Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar

Màster en Advocacia Penal ICAB 2018-2019

Màster en Advocacia Penal ICAB 2018-2019
 • Dates Del  25/09/2018  al  05/07/2019
 • Horari Dimarts i dijous de 18 a 21 hores
 • Lloc de celebració Aula 5 del Centre de Formació, planta baixa de c/Mallorca 281
 • Organitzador Formació Especialitzada ICAB
 • Comitè Científic:
  Cristina Rodriguez Orriols. Advocada
  Juan Carlos Zayas Sadaba. Advocat
  Marc Molins Raich. Advocat
  Carlos Echavarri Paniagua. Advocat
  Jorge Navarro Massip. Advocat
  Esther Palmes Bosch. Advocada
  Miguel Capuz Soler. Advocat

   

  Objectius:

  El Màster en Advocacia Penal de l'ICAB és un curs d’especialització dirigit a tots els professionals del Dret que tinguin interès en aprofundir en conceptes teòrics i essencialment pràctics dins de l’àmbit del Dret Penal, així com per als Llicenciats/Graduats en Eret que busquin una formació continuada de qualitat i l’actualització i consolidació dels seus coneixements.

  Una de les finalitats essencials és proporcionar metodologia, eines i recursos eminentment útils per tal de poder defensar els interessos dels justiciables en l’exercici de la professió.

  Per aconseguir aquestes finalitats comptem amb un grup de professionals qualificats per transmetre experiència i coneixements, i des dels diferents punts de vista, atès que hi col·laboren com a personal docent magistrats, fiscals i advocats especialistes en Dret penal, avalats per una llarga trajectòria en l’exercici professional.

   

  Programa:

  Mòdul 1- Els processos penals. Drets i garanties constitucionals i Europees amb incidència en el procés. Pràctica processal: judicis lleus, diligències prèvies, judicis ràpids, procediment abreujat, sumari, llei del jurat.

  •    Introducció; estructura del procés; el procés penal com a problema constitucional: construcció del procés a partir dels drets constitucionals; el procés degut: drets constitucionals i principis configuradors. Garanties de la funció jurisdiccional: submissió a la llei, independència, inamovibilitat i responsabilitat: la seva projecció processal. El Jutge imparcial, dret al Jutge natural, la contaminació processal. L’articulació constitucional del Ministeri Fiscal. La seva configuració legal i estatutària.
  •    La jurisdicció criminal.
  •    Garanties de l’activitat processal de les parts. L’article 24 CE. Catàleg exprés de drets, drets innats, diferents manifestacions en la configuració de drets i deures processals a la llum de la doctrina del Tribunal Constitucional.
  •    La detenció i la presó preventiva.
  •    Drets constitucionals a l’activitat investigadora i probatòria. Drets constitucionals en joc. La tensió constitucional i el principi de proporcionalitat, de necessitat i de menor lesivitat.
  •    Prova il·lícita. Prova prohibida. La connexió d’ antijuricitat.
  •    Nul·litat dels actes judicials. Règim i tramitació. Arts. 238 i ss LOPJ
  •    Fase intermèdia del procediment. Sobreseïment de les actuacions.
  •    El plenari.
  •    Recursos. Prova en segona instància.
  •    Judicis ràpids.
  •    La justícia de menors.
  •    Judici amb jurat.
  •    Recurs de cassació. Recurs d’empara.
  •    Execució penal
  •    Cooperació jurídica internacional

  Mòdul 2- Regles generals del Llibre I del CP i la seva aplicació pràctica: delictes, persones físiques i jurídiques responsables, penes, mesures de seguretat, conseqüències accessòries, causes d'extinció de la responsabilitat criminal.

