Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Novetats Jurídiques / Jurisprudència › Actualitat Jurídica

Actualitat Jurídica del 17 al 23 de novembre de 2016

23/11/2016
Classificada per matèries.
Actualitat Jurídica del 17 al 23 de novembre de 2016

Notícies relacionades

Dret administratiu

RESOLUCIÓ 360/XI del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 5/2016, de l'11 d'octubre, de recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 per al personal dels cossos de l'Administració de justícia a Catalunya. DOGC núm. 7249  17/11/2016

Real Decreto 410/2016, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Plan Estadístico Nacional 2017-2020. BOE núm. 279  18/11/2016

Real Decreto 470/2016, de 18 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1549/2009, de 9 de octubre, sobre ordenación del sector pesquero y adaptación al Fondo Europeo de la Pesca. BOE núm. 283  23/11/2016

Dret constitucional

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 2257-2016, interposat pel president del Govern en relació amb diversos preceptes de la Llei del Parlament de Catalunya 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes (sentència). DOGC núm. 7249  17/11/2016

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 5272-2015, interposat pel president del Govern en relació amb l'article únic del Decret llei de la Generalitat de Catalunya 7/2014, de 23 de desembre, pel qual es deroga la lletra b) de l'apartat 3 i el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 9 del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials (sentència). DOGC núm. 7249  17/11/2016

Conflicto positivo de competencia nº. 5625-2016, en relación con los artículos 2, 4, 5, 7, 8 apartados 1, 2 párrafo segundo y 3, 12, 17, disposición adicional segunda y disposiciones finales segunda y quinta del Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. BOE núm. 281  21/11/2016

CONFLICTE POSITIU DE COMPETÈNCIA núm. 5625-2016, en relació amb els arts. 2, 4, 5, 7, 8 apartats 1, 2 paràgraf segon i 3, 12, 17, disposició addicional segona i disposicions finals segona i cinquena del Reial decret 310/2016, de 29 de juliol, pel qual es regulen les avaluacions finals d'educació secundària obligatòria i de batxillerat. DOGC núm. 7253  23/11/2016

Dret fiscal

Ley 2/2016, de 2 de noviembre, de modificaciones urgentes en materia tributaria. BOE núm. 283  23/11/2016

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Departament de Biblioteca (Direcció)
    Mallorca, 283
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5316 E. direcciobiblioteca@icab.cat