Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Titulars › Notes de Premsa

NOTA DE PREMSA: L’ICAB s’erigeix com a líder en igualtat, transformació digital, formació i referent de la societat

23/07/2018
La Junta de Govern del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, amb la degana Mª Eugènia Gay, assoleix els principals compromisos del seu programa durant els dotze primers mesos de mandat
NOTA DE PREMSA: L’ICAB s’erigeix com a líder en igualtat, transformació digital, formació i referent de la societat

Barcelona, 23 de juliol de 2018. La degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), Mª Eugènia Gay, el vicedegà, Jordi Pina, i el secretari de la Corporació, Jesús Sánchez, han presentat aquest matí el balanç del primer any de la Junta de Govern posant èmfasi en la materialització de les premisses més importants del seu programa electoral.

Mª Eugènia Gay ha recordat que el projecte que ella presideix vol “aconseguir que l’ICAB sigui el Col·legi Professional de Referència, una institució innovadora, integradora, participativa, solidària, transparent i oberta al món, que respongui a les necessitats de l’advocacia del nostre temps, que garanteixi el correcte exercici de la professió i asseguri els drets de la ciutadania”.

Durant la roda de premsa, la degana ha desgranat les principals fites aconseguides des que va prendre possessió del càrrec, el 13 de juliol de 2017, començant pel foment de la igualtat d’oportunitats professionals entre advocats i advocades i l’impuls al lideratge de les dones en institucions judicials i als despatxos. Alguns exemples d’aquest compromís amb la paritat s’han materialitzat amb:

 • La presentació del Pla d’Acció per a la Igualtat 2018-2021 que s’aplicarà en l’àmbit intern de relacions laborals i comunicacions de l’ICAB, l’àmbit influència immediata del Col·legi, el de les persones col·legiades i el seu entorn professional.
 • La creació de la campanya Cada dia és 8 de març que té com a objectiu donar visibilitat a totes les fites assolides i als nous reptes i accions futures en matèria d’igualtat més enllà del 8 de març, fent-ho extensiu a la resta de mesos de l’any.
 • La celebració del 1st Women Business & Justice European Forum, per posar en valor la plena participació de la dona en el món de la justícia, l’empresa, les noves tecnologies, l’esport, les institucions i la societat en general.
 • La reivindicació de què el Col·legi d’Advocacia de Barcelona va ser el primer en acceptar dones entre els seus col·legiats, l’any 1927. La primera en incorporar-se va ser Maria Soteras, que també va sol·licitar la inscripció al servei del Torn d’Ofici.  
 • La incorporació de la perspectiva de gènere en tots els programes de formació contínua i especialitzada (Màsters i EPJ) que oferta el Departament de Formació de l’ICAB

Altra de les apostes d’aquesta Junta és posicionar l’ICAB com a líder mundial i referent en Transformació Digital de l’advocacia i que la institució pugui exercir de lobby social per tal de convertir-se en un hub que permeti estar a l’avantguarda del Dret Digital.

És per aquest motiu que:

 • S’ha creat la nova Comissió de Transformació Digital de la Corporació, per afrontar amb garanties els reptes que l’actual revolució digital planteja en l’àmbit jurídic.
 • L’ICAB ha acollit un seminari per establir les bases sobre les que s’ha de redactar la Carta de Drets de la Ciutadania en l’Era Digital, per tal de convertir Barcelona en capital mundial dels Drets Digitals.
 • S’ha coorganitzat amb ENATIC el IV Congrés Internacional de Dret Digital, la cita anual de referència per a tot el sector i tots els operadors relacionats amb el Dret Digital per tal de posar en comú coneixements, experiències i novetats en relació a la Transformació Digital de l’Advocacia i la seva repercussió social.
 • S’ha reivindicat la figura de l’advocat/da com el professional millor qualificat per realitzar tasques com a Delegat/da de Protecció de Dades (DPD) que marca el nou Reglament General de Protecció de Dades.

La formació i la permanent actualització jurídica també són essencials per a la Junta de Govern de l’ICAB, per això s’ha treballat en la potenciació de la qualitat, adaptant-la als nous requeriments del mercat:

 • S’ha donat un gir a la formació, amb la celebració de diferents congressos sobre temàtiques especialitzades i d’actualitat: Congrés de Dret Immobiliari, Congrés sobre els Drets dels Animals, Congrés de Responsabilitat Civil i els ja esmentats 1st Women Business & Justice European Forum i Congrés Internacional de Dret Digital. Tots ells han aplegat més de 1.200 assistents a la seu col·legial, tot un rècord de participació i implicació dels nostres col·legiats/des.
 • S’ha ampliat  la formació especialitzada per tal que el col·legiat/da pugui tenir un element diferenciador per fer créixer el seu despatx. Als Màsters i a l’Escola de Pràctica Jurídica, s’hi sumen els Postgraus.
 • S’ha programat per a l’any vinent la primera edició de l’International Legal Networking amb l’objectiu de conèixer diferents experiències, crear sinergies professionals i compartir oportunitats de negoci amb companys i companyes d’altres països.

També ha continuat el compromís de  la Junta per enfortir les Relacions Internacionals entre els diferents Col·legis de l’Advocacia i s’ha traçat l’estratègia col·legial per donar un impuls a la internacionalització dels despatxos de Barcelona:

 • S’ha creat una Comissió de Relacions Internacionals integrada per advocats i advocades que participen activament en les diferents organitzacions internacionals com la International Bar Association (IBA), Union Internationale des Avocats (UIA), American Bar Association (ABA), Advocats European Association (AEA), European Young Bar Association (EYBA), International Association of Young Lawyers (AIJA).
 • La degana de l’ICAB, Mª Eugènia Gay, ha estat nomenada Deputy Director for Collective Members de la Union Internationale des Avocats (UIA) en el marc de la Governing Board Meeting celebrada a Nova York. 