  •    Iter Criminis. Autoria i participació (arts. 15 a 18 i 28 a 31 CP)
  •    Definició del delicte. Comissió per omissió.  Imprudència (10,11 i 12 CP)
  •    L’Error. Eximents de la responsabilitat criminal. Circumstàncies atenuants i agreujants. (arts. 14, 20, 21 i 22 CP)
  •    Penes. Regles d’aplicació. Formes substitutives de l’execució de les penes privatives de llibertat. (arts. 32 i ss, 61 i ss, i 80 i ss CP)
  •    Responsabilitat civil “ex delicte” ( arts. 116 i ss CP)
  •    Extinció de la responsabilitat criminal. Prescripció del delicte i la pena. Concurs de lleis i de delictes. Delicte continuat. (arts. 130 a 135, 8 i 74 i ss CP)

  Mòdul 3- Delictes contra les persones, i els drets i llibertats individuals (vida, integritat física, llibertat i indemnitat sexual i honor), i contra les relacions familiars.

  •    Homicidi i les seves formes. L’avortament.
  •    Delictes contra la integritat física: Lesions doloses; Lesions imprudents; Renyina tumultuària; Manipulació genètica; Responsabilitat civil en els delictes contra la vida i la integritat física.
  •    Delictes contra la llibertat i contra la integritat moral. Detencions il·legals i segrests; Amenaces; Coaccions; Delicte contra la integritat moral; Tortures.
  •    Delictes contra la llibertat i indemnitat sexual.
  •    Violència domèstica.
  •    Delictes contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat del domicili.
  •    Delictes contra l’honor.

  Mòdul 4- Delictes contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic, de finançament il·legal de partits polítics, contra la Hisenda Pública i contra els drets dels treballadors i ciutadans estrangers.

  •    Delictes contra el patrimoni. Delictes d’apoderament.
  •    De les defraudacions. Estafa. Apropiació indeguda.
  •    Insolvències punibles.
  •    Propietat intel·lectual i Industrial.
  •    Delictes relatius al mercat i als consumidors.
  •    Delictes societaris.
  •    Recaptació i conductes afins. Blanqueig de capitals.
  •    Delictes contra Hisenda Pública i la Seguretat Social.
  •    Delictes contra els drets dels treballadors.

  Mòdul 5- Delictes contra l'ordenació del territori i urbanisme i el medi ambient, conductes que atempten contra la seguretat col·lectiva, de falsedat documental.

  •    Delictes contra l’ordenació del territori.
  •    Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient.
  •    Delictes contra la salut pública.
  •    Delictes contra la seguretat del tràfic.
  •    Falsejament.

  Mòdul 6-  Delictes contra la administració pública, l'administració de justícia i contra la constitució i l'ordre públic.

  •    Delictes contra l’Administració Pública.
  •    Delictes contra l’Administració de Justícia.
  •    Delictes contra l’ordre públic.
  •    Delictes contra la Constitució.

   

  Professorat:

