Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar

Mòdul V del Màster en Dret Fiscal ICAB 2020-2021: 'Llei General Tributària i procediments'

Mòdul V del Màster en Dret Fiscal ICAB 2020-2021: 'Llei General Tributària i procediments'
 • Dates From  10/05/2021  to  12/07/2021
 • Horari Dilluns i dimecres de 18 a 21 hores.
 • Lloc de celebració Aula 3 del Centre de Formació, planta baixa de c/Mallorca 281
 • Organitzador Formació Especialitzada ICAB
 • Objectius:

  La realització d’aquesta formació neix per la gran demanda dels professionals que, conscients de la repercussió d’aquesta matèria en la seva feina, sol·liciten una formació pràctica en la fiscalitat des d’una perspectiva global del sistema tributari, per adquirir un coneixement complet del sistema estatal i autonòmic, que els permeti resoldre dubtes que la pràctica diària els plantegi.

  Està dirigit a professionals en exercici (llicenciats/titulats en Dret, Econòmiques, Empresarials, o assessors fiscals) que desitgin una formació especialitzada en Dret Fiscal.

  Comitè Científic:

  · Silvia Cano Arteseros. Inspectora tributària de la Generalitat de Catalunya
  · Jose M. Tovillas Morán. Professor de Dret financer i tributari de la Universitat de Barcelona

  MÒDUL V: LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA I PROCEDIMENTS

  Llei General Tributària

  · Contingut, fonts i principis.
  · Interpretació i aplicació de la norma tributària
  · Obligats tributaris: contribuent, substitut, retenidor, repercussió i responsables.
  · Capacitat, domicili, representació i solidaritat.
  · Obligació principal i obligacions subsidiàries: successió en el deute, interessos de demora, recàrrecs, devolucions i garanties.
  · Extinció del deute: pagament i prescripció.

  Procediment tributari

  · Procediments de gestió en particular: Presentació i rectificació de declaracions, devolucions, verificació de dades i comprovació limitada.
  · Procediment de recaptació (I): període voluntari i període executiu, procediment front a responsables i successors, ajornaments i fraccionaments.
  · Reclamacions i recursos: recurs de reposició, procediments especials de revisió, procediment econòmic administratiu, especialitats de la via contenciosa administrativa.

  Inspecció Tributària

  · Procediment d’Inspecció: Inici Tramitació i finalització del procediment, Durada del mateix, lloc i documentació de les actuacions inspectores
  · Simulació d’una inspecció real

  Sistema sancionador tributari

  · Infraccions i sancions administratives tributàries.
  · Delicte fiscal.

  Ponents:

  · Jose Miguel Martinez-Carrasco de Pignatelli. Advocat

  · Artur Gasch Brosa. Cap d'Equip de la Unitat Regional d'Actuacions Especials de la Dependència Regional de Recaptació de l'AEAT de Catalunya

  · Jose M. Tovillas Morán. Professor de Dret financer i tributari de la Universitat de Barcelona

  · Silvia Cano Arteseros. Inspectora tributària de la Generalitat de Catalunya

  En cas que per causa sanitària i/o qualsevol altre, aliena a la Institució, ens veiéssim obligats a suspendre les classes presencials, està previst que l'activitat acadèmica continuï en la modalitat on-line. 

  * Per tal d’obtenir el Títol del Mòdul és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert (prova al final del mòdul).

  El programa, dates i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleix amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
   
  Cancel·lació:

  En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reemborsament del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.

  Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

  Tràmits inscripció:

  Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.

  Preus i formes pagament:

  -    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters cAmpus Icab i Estudiants Associats: 2 quotes domiciliades (maig i juny)= TOTAL: 760.95€
  -    Col·legiats ICAB de més de 5 anys: 2 quotes domiciliades (maig i juny)= TOTAL: 881.10€
  -    Col·legiats altres Col·legis: 2 quotes domiciliades (maig i junye)= TOTAL: 980€
  -    No Col·legiats ICAB: 2 quotes domiciliades (maig i juny)= TOTAL: 1080€

 • Inscripcions ON-LINE
 • Category Cursos
 • Preu
  DescripcióImportImport amb descompte*
  Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 845,50€ 760,95€
  DescripcióImportImport amb descompte*
  Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 979,00€ 881,10€
  DescripcióImport
  Col·legiats/des Altres Col·legis 980,00€
  DescripcióImport
  No Col·legiats/des ICAB 1080,00€

  (*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Contacts

  • Other telephones number  
  Mallorca, 283 / Mallorca, 281 (Centre de Formació)
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5334 F. 93 215 04 29 E. campus@icab.cat E. masters@icab.cat