Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Llei 7/2018, de 20 de juliol, de modificació de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat (BOE de 21 de juliol de 2018)

30/07/2018
Entrada en vigor: 22/07/2018. Es modifica la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat en els seus arts. 2, b; 54,2; 60.1; 64; 65,3 i; 80,2. Així mateix, se li afegeixen un nou apartat l a l’art.2, uns nous apartats 22 bis, 29 bis, 29 ter i 42 a l'art. 3; un nou apartat 5 bis a l'article 54; els nous arts. 64 ter i 64 quater; un nou apartat g bis a l'art. 80,1. També se suprimeix la disposició transitòria segona de l'esmentada Llei.

En el seu moment, i per tal de millorar l'aplicació de les polítiques de lluita contra les espècies exòtiques invasores, es va aprovar el Reial Decret 630/2013, de 2 d'agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores. Sobre aquest Reial decret, el Tribunal Suprem va dictar sentència el 16 de març de 2016, modificant la llista d'espècies catalogades i anul·lant diverses disposicions del Reial Decret 630/2013.

A la vista d'aquesta situació, es planteja aquesta modificació de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, que pretén compatibilitzar la lluita contra les espècies exòtiques invasores amb el seu aprofitament per a la caça i la pesca en determinades àrees. També es pretén establir un marc perquè les CCAA puguin exercir les seves competències de gestió en la matèria i dotar de seguretat jurídica als sectors.

La modificació incorpora una definició dels recursos zoogenètics. Se seguirà considerant que les espècies exòtiques invasores per a les quals hi hagi prou informació científica han de ser catalogades, però es permet que en aquelles àrees ocupades abans de 2007 (any en què es va promulgar la primera regulació d'aquesta matèria) es podran utilitzar totes les modalitats de caça i pesca per al seu control o eradicació. Fora d'aquestes àrees queda prohibit l'aprofitament de pesca o caça esportives.

També es regula l'aqüicultura, d'acord amb el Reglament 708/2007, del Consell, de 11 de juny de 2007, sobre l'ús de les espècies exòtiques i les espècies localment absents en l'aqüicultura.

S'habilita un mecanisme excepcional perquè la Comissió Estatal de Patrimoni Natural i la Biodiversitat pugui acordar, quan hi hagi un interès públic de primer ordre, la suspensió del procediment de catalogació d'una espècie o promoure la descatalogació d'una espècie prèviament catalogada.

[NORMATIVA APROVADA. LLEIS DE LES CORTS GENERALS]

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302