  ALBERT PONS VIVES. Advocat
  ANDRES EDUARDO SALCEDO VELASCO. Magistrat de la Secció 9a de la Audiència Provincial de Barcelona
  ANDRÉS MALUENDA MARTÍNEZ. Advocat
  ANDREU VAN DEN EYNDE ADROER. Advocat
  BERNAT-NOËL TIFFON NONIS. Psicòleg
  CARLOS RAMOS RUBIO. Magistrat de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
  CARME GUIL ROMAN. Magistrada de la Audiència Provincial de Barcelona
  CONSTANTINO ADELL ARTIGA. Advocat
  CRISTINA RODRIGUEZ ORRIOLS. Advocada
  EMILIO JOSÉ ZEGRÍ BOADA. Advocat
  ESTHER PALMÉS BOSCH. Advocada
  FERMÍN MORALES PRATS. Advocat
  FRANCISCO BAÑERES SANTOS. Fiscal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
  FRANCISCO GONZÁLEZ MAILLO. Magistrat Jutge del Jutjat d'Instrucció nº 11 de Barcelona
  IGNASI MARTÍNEZ DE DALMASES. Advocat
  INES PORTABELLA CORNET. Advocada
  JAVIER RODRIGÁLVAREZ BIEL. Advocat
  JORDI OLIVERAS BADIA. Advocat
  JORGE NAVARRO MASSIP. Advocat
  JOSÉ A. RODRÍGUEZ SÁEZ. Magistrat Audiència Provincial de Barcelona
  JOSÉ L. RAMÍREZ ORTIZ. Magistrat Audiència Provincial de Barcelona
  JOSE LUIS ROSILLO CASCANTE. Advocat
  JOSÉ Mª FUSTER-FABRA TORRELLAS. Advocat
  JOSÉ REY CADENAS. Advocat
  JOSEP ANIOL FRIGOLA MARTÍNEZ. Fiscal
  JOSEP GRAU GASSÓ. Magistrat Sessió 3a de l'Audiència Provincial de Barcelona
  JOSEP LLUIS FLORENSA LABAZUY. Lletrat de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació
  JOSEP ORIOL RUSCA NADAL. Advocat
  JUAN ANTONIO LOSTE MADOZ. Advocat
  JUAN CARLOS HORTAL IBARRA. Professor Facultat de Dret UB
  JUAN CARLOS ZAYAS SADABA. Advocat
  LUIS BATLLÓ BUXÓ-DULCE. Advocat
  M. CARMEN GARCÍA MARTÍNEZ. Jutgessa, titular del Jutjat d'Instrucció núm. 18 de Barcelona
  MARC MOLINS RAICH. Advocat
  MARIA DOLORES BALIBREA PEREZ. Ex Magistrada de la Secció Sisena de l'Audiència Provincial de Barcelona 
  MARINA ROIG ALTOZANO. Advocada
  MIQUEL CAPUZ SOLER. Advocat
  MIREIA BALAGUER BATALLER. Advocada
  MIRIAM DE ROSA PALACIO. Magistrada i Cap de l'Àrea de Relacions Externes i Institucionals de
  l'Escola Judicial.
  PAU VALLS I ESCOLÀ. Mosso d'Esquadra
  RAMÓN GARCÍA ALBERO. Catedràtic Dret Penal. Universitat de Lleida.
  RAMÓN RAGUÉS VALLÉS. Catedràtic Dret Penal UPF
  VANESA RIVA ANIÉS. Magistrada de l'Audiència Provincial de Barcelona
  VICTOR GÓMEZ MARTÍN. Professor Titular de Dret penal de la Universitat de Barcelona
  WENCESLAO TARRAGÓ MONCHO. Advocat

   

  * Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

  El programa, dates i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
   
  Cancel·lació: En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster. Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

   

  Tràmits d'inscripció:

  - Indicar-nos les dades que desitja que constin a la factura (una vegada emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
  - Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, ja sigui al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES5931910500084579155328 (Nueva Caja Rural de Aragón SOC. COOP-Bantierra, anteriorment Caixa d’Advocats), per visa presencialment al Centre de Formació Icab, o per telèfon al 93 496 18 80 i 93 601 12 12  (targeta de crèdit o de dèbit).

  * Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e-mail masters@icab.cat o al número de fax: 93 487 16 49

   

  Preus i formes pagament:

  -    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització ICAB i *Estudiants Associats:
  Matrícula de 628.22€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 396.56€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 3800.70€

  -    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
  Matrícula de 734.22€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 458.91€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 4405.50€

  -    Col·legiats altres Col·legis:
  Matrícula de 750€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 531.25€ cadascuna) de novembre a juny  = TOTAL: 5000€

  -    No Col·legiats ICAB:
  Matrícula de 810€ + 8 quotes mensuals domiciliades (573.75€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 5400€

  * https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedba8ac2938497f41adc2b486ab08b167263247e86378ad54497bc53ed7e6aabf8ff220633aaadb5b24

 • CATEGORIA Masters

Contactes

  • Altres telèfons ICAB 
  Secretaria Tècnica cAmpus ICAB / Màsters Formació
  Mallorca, 283 / Mallorca, 281 (Centre de Formació)
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5334 F. 93 215 04 29 E. campus@icab.cat E. masters@icab.cat


També et pot interessar

Penal