Així mateix, i a través de la tasca desenvolupada per la Comissió de Normativa, s’ha potenciat la participació del Col·legi en Iniciatives Parlamentàries. Entre les més destacades, hi ha:

 • S’ha posat en marxa, en col·laboració amb el Consell de l’Advocacia Catalana, un Grup de Treball de segona oportunitat per impulsar una sèrie de mesures de formació, informació i difusió de mecanisme de segona oportunitat. 
 • S’ha elaborat i enviat als Grups parlamentaris al Congrés dels Diputats les esmenes al Projecte de Llei per la qual es modifica la Llei 23/2014, de 20 de novembre, de reconeixement mutu de resolucions penals en la Unió Europea, per a regular l'ordre europea de recerca.  Aquest projecte ha estat aprovat definitivament i publicat al BOE el 24 de maig i és la Llei 3/2018, d’11 de juny. És d’interès, perquè aquesta llei ha incorporat la possibilitat de substituir el professional (advocat o procurador) designat en els casos de justícia gratuïta. El projecte atribuïa totes les facultats a la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta corresponent. L’ICAB va plantejar la defensa dels  mecanismes de designació establerts pels col·legis professionals. Les esmenes suggerides des de l’ICAB sobre aquesta matèria han estat admeses en la seva immensa majoria.
 • La Llei 5/2018, d’11 de juny, de modificació de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil, en relació a l’ocupació il·legal d’habitatges,  neix de la iniciativa promoguda des de la Comissió de Normativa de  l’ICAB i inclou el contingut essencial de la proposta elaborada des de l’ICAB, molt particularment, la previsió d'una mesura cautelaríssima de lliurament immediat de l’habitatge en favor del propietari que es veu desposseït de l’habitatge contra la seva voluntat i ho demana judicialment.
 • Es troba en tràmit la Proposició de Llei per la qual es modifica el Reial Decret de 14 de setembre de 1882 pel qual s'aprova la Llei d’enjudiciament criminal, per incorporar la maternitat i paternitat entre les causes de suspensió del judici oral. Al maig de 2018 s’han enviat les esmenes corresponents  que són d’importància perquè amplien l'abast de la proposta a fi que la maternitat i la paternitat també siguin causa de suspensió dels terminis processals i no només de les vistes orals.
 • També es troba en tràmit el Projecte de llei reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, des del novembre de 2017. El mes de febrer de 2018 l’ICAB va presentar esmenes sobre diverses qüestions i, cal destacar –entre altres— les que determinen la supressió dels Índex IRPH i llur substitució per l’EURIBOR més –com a màxim- 1 punt.

L’ICAB s’ha posicionat, en el darrer any,  com a referent de la societat civil catalana, amb un paper actiu, reivindicant la seva trajectòria i el seu prestigi com a institució, i implicant-se en tots aquells assumptes que afecten el dia a dia de la ciutadania.  Ho ha fet: 

 • Signant un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona per reforçar l’assistència jurídica gratuïta  a l’Oficina d’Habitatge de Ciutat Vella.
 • Col·laborant amb les institucions per atendre jurídicament els 60 migrants de l’Open Arms que van arribar al Port de Barcelona. L’ICAB va designar lletrats del Torn d’Ofici especial de menors no acompanyats.
 • Donant resposta a la problemàtica del preu del lloguer amb l’elaboració de propostes per a la reforma de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU), entre les que destaca l’ampliació de la durada del contracte de 3 a 6 anys. 
 • Amb la posada en marxa del SOJ Atemptats, Servei d’Orientació Jurídica a les víctimes de l’atemptat a Barcelona del 17 d’agost, que va facilitar a les famílies orientació i ajuda en uns moments dolorosos. 
 • Amb la celebració de diferents esmorzars solidaris amb personalitzats del món jurídic, empresarial i polític a la seu col·legial que volen posar de manifest la funció social de l'Advocacia. De moment, ja han participat l’advocat Antonio Garrigues Walker i l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero. 
 • En el lideratge de la Comissió Independent de Diàleg i Mediació, juntament amb més de 150 organitzacions i més de 500 personalitats que van donar suport a aquesta iniciativa. Una Comissió que ha projectat la institució com un espai transversal de diàleg, acord i defensa dels drets i deures reconeguts per la llei i l’Estat de Dret. 

A totes aquestes fites assolides en els darrers mesos, cal afegir-hi les ja anunciades amb ocasió dels 100 primers dies de Govern, com són: la Modificació de les condicions de la Pòlissa de Responsabilitat Civil per abaratir-la i millorar-ne la cobertura per tal que s’adapti a les diferents necessitats del col·lectiu; el Foment de la participació amb la creació de noves Seccions, Comissions i Grups de Treball; l’aplicació del Codi Ètic i la transparència en la gestió de la Junta de Govern; la  revisió i avaluació de l’organització amb la implementació d’un nou model de gestió, realitzant una autoanàlisi interna fruit de la interacció de la Junta de Govern i l’equip de treballadors.

Contactes

  • Departaments i Comissions de l'ICAB  
  Comunicació (Premsa, Web i Món Jurídic)
  Mallorca, 283
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5310 F. 93 487 19 38 E. premsa@icab.cat