos Urbanos
   · Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos
   · Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo, de Medidas Urgentes en materia de Vivienda y Alquiler
   · Real Decreto-Ley 21/2018, de 14 de diciembre, de Medidas Urgentes en materia de Vivienda y Alquiler
   · Ley 4/2013, de 4 de junio, de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas
   · Real Decreto-Ley 2/1985, de 30 de abril, sobre Medidas de Política Económica
   · Decreto 4104/1964, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos
  Normativa general modificada por el Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo
   · Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal. Texto parcial
   · Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Texto parcial
   · Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. Texto parcial
   · Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Texto parcial

Contactes

  • Departaments i Comissions de l'ICAB  
  Departament de Biblioteca (Direcció)
  Mallorca, 283
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5316 E. direcciobiblioteca@icab.cat