Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Novetats Jurídiques / Jurisprudència › Actualitat Jurídica

Actualitat Jurídica del 9 al 15 de febrer de 2017

15/02/2017
Classificada per matèries.
Actualitat Jurídica del 9 al 15 de febrer de 2017

Dret administratiu

DECRET 11/2017, de 7 de febrer, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2017. DOGC núm. 7305  09/02/2017

LLEI 1/2017, del 6 de febrer, de fusió del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya i el Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya en el Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya. DOGC núm. 7307  13/02/2017

Orden HFP/114/2017, de 13 de febrero, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2017. BOE núm. 38  14/02/2017

RESOLUCIÓ JUS/175/2017, de 7 de febrer, de modificació del Reglament del Servei de Defensa d'Ofici i Assistència Jurídica Gratuïta de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. DOGC núm. 7309  15/02/2017

Dret civil i mercantil

Organización europea de Patentes. Decisión del Consejo de Administración de 28 de junio de 2001, aprobando el nuevo texto del Convenio sobre la Patente Europea. BOE núm. 37  13/02/2017

Reglamento de Ejecución del Convenio sobre la Patente Europea. BOE núm. 37  13/02/2017

Dret constitucional

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 1442-2015, interposat pel president de Govern en relació amb diversos preceptes de la Llei del Parlament de Catalunya 16/2014, de 4 de desembre, d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea (sentència). DOGC núm. 7305  09/02/2017

Dret fiscal

Orden HFP/105/2017, de 6 de febrero, por la que se aprueba el modelo 121 "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Deducciones por familia numerosa o por personas con discapacidad a cargo. Comunicación de la cesión del derecho a la deducción por contribuyentes no obligados a presentar declaración", y el modelo 122 "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Deducciones por familia numerosa, por personas con discapacidad a cargo o por ascendiente con dos hijos separado legalmente o sin vínculo matrimonial. Regularización del derecho a la deducción por contribuyentes no obligados a presentar declaración", se establece el lugar, forma y plazo para su presentación y se modifica otra normativa tributaria. BOE núm. 35  10/02/2017

Dret internacional

Organización europea de Patentes. Decisión del Consejo de Administración de 28 de junio de 2001, aprobando el nuevo texto del Convenio sobre la Patente Europea. BOE núm. 37  13/02/2017

Reglamento de Ejecución del Convenio sobre la Patente Europea. BOE núm. 37  13/02/2017

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Departament de Biblioteca (Direcció)
    Mallorca, 283
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5316 E. direcciobiblioteca@icab.cat