Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Proposició de Llei per regular els lloguers abusius i millorar les garanties i l'accés a l'habitatge de lloguer

14/05/2018
Aquesta proposició es tramita en el Congrés dels Diputats. Encara no ha estat presa en consideració. Entrada en vigor: l'endemà de la publicació en el BOE, excepte les mesures que impliquin un augment dels crèdits o una disminució dels ingressos en relació amb el pressupost vigent, que no entraran en vigor, en la part que comporti afectació pressupostària, fins a l'exercici pressupostari següent al de l'entrada en vigor

Modifica els articles 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 36 i 37 de la Llei 29/1994 d'Arrendaments Urbans, de manera que -entre altres aspectes- s'amplia el termini mínim de durada de l'arrendament d'habitatge a 5 anys i de la seva pròrroga a 3 anys. S'estableix un contracte de durada protegida (amb una durada mínima de 10 anys i pròrroga d'altres 10 anys). Es torna a la redacció anterior a la reforma de 2013 en els supòsits d'extinció del contracte per resolució del dret de l'arrendador o alienació a un tercer, ja que suprimeix tota referència a la necessitat d'inscripció del contracte en el Registre de la Propietat.

S'estableixen limitacions a la renda inicial dels arrendaments d'habitatge, les seves actualitzacions i les repercussions per obres de millora i per raó de tributs. També en matèria de fiança i les seves actualitzacions; així com en les despeses de celebració del contracte.

Preveu nous supòsits de tempteig i retracte en favor de l'arrendatari d'habitatge i de l'Administració Pública

Regula les "Àrees urbanes amb mercat d'habitatge tensionat", que són les “zones on s'hagi produït un increment abusiu de les rendes de lloguer d'habitatge habitual, incomplint la funció social de la propietat en impedir als seus habitants l'accés i el gaudi d’un habitatge en unes condicions raonables i, amb això, l'exercici del dret constitucional a un habitatge digne i adequat”, i s'estableixen indicadors a aquest efecte, a fi de limitar la renda que els serà aplicable.

Preveu la modificació de l'art. 250.1 LEC per incloure en el judici verbal les demandes dels judicis que tinguin per objecte la determinació de la renda i quantitats degudes en arrendaments d'habitatge subjectes al règim de contenció de renda que preveu la LAU.

També preveu la modificació de l'art. 455.1 LEC per determinar que són apel·lables les sentències dictades en tota classe de judicis, les actuacions definitives i aquelles altres que la llei assenyali expressament, amb excepció de les sentències dictades en els judicis verbals per raó de la quantia quan aquesta no superi els 3.000 euros o per determinar la renda i quantitats degudes en arrendaments d'habitatge subjectes al règim de contenció de renda que preveu la LAU, llevat que en el judici s'hagués pretès obtenir reemborsament de quantitat que, incloent tots els conceptes, passa dels 3.000 euros.

[INICIATIVES LEGISLATIVES. CORTS GENERALS]

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302